Download
mechanika p yn w n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mechanika Płynów PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mechanika Płynów

Mechanika Płynów

176 Views Download Presentation
Download Presentation

Mechanika Płynów

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Mechanika Płynów Podstawowe zależności

  2. Przepływ cieczy r u2 2 p r 4 Dpt h 8 L

  3. Siły oporu L r u h

  4. Zadanie 7.1zadania z fizyki pod redakcją M. Cedrika Znaleźć głębokość, na którą należy zanurzyć pistolet powietrzny, aby mimo naciśnięcia na język spustowy wystrzał nie mógł nastąpić. Długość lufy l=32cm, a jej kaliber d=7mm. Masa kuli m=7g, a jej szybkość w chwili opuszczania lufy przy wystrzale w powietrzu u=7m/s.