Download
lean construction no nettverksm te 12 februar n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lean Construction – NO Nettverksmøte 12. februar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lean Construction – NO Nettverksmøte 12. februar

Lean Construction – NO Nettverksmøte 12. februar

75 Views Download Presentation
Download Presentation

Lean Construction – NO Nettverksmøte 12. februar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Lean Construction – NONettverksmøte 12. februar Velkommen! sol.skinnarland@fafo.no

  2. Program 10.00       Velkommen, kaffe, te og kjeks 10.15      "Approaching construction as a logistical, economical and social process"                Sol Skinnarland, Fafo, presenterer paper fra IGLC, Manchester, juli 2008 10.30      Forberedt kommentar                Fredrik Friblick, Prolog Bygglogistik AB, Sverige 11.00       “HR-arbeid i nedgangstider”                 Knut Skatvedt Langsjøen, Hartmark Consulting AS                 Diskusjon 12.00       Lunsj 13.00       “Kompetanseutvikling i nedgangstider”                   Lena Bygballe, Handelshøyskolen BI                  Diskusjon 14.00        Et nytt medlem presenterer seg                  Bjarne Berg Wig, TQM senteret 14.15       Vårens aktiviteter i nettverket                  Sol Skinnarland, Fafo 15.00       Takk for i dag! Program, 12. februar