Download
ugovor o kupoprodaji n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UGOVOR O KUPOPRODAJI PowerPoint Presentation
Download Presentation
UGOVOR O KUPOPRODAJI

UGOVOR O KUPOPRODAJI

681 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

UGOVOR O KUPOPRODAJI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. UGOVOR O KUPOPRODAJI CIJENA NAKNADA ŠTETE U SLUČAJU RASKIDA KUPOPRODAJE KUPOPRODAJE S POSEBNIM POGODBAMA

 2. UGOVOR O KUPOPRODAJI • Pojam: • Ugovorom o kupoprodaji prodavatelj se obvezuje predati kupcu stvar u vlasništvo, a kupac se obvezuje platiti mu cijenu. • Bitni sastojci ugovora o kupoprodaji: • STVAR • CIJENA

 3. TRGOVAČKI UGOVOR O KUPOPRODAJI ŠTO JE TRGOVAČKI UGOVOR O KUPOPRODAJI? KOJI SU BITNI SASTOJCI TROVAČKOG UGOVORA O KUPOPRODAJI?

 4. UGOVOR O KUPOPRODAJI • čl. 384. st. 1. • Ako ugovorom o kupoprodaji cijena nije određena, a ni ugovor ne sadrži dovoljno podataka s pomoću kojih bi se ona mogla odrediti, ugovor nema pravni učinak. • mora li cijena u kuporodajnom ugovoru biti izražena u novcu?

 5. UGOVOR O KUPOPRODAJI • čl. 384. st. 2. • Kad trgovačkim ugovorom o kupoprodaji cijena nije određena, niti u njemu ima dovoljno podataka s pomoću kojih bi se ona mogla odrediti, kupac je dužan • platiti cijenu koju je prodavatelj REDOVITO naplaćivao u vrijeme sklapanja ugovora, a kad ove nema, • RAZUMNU cijenu.

 6. UGOVOR O KUPOPRODAJI • čl. 384. st. 3., u vezi sa čl. 386 • pod RAZUMNOM cijenom smatra se TEKUĆA cijena u vrijeme sklapanja ugovora • kad je ugovorena TEKUĆA cijena: • kupac duguje cijenu utvrđenu službenom evidencijom na tržištu mjesta prodavatelja u vrijeme kad je trebalo doći do ispunjenja, a ako takve evidencije nema, • tekuća se cijena određuje na temelju elemenata s pomoću kojih se prema običajima tržišta utvrđuje cijena

 7. UGOVOR O KUPOPRODAJI • čl. 384. st. 3. • ako se ne može utvrditi TEKUĆA CIJENA u vrijeme sklapanja ugovora, onda cijena koju utvrđuje sud prema okolnostima slučaja.

 8. UGOVOR O KUPOPRODAJI • kada cijena u trgovačkom ugovoru nije niti određena niti odrediva, kupac je dužan platiti: • cijenu koju je prodavatelj redovito naplaćivao u vrijeme sklapanja ugovora, a ako je nema onda • razumnu cijenu → tekuća cijena u vrijeme sklapanja ugovora, a ako se ne može utvrditi • cijenu koju utvrđuje sud prema okolnostima slučaja

 9. BEČKA KONVENCIJA čl. 55 ČL. 14. ST. 1. • Kada je ugovor valjano sklopljen, a cijena nije u ugovoru niti izričito niti prešutno određena, niti u njemu ima odredaba na temelju kojih bi se mogla utvrditi, smatrat će se, ako nije suprotno navedeno, da su strane prešutno pristale na cijenu koja se u trenutku sklapanja ugovora redovno naplaćivala u dotičnoj grani trgovine za takvu robu prodanu pod usopredivim okolnostima • Prijedlog za sklapanje ugovora upućen jednoj ili više određenih osoba znači ponudu ako je dovoljno određen i ako ukazuje na namjeru ponuditelja da se obveže u slučaju prihvaćanja. Prijedlog je dovoljno određen ako označava robu i izričito ili prešutno utvrđuje količinu i cijenu ili sadrži elemente za njihovo utvrđivanje.

 10. UGOVOR O KUPOPRODAJI • PROPISANA CIJENA (čl. 385) • Kad je ugovorena viša cijena od one koju je za određenu vrstu stvari propisalo nadležno tijelo, kupac duguje samo iznos propisane cijene, a ako je već isplatio ugovorenu cijenu, ima pravo zahtijevati povrat razlike. • što u slučaju kada je propisana cijena određena kao najniža dopustiva, a ugovorena cijena koja je niža od propisane najniže dopustive cijene? • što u slučaju kada je cijena propisana nakon sklapanja ugovora?

 11. UGOVOR O KUPOPRODAJI • čl. 384. st. 1. • Ako ugovorom o kupoprodaji cijena nije određena, a ni ugovor ne sadrži dovoljno podataka s pomoću kojih bi se ona mogla odrediti, ugovor nema pravni učinak. • što u slučaju kada cijena nije niti određena niti odrediva, ali postoji propisana cijena?

