Download
agenda n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Agenda PowerPoint Presentation

Agenda

153 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Agenda

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Agenda • Blok 1 - Evolutie van CloudComputing • Blok 2 - Definitie van de Cloud • Blok 3 - Hoe, waarom? Voordelen en Nadelen • Lunch • Blok 4 - Marktontwikkelingen • Blok 5 - Privacy, security, continuiteit, valkuilen • Blok 6 - Mobiliteit en samenwerking • Blok 7 - Business Case • Vragen en discussie

  2. Blok 2 : Definitie van de Cloud CloudComputing Introductie • Ondemand, resource pooling, pay per use, internet, elastisch • IaaS, PaaS, SaaS, xAAS • Private, public, hybrid, community • Single purpose, multipurpose • “Nep” Cloud http://www.youtube.com/watch?v=ae_DKNwK_ms Ruud Ramakers

  3. Doelstelling • Architectuur van de Cloud begrijpen • Inzage in verschil tussen ASP en Cloud • Waarom de karakteristieken zo belangrijk zijn • Verschil tussen “nep” Cloud en Cloudaanbiedingen • Waarom een volledige migratie moeilijk is • Waar stopt de Cloud? Wat wordt as a service? Ruud Ramakers

  4. Definitie Niet één definitie Niet beschermt FIST definitie :

  5. Belangrijkste 5 karakteristieken r.ramakers@centre4cloud.nl

  6. 3. Service Modellen r.ramakers@centre4cloud.nl

  7. Infrastructure as a service r.ramakers@centre4cloud.nl

  8. 3. Service Modellen r.ramakers@centre4cloud.nl

  9. Platform-as-a-Service

  10. 3. Service ModellenSaaS onderdeel van de cloud r.ramakers@centre4cloud.nl

  11. 4. Deployment modellen r.ramakers@centre4cloud.nl

  12. The Cloud stack: IaaS, PaaS, SaaS, CaaS, BaaS SaaS: get rid of applications PaaS: get rid of middleware Business Services vCloud IaaS: get rid of servers Information Services Application Services Mgmt. and Security App. Infrastructure Services Cloud enablers System Infrastructure Services SaaS~Cloud Netwerk

  13. Information Services SaaS~Cloud Netwerk

  14. Information Services Nederland kent maar liefst 12 basisregistraties! SaaS~Cloud Netwerk

  15. Business Process Services SaaS~Cloud Netwerk

  16. Business Process Services

  17. Not one Cloud? Cloud

  18. Software distRibutionASP ----- SAAS

  19. Comparison of Software Delivery Models

  20. Software through the Internet • Service on demand • Webbased • Pay per use • Hosted / part of the Cloud

  21. Comparison of Software Delivery Models (cont.)

  22. X-aaS Testing as a Service Management / Govermance as a Service Application as a Service Process as a Service Integration as a Service Security as a service Information as a Service Platform as a service Database as a Service Storage as a Service Infrastructure as a Service

  23. Samenvatting blok 2 Ruud Ramakers

  24. Vragen : • Wat is het verschil tussen IaaS en SaaS? • Met welk model valt de meeste kosten te besparen? • Wat is het verschil tussen een echte Cloud en een “nep” Cloud? • Hoe kan men zoveel mogelijk gebruik maken van de Cloud? • Waarom zijn er meer as a service modellen? • Waarom spreken we niet over één Cloud? • Wat is het verschil tussen een multipurpose model en een single purpose model? Ruud Ramakers

  25. Ruud Ramakers 06-45454986 r.ramakers@centre4cloud.nl Twitter : Ruud_Ramakers, Centre4Cloud http://nl.linkedin.com/in/ruudramakers Centre4Cloud Einde blok 2 r.ramakers@centre4cloud.nl