Download
josef ii n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
JOSEF II. PowerPoint Presentation

JOSEF II.

143 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

JOSEF II.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. JOSEF II. 5. třída Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_44415. 10. 2011

 2. Anotace: Prezentace seznamuje žáky s dobou a vládou Josefa II., s jeho důležitými reformami Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru podstatné věci zopakují a udělají zápis.Jazyk: český jazykOčekávaný výstup: žák se orientuje v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti Speciální vzdělávací potřeby:Žádné.Klíčová slova: Druhá polovina 18. století, Habsbursko-lotrinská dynastie, Josef II. a jeho reformy Druh učebního materiálu: DUM - Prezentace doplněná výklademCílová skupina: ŽákTypická věková skupina: 10-12 let (5. ročník)

 3. Habsbursko-lotrinská dynastie • Josef byl nejstarší syn Marie Terezie a Františka Štěpána Lotrinského. • Roku 1765 se stal římskoněmeckým císařem a také spoluvládcem své maminky. Korunní princ Josef, nazývaný odmala ‚princátko“, se narodil 13. března 1741 V sedmi letech dostal titul Královská výsost, vlastnil malý dvůr a pluk lehké jízdy, jako čtrnáctiletý se již účastnil s rodiči oficiálních akcí. Jestli si myslíte, že jako Královská výsost nemusel nic dělat, tak se moc pletete. Pepa vstával před sedmou, po modlitbě se oblékl, nasnídal a hned se pustil do latiny. Následovala němčina, psaní, po obědě zeměpis, náboženství, matematika, večer hudba a tanec. Samozřejmě opět pobožnost. Oblíbil si zeměpis a dějepis. Postupně studoval i filozofii, právo a etiku, z dalších jazyků francouzštinu a maďarštinu, zajímal se o fyziku i astronomii. Hrál na violoncelo a zpíval, v patnácti letech se vyučil knihtisku.

 4. Josífkova první a poslední láska V manželství moc štěstí neměl. Jeho první ženou byla krásná a chytrá Izabela Parmská, do které se vášnivě zamiloval. Problém byl v tom, že ona jeho lásku příliš neopětovala, projevovala vřelou náklonnost spíše k Josefově mladší sestře Marii Kristině zvané Mimi. Údajně se nejednalo jen o pouhé přátelství. Přesto měla s Josefem dcerku Marii Terezii. Po třech letech manželství dostala černé neštovice, předčasně porodila druhou holčičku Kristinu, matka i miminko však zemřely. Isabele bylo ji teprve 21 let. Malá Marie Terezie zemřela v osmi letech na zápal plic.

 5. Druhé manželství • Josef z toho byl špatný a o žádné další svatbě již nechtěl ani slyšet, jenomže jeho máti si stejně prosadila svou. Za nevěstu mu doslova vnutila Marii Josefu Bavorskou, sice dobrosrdečnou, ale jinak neskutečně ošklivou. Prý o ni Pepík během manželství ani nezavadil pohledem, dokonce se šuškalo, že pořídil závoru na spojovací dveře mezi ložnicemi a na společný balkon dal postavit přepážku. Chudák holka, neměla to vůbec lehké, navíc ji po dvou letech stejně jako Isabelu skosily neštovice. Na pohřeb ji nepřišel. • Josef se už pak neoženil.

 6. Josífek vladařem Jestli Marie Terezie vydávala reformu za reformou, tak Josef je vyloženě chrlil. No představte si, že tenhle panovník, který měl za heslo sousloví CTNOSTÍ A PŘÍKLADEM, prosadil všemožných reformních výnosů, patentů a nařízení na šest tisíc! Měl tolik práce, že se ani nestihl dát korunovat českým králem. • Nejdůležitější z jeho reforem: • Toleranční patentz roku 1781, kterým se povolovala tři nekatolická náboženství vyznání – luteránství, kalvinismus a pravoslaví • Patent o zrušení nevolnictví, kterým získali poddaní mnohá práva, jako třeba: • uzavírat manželství bez svolení svrchnosti • svobodně opouštět panství a hledat si • zaměstnání podle libosti, stěhovat se • - možnosti posílat své děti na studia či řemesla I když zůstaly zachovány robota, dávky a peněžní platy, z poddaných se stali svobodní lidé. V roce 1748 došlo také k termínu přeložení školních prázdnin ze září a října na červenec a srpen.

