Download
ncp dienstverlening n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NCP dienstverlening PowerPoint Presentation
Download Presentation
NCP dienstverlening

NCP dienstverlening

118 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

NCP dienstverlening

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. NCP dienstverlening IWT

  2. NCP-dienstverlening • het IWT heeft volgende dienstverlening uitgebouwd: • informatie over Europeseprogramma’s op het vlak van O&O en innovatie via website www.europrogs.been nieuwsflashes • projectoriënteringnaargepaste (Europees) programma(we beperkenonsniet tot H2020) • advies en begeleidingbijeenconcreetEuropeesprojectvoorstel (administratief, contractueel, financieel) • ondersteuningbij de zoektochtnaarbuitenlandse partners • dienstverlening aan verschillende soorten actoren (industrie, universiteiten, hogescholen, KMO’s,...) en voor alle sectoren en domeinen

  3. Closer to applications Bottom up Bottom up Bottom up Top down Top down Bottom up Projectoriëntering H2020 Networking (COST, LIFE+, … • ……. EUREKA(Eurostars..), JTIs/PPPs/ERA-Net LEIT sc excellence KNOWLEDGE MARKET Closer time to market Size of cooperation / EU level Role of partnership University driven / Institute driven /industry guided / Industry driven & executed Long term Medium term Short term

  4. Meer informatie:www.europrogs.be

  5. Nationale Contactpunten in Vlaanderen

  6. Contactpersonen universitaire associaties en onderzoeksinstellingen

  7. agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie Koning Albert II-laan 35, bus 16 B-1030 Brussel Tel.: +32 (0)2 432 42 00 Fax.: +32 (0)2 432 43 99 E-mail: info@iwt.be www.iwt.be