 12. NAKNADA ŠTETE U SLUČAJU RASKIDA UGOVORA O KUPOPRODAJI Opće pravilo Članak 445. Kad je kupoprodaja raskinuta zbog povrede ugovora od strane jednog ugovaratelja, druga strana ima pravo na naknadu štete koju zbog toga trpi, prema općim pravilima o naknadi štete nastale povredom ugovora čl. 342 – čl. 349 čl. 446 (postoji li tekuća cijena) čl. 447 (prodaja ili kupnja radi pokrića) čl. 448 (naknada veće štete)

 13. RASKID KUPOPRODAJNOG UGOVORA Zakašnjenje ili neispunjenje primarne obveze prodavatelja (da preda stvar, odnosno prenese pravo) ili kupca (da isplati cijenu) čl. 361 – čl. 368 Postojanje materijalnih ili pravnih nedostataka predmeta ispunjenja čl. 410 – čl. 414, čl. 417, čl. 432, čl. 437 Neispunjenje obveze jamstva za ispravnost prodane stvari čl. 426 Kupčeno (vjerovničko) zakašnjenje s nepreuzimanjem stvari čl. 441

 14. NAKNADA ŠTETE U SLUČAJU RASKIDA UGOVORA O KUPOPRODAJI Kad stvar ima tekuću cijenu Članak 446. (1) Kad je kupoprodaja raskinuta zbog povrede ugovora od strane jednog ugovaratelja, a stvar ima tekuću cijenu, druga strana može zahtijevati razliku između cijene određene ugovorom i tekuće cijene na dan raskida ugovora na tržištu mjesta u kojem je posao obavljen. (2) Ako na tržištu mjesta u kojem je posao obavljen nema tekuće cijene, za izračunavanje visine naknade uzima se u račun tekuća cijena tržišta koje bi ga moglo zamijeniti u danom slučaju, kojoj treba dodati razliku u troškovima prijevoza.

 15. UGOVOR O KUPOPRODAJI • kada cijena u trgovačkom ugovoru nije niti određena niti odrediva, kupac je dužan platiti: • cijenu koju je prodavatelj redovito naplaćivao u vrijeme sklapanja ugovora, a ako je nema onda • razumnu cijenu → tekuća cijena u vrijeme sklapanja ugovora • cijena utvrđena službenom evidencijom na tržištu mjesta prodavatelja u vrijeme kad je trebalo doći do ispunjenja, • a ako takve evidencije nema, tekuća se cijena određuje na temelju elemenata s pomoću kojih se prema običajima tržišta utvrđuje cijena a ako se ne može utvrditi tekuća cijena: • cijenu koju utvrđuje sud prema okolnostima slučaja

 16. NAKNADA ŠTETE U SLUČAJU RASKIDA UGOVORA O KUPOPRODAJI Kad stvar ima tekuću cijenu Članak 446. (1) Kad je kupoprodaja raskinuta zbog povrede ugovora od strane jednog ugovaratelja, a stvar ima tekuću cijenu, druga strana može zahtijevati razliku između cijene određene ugovorom i tekuće cijene na dan raskida ugovora na tržištu mjesta u kojem je posao obavljen.

 17. NAKNADA ŠTETE U SLUČAJU RASKIDA UGOVORA O KUPOPRODAJI mora li za potrebe primjene čl. 446. st. 1. tekuća cijena stvarno postojati? što znači “cijena određena ugovorom” - je li time obuhvaćena i situacija kada je cijena odrediva, ali nije određena? primjenjuje li se odredba čl. 446. st. 1. i kod trgovačkih ugovora o kupoprodaji?

 18. NAKNADA ŠTETE U SLUČAJU RASKIDA UGOVORA O KUPOPRODAJI što kupac ima pravo zahtijevati kada je dužan platiti cijenu koja je niža od tekuće cijene, a prodavatelj je odgovoran za raskid ugovora? razliku između ugovorene (niže cijene koju bi bio dužan platiti da ugovor nije raskinut) i tekuće (više) cijene što prodavatelj ima pravo zahtijevati kada je kupac, koji je odgovoran za raskid ugovora, dužan platiti cijenu koja je viša od tekuće? razliku između ugovorene (više cijene koju bi bio dužan platiti da ugovor nije raskinut) i tekuće (niže) cijene

 19. UGOVOR O KUPOPRODAJI PROPISANA CIJENA čl. 385 Kad je ugovorena viša cijena od one koju je za određenu vrstu stvari propisalo nadležno tijelo, kupac duguje samo iznos propisane cijene, a ako je već isplatio ugovorenu cijenu, ima pravo zahtijevati povrat razlike.

