Download
josef myslive ek n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Josef Mysliveček PowerPoint Presentation
Download Presentation
Josef Mysliveček

Josef Mysliveček

253 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Josef Mysliveček

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Josef Mysliveček 9.3. 1737- 4.2. 1781

 2. Anotace • Název: Josef Mysliveček • Šablona : III/ 2 • Číslo : 38 • Autor : Vyhnálková Zuzana • ZŠ Choltice „Učíme se pro život“ • Klíčová slova: klasicismus, „Venatorini“ • „Il divino Boemo“, Bellerofonte, Farnace, Merope • Cíl: výklad o skladateli, poslech, opakování • Třída: HV 6 Datum: 10.1. 2013

 3. Josef Mysliveček

 4. Skladatel hudebního klasicismus • Oslavovaný, bohatý • Měl vzácný dar umělecké fantazie Myslivečkův rodný dům Praha 6 Vokovice v Šáreckém údolí

 5. Život • Měl být mlynářem po otci v Praze • Studoval u F.V. Habermanna aj. Segera • Od r. 1763 v Benátkách studuje u operního mistra G.B. Pescettiho • V Itálii velmi populární • Měl přezdívku „Venatorini“ • Sám si říkal „llBoemo“ (Čech) • Italové mu říkali „Il divino Boemo“ • (Božský Čech) • Uznával krásu zpěvu

 6. Znal Mysliveček jiné skladatele? • V Bologni r. 1770 • se seznámil s W.A. Mozartem • velmi ovlivnil jeho skladbu • dopisovali si • Mozart jej navštívil v Mnichově- v nemocnici • Choroba znetvořila Josefu tvář- • vlivem nešetrného lékařského zásahu přišel o půl nosu

 7. Návštěva Prahy • Hrána : opera Bellerofonte kantáta La famiglia di Tobia Adam a Eva Osvobození Izraele Abraham Izák

 8. Skladatelská činnost • V Parmě – 1. opera – velký úspěch • Bellerofonte – napsaná na objednávku neapolského krále • Další opera Farnace, Merope • Složil celkem 30 oper • skládal: symfonie komorní skladby oratoria kantáty

 9. Poslech • CD č. 27 / HV 6 Opera IlBellerofonte plakát Busta na jeho domě

 10. Vrcholné dílo • Opera Olympiade – • inscenovaná v Římě • Další díla provázel neúspěch, což autora zlomilo • Přátelé se k němu odvrátili zády • Umírá v bídě a zapomnění v nemocnici v Římě.

 11. Opakování • 1) Ve které zemi Mysliveček tvořil? • V Itálii • 2) Jak si říkal sám? • „IlBoemo“ „Čech“ • 3) Jakou měl přezdívku? • „Il divino Boemo“ „Božský Čech“ • 4) Koho měl za přítele? • W. A. Mozarta • 5) Která opera přinesla Myslivečkovi první úspěch? • Bellerofonte

 12. Zdroje • Obrázky jsou kopírovány z prohlížeče Google obrázky a vloženy s hypertextovým odkazem dne : 10.1. 2013 (klikni na obrázek P tl M) • Nebo použity kliparty. • Písemné zdroje: • MILAN KUNA. Skladatelé světové hudby. první. Praha: Fragment, 1993. ISBN 80-85768-03-8. • MILAN KUNA. Osobnosti české hudby. 2. vydání. Praha: Fragment, 2011. ISBN 978-80-253-1274-2. • KOLEKTIV AUTORŮ. Hudební výchova: pro 6. ročník základní školy. dotisk I. vydání. Praha: SPN, 2000. ISBN 80-7235-052-8. • Poslech: • Odkaz se vztahuje na CD, které je součástí učebnice HV 6 citované výše