Download
hidroliza razstavljanje spojine z vodo tako da se deli vode ve ejo s sestavnimi deli spojine n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
hidroliza -. razstavljanje spojine z vodo tako, da se deli vode vežejo s sestavnimi deli spojine PowerPoint Presentation
Download Presentation
hidroliza -. razstavljanje spojine z vodo tako, da se deli vode vežejo s sestavnimi deli spojine

hidroliza -. razstavljanje spojine z vodo tako, da se deli vode vežejo s sestavnimi deli spojine

231 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

hidroliza -. razstavljanje spojine z vodo tako, da se deli vode vežejo s sestavnimi deli spojine

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. hidroliza -. razstavljanje spojine z vodo tako, da se deli vode vežejo s sestavnimi deli spojine kovalenten -tna: kovalentni kristal, v katerem so atomi vezani s kovalentno vezjo; kovalentna vez, ki veže atome istega elementa v molekulo Polimerizacijski proces – tridimenzionalni polimer, sinteza (vode,primarnih in sekundarnih ter fenolnih hidroksilnih skupin Povezava med ligninom In polisaharidi ¸je kovalentna Koniferil alkoholi –gimnosperme Sinapil alkohol - angiosperme Ekskrecija poteka iz korenin ali listne površine. Abscesija odmetavanje listov. Kladoptoza odmiranje korenin in vej. Transformacija beljave v jedrovino in žive skorje v mrtvo-inkrust. jedrovinskih substanc Golgijeva telesa cimetni alkoholi LIGNIN (Bjorkman) Lignifikacija cs poteka v treh fazah: ML+S1 in S2 in S3 Procent lignina je odvisen od drevesne vrste: iglavci (24-33%) in listavci (26-33%) Je bel amorfen prah ekstrahirati - izločiti snov iz trdnih ali tekočih zmesi s topilom tako, da se pri tem kemično nespremeni, izlužiti: ekstrahirati z alkoholom

  2. 3.6 Lignin • Lignin učvrščuje in higrofobizira stene specializiranih celic. Ima bistveno vlogo pri strategijah mehanske opore, prevajanja raztopin in zaščite pred boleznimi višjih rastlin. • Les iglavcev vsebuje 24 - 33 %, les listavcev zmernega pasu od 19 do 28 % in les tropskih listavcev od 26 do 35 % lignina . Koncentracija lignina je velika srednji lameli (ML) in nizka v sekundarni steni (S). Kljub temu pa je zaradi velike debeline vsaj 70 % vsega lignina prav v sekundarni steni. V kompresijskem lesu je vsebnost lignina močno povečana (35 do 40 %), v tenzijskem lesu listavcev pa zmanjšana (15 do 20 %). • Lignifikacija poteka v treh fazah : • Ko so se odložile pektinskih snovi in ko je začela nastajati zunanja stena sekundarne stene (S1), se začne lignifikacija celičnih vogalov in srednje lamele (ML). • Nadaljnja, (resda) zelo počasna, lignifikacija spremlja odlaganje celuloznih mikrofibril, manana in ksilana v srednjem sloju sekundarne stene (S2). • Najbolj intenzivno poteka proces lignifikacije po odložitvi celuloznih mikrofibril v notranjem sloju sekundarne stene (S3).

  3. Stukturni model smrekovega lignina