Download
vasco da gama n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VASCO DA GAMA PowerPoint Presentation
Download Presentation
VASCO DA GAMA

VASCO DA GAMA

104 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

VASCO DA GAMA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VASCO DA GAMA Nová cesta na východ

 2. Rok 1453 • V tomto roce Turci dobyli Konstantinopol, čímž ovládli i veškerý obchod mezi Evropou a Indií. =>Poptávka po exotickém zboží z Východu rostla, její nasycení však záviselo na muslimských kupcích, kteří toto zboží dodávali - obchodem s nimi se zabývaly pouze Benátky a Janov. Začala vznikat i jiná obchodní střediska, která se nechtěla podrobovat muslimům ani dvěma italským městům. Potřebovali tudíž novou cestu do Indie.

 3. Portugalské výpravy • Portugalci měli již tehdy zkušenosti s mořeplavbou a na počátku 15.století používali nový typ lodi: KARAVELU • Zpočátku se Portugalcům nedařilo dostat se za mys Bojador na africkém pobřeží nedaleko Kanárských ostrovů. Podle námořníků bylo za tímto mysem „zelené moře temnoty“, kde žily různé nestvůry požírající námořníky.

 4. KARAVELA • Byla to lehká, široká loď, na níž bylo možné vozit těžký náklad zboží i dostatečnou zásob vody a potravin.

 5. Rod Gamů, k němuž Vasco da Gama náležel, nepatřil k vysoké portugalské šlechtě, ale měli svou tradici. Estevan da Gama zastával vysoké úřady u dvora i ve správě a byl vybrán za velitele objevitelské flotily, která měla vyplout po návratu Bartolomea Diase. Zemřel však dříve, než k tomu mohlo dojít, a čest, s níž byla spojena i naděje na velké jmění, přešla na Estevanovi syny Vasca a Paola.

 6. Vasco da Gama[španělsky Básko, portugalsky Vašku]

 7. 8.července 1497 • flotila 170 mužů a 4 lodí: 2 expediční(Gabriel a Rafael), 1 zásobovací loď, kterou měli v průběhu cesty spálit, a lehká průzkumná loď-karavela Berrio, se vydala na strastiplnou cestu plnou nebezpečí. Po cestě je trápily kurděje, tu a tam se vyskytlo nějaké povstání a téměř ve všech přístavech, do kterých dopluli, je přivítali nepřátelsky.

 8. Z první cesty Vasca da Gamy se dochoval deník nazvaný Roteiró. Byl psán anonymně, pravděpodobně na palubě lodi Rafael. Vysvětluje se v něm, že král vyslal expedici, „aby učinila objevy a vydala se hledat koření“. Portugalci se vydávali na cestu s úmyslem získat nové věřící pro křesťanskou víru.

 9. Námořníkova strava • První výprava Vasca da Gamy do Indie byla dobře zásobena. Spížní loď byla naložena moukou, čočkou, sardinkami, hrozinkami, mandlemi, česnekem, hořčicí, solí, cukrem a medem. Vodu doplňovali při každé příležitosti. Čerstvé ryby, zvěř a pomeranče získávali vždy, když se tato možnost naskytla. Denní příděl námořníka byl 1 a půl libry sucharů, 1 libra hovězího masa, 2 a půl pinty vody, 1 a čtvrt pinty vína, trochu oleje a octa.

 10. Poprvé neplul těsně kolem afrických břehů, ale od Kapverdských ostrovů to vzal širokým obloukem přes Atlantik a přistál přesně u mysu Dobré naděje. Při používání Jakubovy hole a primitivních kompasů je to výsledek víc než obdivuhodný. Potom plul na sever podél afrického pobřeží až se setkal s prvními překvapenými arabskými kupci. U Malindi se mu povedl husarský kousek, když "unesl" nejlepšího lodivoda v té oblasti Ahmada ibn Mádžida, díky kterému bez problému doplul do Kalkaty, v dnešní Indii.

 11. 21.května 1498 • Vasco da Gama konečně zakotvil v přístavu Kalkata. Indové se zpočátku chovali přátelsky, Zamorini („mořští rádžové“) však byli zklamáni tretkami, které chtěli Portugalci směnit za bohatství indického subkontinentu.

 12. 29.srpna 1498 • Portugalci odplouvají s cenným nákladem koření a drahých kamenů. Vasco da Gama také vezl dopis tamějšího vládce králi Manuelovi I., v němž se pravilo: „Mé království oplývá skořicí, hřebíčkem, zázvorem, pepřem a drahými kameny. Z Vaší země bych rád měl zlato, stříbro, korály a šarlat.“ Nejdůležitější však bylo, že Portugalci objevili přímou cestu na Východ.

 13. Cesta domů • Během této výpravy zemřelo tolik mužů, že nemohli zvládnout tři lodě. Když loď Rafael nasedla na mělčinu, byli nuceni ji spálit. Vascův bratr Paolo zemřel těsně předtím, než dopluli domů. Vasco da Gama dorazil do Lisabonu v září roku 1499.

 14. Z prvního zlata, které Vasco da Gama přivezl z Indie, zhotovili mistři zlatníci r.1506 monstranci (zdobená schránka na hostie) pro Belémský klášter

 15. Do Indie se vypravil znovu roku 1502 v čele velké ozbrojené flotily s příkazem získat pro Portugalsko celou námořní cestu do Indie. Prohlédl si portugalskou základnu v indickém Kóčinu, zajistil základní opevnění, zorganizoval hlídkování lodí při pobřeží a v roce 1503 se vrátil domů.

 16. Vasco da Gamovi se dostalo velkolepých odměn a poct za úspěchy, které dosáhl. V dubnu 1524 se již potřetí vypravil do Indie, aby se ujal úřadu místokrále, ale 24. prosince téhož roku, nedlouho po svém příjezdu, zemřel.

 17. Vasco da Gama a tučňáci • Nejstarší zmínky o tučňácích jako takových pocházejí z dokumentů VascodeGamy z jeho cesty do Indie roku 1498. Námořníci hleděli na tučňáky jako na obohacení jejich kuchyně.

 18. Portugalci si velice váží Vasca da Gamy • Po tomto slavném mořeplavci byl totiž u příležitosti jeho 500. výročí objevení mořské cesty do Indie pojmenován odvážný inženýrský projekt: most přes řeku Tejo v portugalském Lisabonu. Celková délka mostu činí 17,2 km, z toho jen 7 km vede nad pevninou. Výška celého mostu u dvou nejvyšších pilotů při vjezdu z Lisabonu čítá až 47 m.

 19. Most Vasco da Gama

 20. Hrobka Vasca da Gamy v Lisabonu

 21. KONEC PREZENTACE Zdroje: -Hermann Schreiber- Mořeplavci, cestovatelé, objevitelé -Struan Reid- CESTY HEDVÁBÍ A KOŘENÍ: Výpravy po moři -R.Burtonová,R.Cavendish,B.Stonehouse: Cesty velkých objevitelů -internet