Download
b i 36 ph t tri n th c v t c hoa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bài 36: PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT CÓ HOA PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bài 36: PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT CÓ HOA

Bài 36: PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT CÓ HOA

1145 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Bài 36: PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT CÓ HOA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bài 36:PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT CÓ HOA

 2. CHU KỲ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở CÂY MỘT NĂM I. KHÁI NIỆM

 3. Từ giai đoạn hạt đến giai đoạn trưởng thành cây có những biến đổi chính nào ? Lỗ khí Sinh trưởng Phân hoá Mạch gỗ

 4. Rễ Thân Lá Hoa Qủa Phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan Vậy phát triển là gì?

 5.  Phát triển là toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống bao gồm 3 quá trình liên quan nhau: sinh trưởng, phân hoá và quá trình phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể. I. KHÁI NIỆM

 6. I. CÁC NHÂN TỐ CHI PHỐI SỰ RA HOA 1. Tuổi cây Ví dụ: Cây cà chua 14 lá ra hoa Cây chuối 1 năm ra hoa Cây na 3 năm ra hoa Cây tre khoảng 50 năm ra hoa Từ những ví dụ trên, hãy cho biết sự ra hoa của cây phụ thuộc vào yếu tố nào? Hãy giải thích câu nói: “Trẻ trồng na, già trồng chuối” Kết luận: Sự ra hoa liên quan đến tuổi cây. Đến độ tuổi xác định cây ra hoa.

 7. 2. Nhiệt độ thấp và quang chu kì Mọi TV khi đủ tuổi ( đủ ngày) thì chúng đều ra hoa, đúng hay sai? Cho VD. a. Nhiệt độ thấp: - Nhiều loài TV gọi là cây mùa đông như lúa mì, bắp cải chỉ ra hoa kết hạt sau khi trải qua mùa đông giá lạnh tự nhiên hoặc được xử lí bởi nhiệt độ dương thấp (>00C) thích hợp nếu gieo vào mùa xuân - Hiện tượng này gọi là xuân hóa. Điều kiện để ra hoa của các loài cây lúa mì, cải bắp là gì ?

 8. b. Quang chu kì So sánh về điều kiện ánh sáng để các loài cây sau ra hoa ?

 9. Cây ngày dài: chỉ ra hoa khi có độ chiếu sáng > 12h/ngày

 10. Cây ngày dài: chỉ ra hoa khi có độ chiếu sáng > 12h/ngày

 11. Cây ngày ngắn: chỉ ra hoa khi có độ chiếu sáng < 12h/ngày

 12. Cây ngày ngắn: chỉ ra hoa khi có độ chiếu sáng < 12h/ngày

 13. Cây trung tính: độ tuổi ra hoa không phụ thuộc vào ngoại cảnh

 14. Cây trung tính: độ tuổi ra hoa không phụ thuộc vào ngoại cảnh

 15. b. Quang chu kì - Sự ra hoa của TV phụ thuộc vào tương quan độ dài ngày và đêm gọi là quang chu kì. - Phân loại Ngày/ đêm > 1 Trong đêm tối không được có ánh sáng Đến độ tuổi ra hoa không phụ thuộc vào ngoại cảnh Ngày/ đêm > 1 Đại mạch, lúa mì, rau bina, phần lớn TV ở ôn đới Cây cà phê chè, cây lúa, phần lớn TV nhiệt đới, cây ôn đới ra hoa vào mùa thu Cây hướng dương, ngô, đậu, lạc, cà chua.

 16. c. Phitocrom • Là sắc tố cảm nhận quang chu kì và cũng là sắc tố cảm nhận ánh sáng trong các loại hạt cần ánh sáng để nảy mầm • Là một loại protein hấp thụ ánh sáng • Tồn tại ở 2 dạng: + Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ ( ánh sáng có bước sóng là 660 nm ) được kí hiệu là Pđ + Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ xa ( ánh sáng có bước sóng là 730 nm), được kí hiệu là Pđx. Pđx làm cho hạt nảy mầm, nở hoa, khí khổng mở Hai dạng này chuyển hóa thuận nghịch dước tác động của ánh sáng: Ánh sáng đỏ Pđ Pđx Ánh sáng đỏ xa Nhờ có đặc tính chuyển hóa như vậy, sắc tố này tham gia vào phản ứng quang chu kì của TV.

 17. 3. Hoocmon ra hoa Ở điều kiện quang chu kì thích hợp, trong lá hình thành hoocmon ra hoa ( florigen) rồi di chyển vào đỉnh sinh trưởng của thân làm cây ra hoa florigen

 18. III. Mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển. - Nếu như chỉ có quá trình sinh trưởng thì từ một hạt ban đầu có thể trở thành một cây hoàn chỉnh được hay không? Taị sao? - Nếu như không có quá trình sinh trưởng thì quá trình phát triển có diễn ra hay không? Tại sao? Sinh trưởng và phát triển là hai mặt trong chu kỳ sống của thực vật. Đó là hai quá trình đan xen, có mối quan hệ khăng khít và phụ thuộc lẫn nhau. Sinh trưởng gắn với phát triển và phát triển dựa trên cơ sở của sự sinh trưởng.

 19. IV. ỨNG DỤNG KIẾN THỨC VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN 1. Ứng dụng kiến thức về sinh trưởng - Trong trồng trọt: + Đề thúc hạt hay củ nảy mầm sớm khi chúng đang ở trạng thái ngủ, có thể sử dụng hoocmon giberelin. + Trong việc điều tiết ST của cây gỗ trong rừng… - Trong công nghệ rượu bia: Sử dụng hoocmon ST giberelin để tăng quá trình phân giải tinh bột thành mạch nha

 20. 2. Ứng dụng kiến thức về phát triển Kiến thức về tác động của nhiệt độ, quang chu kì được sử dụng trong công tác chọn giống cây trồng theo vùng địa lí, theo mùa; xen canh; chuển, gối vụ cây nông nghiệp và trồng rừng hỗn loài.

 21. CỦNG CỐ 1.Loại chất nào của cây có liên quan tới sự ra hoa?A. GibêrelinB. XitôkininC. XitôcrômD. Phitôcrôm 2.Quang chu kì là sự ra hoa phụ thuộc vào: • Độ dài ngày đêm • Tuổi của cây • Độ dài ngày • Độ dài đêm

 22. 3. Thời điểm ra hoa ở thực vật một năm có phản ứng quang chu kì trung tính được xác định theo: A. chiều cao của thân B. đường kính gốc C. theo số lượng lá trên thân D. cả A, B và C 4. Sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật là: A. Diệp lục b B. carotenoit C. Phitocrom D. diệp lục a, b và phitocrom

 23. Hãy giải thich tại sao:Vào ban đêm, các hộ nông dân thường thắp sáng trên các cánh đồng trồng thanh long? Tại sao khi mía đến tuổi trưởng thành, người nông dân thường bắn pháo sáng vào ban đêm? Kết luận: - Xác định mùa vụ. - Dùng gibêrilin tạo điều kiện cho sự ra hoa. - Công nghệ laze: Dùng tia laze helium – nêon có bước sóng 632 nm để chuyển P660→ P730.