Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MINERÁLNÍ VODY A PRAMENY PowerPoint Presentation
Download Presentation
MINERÁLNÍ VODY A PRAMENY

MINERÁLNÍ VODY A PRAMENY

217 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

MINERÁLNÍ VODY A PRAMENY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MINERÁLNÍ VODY A PRAMENY

 2. Vyhlášené minerální lázně

 3. Složky(minerály) Magnesium-hořčík(Mg) -aktivita enzymů -srdeční činnost -nedostatek = nervosvalová dráždivost Calcium-vápník(Ca) -Tělo muže o hmotnosti 70 kg obsahuje okolo 1200 g vápníku, nejvíce v kostech (99 %). Natrium-sodík(Na) -Podílí se na udržování acidobazické ( kyselé a zásadité látky ) rovnováhy, osmotického tlaku(tlak na tělní membrány) tělních tekutin Chlorum-chlor(Cl) -jedovatý (leptá sliznice)  -tvorba kyseliny chlorovodíkové v žaludeční šťávě Kalium-draslík(K) -určuje aktivitu svaloviny ( hlavně srdeční ) -denní příjem draslíku u člověka je asi 4 g.

 4. Prameny ČR Prameny v Jeseníkách, Krkonoších a Orlických Horách Prameny okolo Karlových Varů Novohradské Hory a Šumava Prameny v Luhačovicích

 5. Pramen je soustředěný přirozený vývěr podzemní vody na zemský povrch. • Za příznivých hydrogeologických podmínek se od pramene vytvoří vodní tok, který odvádí vyvěrající vodu dále do vodní sítě. • V České republice je pozorovací síť pramenů. U pozorovaných pramenů se provádí měření vydatnosti, teploty a pH. • Podle teploty se rozlišují: • a) prameny studené (s průměrnou teplotou nepřesahující 20 °C) • b) prameny teplé (s průměrnou teplotou vyšší než 20 °C) • Prameny teplé se dále dělí na: • a)vlažné (hypotermální, do 37 °C) • b)teplé či teplice (termální, do 50 °C) • c)vřídla (termy, přes 50 °C)

 6. Termální pramen či horký pramen je speciální druh pramenu, ze kterého vystupuje ohřátá voda často obohacená o minerální složky. Její teplota nedosahuje ale takové velikosti, aby umožňovala přeměnu na páru, čímž nedochází ke vzniku gejzírů a ohřátá voda jen zvolna vytéká z podpovrchu. Ohřátá voda vytváří unikátní systémy, které se využívají pro vytápění, či pro rekreaci. Nejznámější lokality pocházejí z Islandu, kde se lidé často koupají v horkých jezerech i přes studené okolní klima a teplá voda je využívána i pro vytápění chodníků. Termální prameny se využívají také k léčbě různých onemocnění jako převážně nemocí kůže, na kterou blahodárně působí minerální složení vody a nízký stupeň radiace způsobený rádiem. Prameny byly k léčbě využívány často již od pradávna.

 7. AMERICKÝ NÁRODNÍ PARK YELLOWSTONE-NEJSLAVNĚJŠÍ PARK S TERMÁLNÍMI PRAMENY

 8. Prameny v našem okolí Zlacká studánka Luhačovice

 9. Zlacká studánka-náš nejbližší pramen vody Lázně Leopoldov-Smraďavka-naše nejbližší minerální lázně Lázně Luhačovice-nejslavnější lázně v našem okolí naše nejbližší

 10. Lázně Luhačovice Do tmavé zeleně lesů luhačovských třeba na stavbách barev jasných, pohádkových. Leoš Janáček • Zdejší prameny: • Vincentka • Ottovka • Pramen Dr. Šťastného • Atd. Nejslavnější období lázní – 20.stol. – období Dušana Jurkoviče

 11. Poděbradka Důležitým mezníkem na cestě minerální vody Poděbradka za novými zákazníky se stal rok 1994, kdy byla dokončena výstavba zcela nového výrobního areálu, který byl zasazen do malebné polabské přírody v sousedství lázeňského města. Dále byly vyhloubeny nové vrty, hluboké asi 120 m, poskytující vysoce kvalitní minerální vodu s vyváženým obsahem minerálů.

 12. Magnesia Výtah z chemické analýzy Magnesia: Kationty: Mg2+179 Ca2+35,3 Na+5,06 NH4+<0,007 Anionty: Cl-3,70 SO42-14,0 HCO3-1048 NO3-0,071 NO2-<0,007 CO24,5 g/l Stáčí se v Karlových Varech

 13. Mattoni Stáčí se v Karlových Varech, stejně jako Magnesia (jedna společnost) X: kde je život, tam je Mattoni Jedna z nejstarších značek minerálních vod u nás v ČR-od roku 1873 (135 let)

 14. DĚKUJEME ZA POZORNOST Vypracovali: Michal Blecha Tomáš Holešovský Bohdan Daněk Matěj Hejda David Kellner