Download
laura maria caterina bassi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Laura Maria Caterina Bassi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Laura Maria Caterina Bassi

Laura Maria Caterina Bassi

261 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Laura Maria Caterina Bassi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Laura Maria CaterinaBassi  Włoska fizyk, filozof i anatom, pierwsza w historii Europy kobieta zatrudniona jako wykładowca wyższej uczelni. Autorka znaczących prac naukowych o mechanice i hydrodynamice. Laura Bassi swoją trwającą 28 lat karierą naukowca i wykładowcy akademickiego umożliwiła innym kobietom otrzymywanie podobnych stanowisk na uczelniach (co wcześniej było zabronione). Italienischer Physiker, beschäftigt die erste Frau in der Geschichte Europas in der High School.

  2. Elżbieta I Królowa Anglii i Irlandii (panowała od 17 listopada 1558 do śmierci w 1603), córka Henryka VIII i jego drugiej żony Anny Boleyn. Ostatnia z rodu Tudorów. Nazywana Królową-Dziewicą (theVirginQueen). Po straceniu Essexa królowa popadła w neurastenię. Wcześniej już cierpiała na reumatyzm  i żółtaczkę, teraz jej stan zdrowia znacznie się pogorszył. Nie chciała przyjmować lekarstw. Pozwólcie mi umrzeć w spokoju. Anglicy są już mną zmęczeni, tak jak ja jestem zmęczona nimi – mówiła swoim damom dworu. Całymi dniami siedziała nieruchomo, z palcem na ustach, wpatrzona w jeden punkt. Königin von England und Irland (regierte von 17. November 1558 bis zu seinem Tod  im Jahre 1603), Tochter von Heinrich VIII. und seiner zweiten Frau Anne Boleyn. • Der letzte der Tudor. Genannt der Königin-Jungfrau (TheVirginQueen).

  3. Der berühmtesteDichter der griechischenAntike an der Wende des viertenundsechstenJahrhundert v. Chr., der bedeutendeVertreterderLyrik Safona  Najsławniejsza poetka starożytnej Grecji z przełomu VII i VI wieku p.n.e., wybitna przedstawicielka poezji lirycznej (liryka eolska). Jej  wiersze dotyczą głównie uczuć jakie Safo żywiła do swoich uczennic (Np. w czasie rozstania, gdy podopieczne opuszczały szkołę). Znana jest również z wprowadzenia do poezji tzw. strofy safickiej (m. in. w Hymnie do Afrodyty). Zmarła w bardzo podeszłym wieku na swojej rodzinnej wyspie - Lesbos.

  4. Kahlo starb am 13. Juli 1954, wahrscheinlich als Ergebnis einer erfolgreichen Selbstmordversuch. Frida Kahlo (ur. 6 lipca 1907, zm. 13 lipca 1954) –meksykańska malarka. Kahlo zmarła 13 lipca 1954 roku, prawdopodobnie wskutek udanej próby samobójczej. Jej prochy umieszczono w prekolumbijskiej urnie, która jest wystawiona w byłym domu Kahlo. Jej kolorowy dom, który ze względu na pomalowane na niebiesko ściany nazywany jest CasaAzul, położony jest w CalleLondres 247 w Coyoacán

  5. PolnischeKlettererund der Kletterer, einprofessionellerElektroniker, einer der bekanntestenpolnischenFrauen-Himalaya-BergsteigenWelt. Wanda Rutkowska Polska alpinistka i himalaistka, z zawodu elektronik, jedna z najbardziej znanych Polek światowego himalaizmu. Jako trzecia kobieta na świecie i pierwsza Europejka stanęła na Mount Everest, najwyższym szczycie Ziemi, zaś jako pierwsza kobieta na świecie na szczycie K2. Zaginęła w 1992 podczas ataku szczytowego na Kanczendzongę. Wraz z Carlosem Carsolio 12 maja o wpół do czwartej wyruszyli w górę z obozu IV na 7950 m. Po dwunastogodzinnej wspinaczce w głębokim śniegu Carsolio stanął na wierzchołku. Schodząc, napotkał Wandę na wysokości ponad 8200 metrów. Mimo braku sprzętu biwakowego zdecydowała się przeczekać noc i kontynuować wejście następnego dnia. Jej ciała nie odnaleziono. 

  6. Elżbieta Koopman Heweliusz • pierwsza polska astronom. Erste polnische Astronom.

  7. Joanna d'Arc • Francuska bohaterka narodowa, święta Kościoł katolickiego, patronka Francji. Podczas wojny stuletniej poprowadziła armię francuską do kilku ważnych zwycięstw twierdząc, że działa kierowana przez Boga Französisch nationalen Heldin

  8. Marilyn Monroe • Amerykańska modelka i aktorka filmowa, gwiazda filmowa, legenda światowego kina lat 50. i 60. XX w. Amerikanische Model und Schauspielerin, Filmstar, eine Legende des internationalen Kinos der 50er und 60er Jahren Jahrhundert

  9. Maria Stanisława Konopnicka • Polska poetka i nowelistka okresu realizmu, krytyczka literacka, publicystka i tłumaczka. Polnische Dichter und Schriftsteller der Zeit des Realismus, Literaturkritiker, Übersetzer und Journalismus