 20. NAKNADA ŠTETE U SLUČAJU RASKIDA UGOVORA O KUPOPRODAJI primjenjuje li se odredba čl. 446. st. 1. kada je cijena propisana? što kada bi i ugovorena i tekuća cijena bile niže od najviše propisane, a tekuća viša od ugovorene cijene? propisana cijena > tekuća cijena > ugovorene cijena

 21. NAKNADA ŠTETE U SLUČAJU RASKIDA UGOVORA O KUPOPRODAJI Kad stvar ima tekuću cijenu Članak 446. (1) Kad je kupoprodaja raskinuta zbog povrede ugovora od strane jednog ugovaratelja, a stvar ima tekuću cijenu, druga strana može zahtijevati razliku između cijene određene ugovorom i tekuće cijene na dan raskida ugovora na tržištu mjesta u kojem je posao obavljen. (2) Ako na tržištu mjesta u kojem je posao obavljen nema tekuće cijene, za izračunavanje visine naknade uzima se u račun tekuća cijena tržišta koje bi ga moglo zamijeniti u danom slučaju, kojoj treba dodati razliku u troškovima prijevoza.

 22. NAKNADA ŠTETE U SLUČAJU RASKIDA UGOVORA O KUPOPRODAJI definicija štete prema ZOO-u čl. 1046 ZOO → stvarna šteta → stvarni a ne predmnijevani nastanak: smanjenja oštećenikove imovine ili sprečavanja njena povećanja ili povrede prava osobnosti asptraktna šteta čl. 446 ZOO → predmnijeva se da je savjesna strana pretrpjela štetu SAMO ČL. 446 ZOO !

 23. NAKNADA ŠTETE U SLUČAJU RASKIDA UGOVORA O KUPOPRODAJI mora li savjesna strana kao oštećenik dokazivati da je zbog raskida ugovora uz zbog povrede od strane druge ugovorne strane: stvarno pretrpio štetu? NE osnovu i visinu štete? NE uzročnu vezu između štetne radnje i štete? NE može li druga ugovorna strana, zbog čije je povrede došlo do raskida ugovora, dokazivati: kako savjesna strana nije pretrpila štetu? NE

 24. NAKNADA ŠTETE U SLUČAJU RASKIDA UGOVORA O KUPOPRODAJI što mora dokazati savjesna strana? da je ugovor o kupoprodaji raskinut da je do raskida ugovora o kupoprodaji došlo zbog povrede ugovora druge ugovorne strane da predmet prodaje ima tekuću cijenu da postoji razlika između cijene koja bi se morala platiti i tekuće cijene

 25. PRODAJA ILI KUPNJA RADI POKRIĆA Kad je izvršena prodaja ili kupnja radi pokrića Članak 447. (1) Kad je objekt kupoprodaje stanovita količina stvari određenih po rodu, pa jedna strana ne ispuni svoju obvezu na vrijeme, druga strana može izvršiti prodaju radi pokrića, odnosno kupnju radi pokrića, i zahtijevati razliku između cijene određene ugovorom i cijene prodaje, odnosno kupnje radi pokrića.

 26. PRETPOSTAVKE da “je objekt kupoprodaje stanovita količina stvari određenih po rodu” da je prva strana pala u zakašnjenje da je druga strana izvršila prodaju radi pokrića, odnosno kupnju radi pokrića da je prodaja (kupnja) radi pokrića izvršena “u razumnom roku i na razuman način”

 27. ZAKAŠNJENJE zakašnjenje dužnika / vjerovnika ima li pravo dužnik ispuniti ugovornu obvezu i nakon što padne u zakašnjenje? je li raskid ugovora pretpostavka valjanosti kupnje (prodaje) radi pokrića ili je dovoljno da je druga strana pala u zakašnjenje? od kada teče “razuman rok”?

 28. NAKNADA ŠTETE U SLUČAJU RASKIDA UGOVORA O KUPOPRODAJI što kupac ima pravo zahtijevati kada je obavio kupnju radi pokrića za cijenu višu od cijene određene prvim ugovorom? razliku između prvim ugovorom određene niže cijene i drugim ugovorom određene više cijene što prodavatelj ima pravo zahtijevati kada je obavio prodaju radi pokrića za cijenu nižu od cijene određene prvim ugovorom? razliku između prvim ugovorom određene više cijene i drugim ugovorom određene niže cijene 28

 29. NAKNADA ŠTETE U SLUČAJU RASKIDA UGOVORA O KUPOPRODAJI Naknada veće štete Članak 448. Pored prava na naknadu štete prema navedenim pravilima, ugovoru vjerna strana ima pravo i na naknadu veće štete ako ju je pretrpjela. čl. 446 – apstraktna šteta čl. 447 – stvarna šteta

 30. NAKNADA VEĆE ŠTETE odredba čl. 448 ne govori o “drugoj šteti”, nego o “većoj šteti” pripada li savjesnom ugovaratelju pravo za “zbroj” apstraktne štete (čl. 446), odnosno konkretne štete (čl. 447) i “druge” štete koju je pretrpio? pripada li savjesnom ugovaratelju samo pravo na “nadopunu” do visine stvarno pretrpljene štete? usporedi sa čl. 355. st. 2 ZOO-a