Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

121 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

 2. Český hudební romantismus

 3. Český hudební romantismus Hudba národního obrození 19. století

 4. Charakteristika doby • Kulturní a politické změny v Evropě • Rozvoj vědy a techniky • Měšťanská vrstva upevňuje své postavení • Oslabena moc církve a šlechty • Je zpochybňován královský absolutismus

 5. Znaky romantické hudby • Hudba je velmi emotivní, citová • Jsou zhudebňovány různé podněty-příroda, láska, velké hrdinné činy… • Rozšíření orchestru • Je obohacena harmonie • Vzniká salónní klavírní literatura • Rozkvět komorní písně

 6. Vznik národních škol • Skladatelé se snaží vyjádřit svou kulturní identitu • Tyto tendence jsou patrné nejvíce v Rusku, Polsku a v Čechách • Lidová hudba je velkou inspirací, její motivy zaznívají v symfoniích, operách…

 7. Hudebník je svobodným občanem, je nezávislý na feudálním pánovi – není sluhou. Impresário je organizátorem koncertu a v jeho zájmu je, aby produkce vynášela – vstupné. Hudba se proto stěhuje do velkých koncertních sálů a divadel.

 8. Hudba se stává samozřejmostí měšťanského vzdělání. Na hudební nástroje jsou kladeny větší požadavky – došlo k jejich výraznému zdokonalení. Klavír definitivně vytlačil cembalo.

 9. Vznikla nové hudební forma – symfonická báseň. Má vlast – cyklus šesti symfonických básní od Bedřicha Smetany. Vltava Vyšehrad Šárka Z českých luhů a hájů Tábor Blaník

 10. V Čechách probíhá národní obrození,v hudbě je charakterizováno snahou o vytvoření původní české opery. Autorem první české opery je František Škroup(1801-1862). Byla to komická opera s názvem Dráteník. Nesmrtelnost tomuto skladateli přinesla píseň „Kde domov můj“(Fidlovačka-J.K. Tyl).

 11. Hraběcí Nosticovo Národní divadlo (dnešní Stavovské) 1783 premiéra opery Don Giovanni, dir. Mozart 1789 jej odkoupili čeští stavové odpoledne se hrálo česky a večer pro“vznešenější publikum“ německy František Škroup zde byl 2. kapelníkem po dobu 30 let, po propuštění odešel do Rotterdamu, kde se stal vysoce váženou osobností.

 12. Národní divadlo 1881 1883 Česká filharmonie 1896 Hlahol 1861 – m. sbor 1879 – ž. sbor Pražská konzervatoř 1811

 13. Bedřich Smetana (1824-1884) zakladatel české národní hudby. Antonín Dvořák (1841-1904) též rozvíjí slovanské podněty, náš nejvíce světový skladatel.

 14. Charakterizuj dobu a stav společnosti. Jaké jsou základní znaky romantické hudby? Jakou úlohu plní lidová hudba? Kdo je to impresário? Jaké postavení ve společnosti má hudebník? 6) Kdo je autorem 1. české opery a jak se jmenuje? 7) Čím bylo významné Hraběcí Nosticovo Národní divadlo? 8) Které důležité instituce vznikly v období národního obrození? 9) Uveď 2 českéhudební osobnosti. Co si pamatuješ?

 15. Zdroje:http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page, staženo 08.05.2011 Použitá literatura: Dr.Dehner, Jan ; Dr.Jůzl, Miloš, CSc. ; Harmáček, Václav ; Dr. Lachout, Karel ; Doc. Dr. Smolka, Jaroslav, CSc. ;Řezáčová, Helena ; Šmolík, Jan ; Dr. Švarcová, Jitka. Malá encyklopedie hudby. 1. vydání. Praha:Supraphon, 1983. 736s. ISBN 02-184-83. Černušák, Gracian . Dějiny evropské hudby. 5. vydání.Praha : Panton, 1974. 527s. ISBN 35-305-74