Download
webdesign case from awful to slightly less awful n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Webdesign Case from awful to slightly less awful PowerPoint Presentation
Download Presentation
Webdesign Case from awful to slightly less awful

Webdesign Case from awful to slightly less awful

126 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Webdesign Case from awful to slightly less awful

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Webdesign Casefrom awful to slightly less awful Niklas Höglund 17.3.2011

  2. UTGÅNGSLÄGET

  3. Målgrupp • PRIMÄR: Svenska männäraLammhult yrkesbyggaresamtfritidsbyggare ålder: 25-85 • SEKUNDÄR: Kvinnorsamtmänsomharnågontingattgöramedbygge av något. (trädgård,hus,design etc.) ålder: 20-85

  4. PROCESSBESKRIVNING • Som att simma i betong. • Problem med så gott som allting. Val av HTML5 / CSS3: • Lavalamp navigation • Shadows • Fancybox • Fontface • Video • Formulär

  5. SLUTRESULTATET • Fördelar: Ser bättre ut. • Nackdelar: Ser inte ut som en stereotyp järnhandel. Mycket simpel design. • Användbarhet: Klarare Navigation, Lättare för ögat (färgmässigt och placerat)

  6. BONUS • “Vad har jag lärt mig?” Det som syns på websidan.