 7. Ne všem se Josef reformami zavděčil. Rozhodně ho nemohla mít ráda taková katolická církev, když jí rušil mužské i ženské kláštery jako kdyby se nechumelilo. V klášterních budovách se zřizovaly nemocnice, kasárna, manufaktury nebo továrny. Nesmírně populární byl Pepíček mezi obyčejnými lidmi, s nimiž se prý rád na svých cestách setkával oblečený v důstojnické uniformě. Říká se, že se dokonce neštítil vzít do ruky pluh a sám orat. To se stalo na poli u moravské obce Slavíkovice. Do Českého království jezdil docela často kvůli vojenským manévrům a inspekčním cestám po stavbách velkých pevností, jakými byl třeba Terezín či Hradec Králové. Představte si, že se dokonce dostal i do lidových pověstí a pohádek jako mstitel bezpráví a zastánce utlačovaných, který v přestrojení chodí mezi lid a na místě trestá provinilce

 8. U císařského dvora však nebyl příliš oblíbený, protože nenáviděl přehnané dvorní okázalosti. Například zakázal klekat před panovníkem a líbat mu ruku.

 9. Země Koruny české v roce 1747

 10. Opakování: Marie Terezie a František Štěpán Lotrinský • Jak se jmenovali rodiče Josefa II.? • Které dva nejdůležitější patenty vydal Josef II? Patent o zrušení nevolnictví a toleranční patent (1781) • Co mohli poddaní díky patentu o zrušení nevolnictví? Mohli se bez svolení vrchnosti stěhovat, uzavírat manželství, vykonávat rozličná povolání, posílat děti na řemesla nebo studia • Co povoloval toleranční patent? Lidé mohli vyznávat i jiná náboženství než katolická (luteránství, kalvinismus, pravoslaví)

 11. Napiš si: JOSEF II. Nejstarší syn Marie Terezie pokračoval v osvícenské vládě po její smrti. Jeho nejdůležitější nařízení z roku 1781: 1.) TOLERANČNÍ PATENT Lidé mohli vyznávat i jiná náboženství než jen katolická 2.) PATENT O ZRUŠENÍ NEVOLNICTVÍ Poddaní se mohli bez svolení vrchnosti stěhovat, uzavírat manželství, posílat děti do učení na řemesla nebo studia. Nadále však museli robotovat (pracovat na poli vrchnosti)

 12. Použité zdroje: Soubor:Joseph II.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-10-16]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Joseph_II.jpg>. Soubor:Jean-Marc Nattier 005.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-10-16]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jean-Marc_Nattier_005.jpg>. Soubor:Meister der Erzherzoginnenportraits 001.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-10-16]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Meister_der_Erzherzoginnenportraits_001.jpg>. Soubor:Maria Josepha von Bayern.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-10-16]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Maria_Josepha_von_Bayern.jpg>. S%C3%BAbor:Crown of Joseph II.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-10-16]. Dostupné z WWW: <http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Crown_of_Joseph_II.jpg>. Soubor:Josef II statue.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-10-16]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Josef_II_statue.jpg>. Soubor:Terezin CZ Ater95.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-10-16]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Terezin_CZ_Ater95.jpg>. S%C3%BAbor:Joseph II%28002%29.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-10-16]. Dostupné z WWW: <http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Joseph_II%28002%29.jpg>. Soubor:Mapa - %C4%8Cechy, Morava, Slezsko, Lu%C5%BEice -1747.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-10-16]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mapa_-_%C4%8Cechy,_Morava,_Slezsko,_Lu%C5%BEice_-1747.jpg>. Vlastivěda 5. Nová škola, 2005. Brno : Nová škola, 2005. 52 s. ISBN 80-7289-070-0. PITRO, Martin. Pyskatí Habsburkové. Praha : EGMONT ČR, s.r.o., 2006. 127 s. ISBN 80-252-0508-8. Historie České republiky [online]. 2006-2008 [cit. 2011-09-19]. Habsburkové. Dostupné z WWW: <cr.ic.cz>.