Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TSİM PowerPoint Presentation

TSİM

676 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

TSİM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TSİM Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı 8 Nisan 2014 Malatya

 2. SUNUM PLANI • TSİM Nedir? • TSİM Modülleri • TSİM’e Giriş • Veri Girişleri • Raporlar • Sık Sorulan Sorular • Laboratuvar, Tıbbi ve Görüntüleme Veri Girişleri

 3. TSİM NEDİR? • Türkiye Sağlık İstatistik Modülü • Alt yapı • Kapasite • Hizmet Verileri

 4. TSİM MODÜLLERİ • Yeni Hastane Bilgi Formları • Yeni Özel Tıp/Dal Merkezleri Bilgi Formları • Yeni Özel Poliklinik Bilgi Formları • Yeni Ağız Diş Sağlığı Bilgi Formları

 5. Modüle Giriş http://www.saglik.gov.tr

 6. Modüle Giriş-2

 7. Modüle Giriş- 3

 8. Modüle Giriş- 4 “TSIM Uygulamasına Giriş İçin tıklayınız’’

 9. Modüle Giriş- 5 Sisteme http://tsim.saglik.gov.tr/tsim adresinden ulaşılır. “TSIM Uygulamasına Buradan Giriniz” yazısına tıklayınız

 10. RAPOR ALMAK İÇİNÖNEMLİ TEKNİK NOT PROGRAM ve RAPORAÇILMIYORSA ARKA PLANDA EXPLORER’DE ACILAN BU SAYFADA POP-UP engelleyiciAÇIK KALMIŞ OLABİLİR MUTLAKA KAPATIN Pdf ve Excel gibiraporalamıyorsanız pop up engelleyiciyikapatınız

 11. Kullanıcı Giriş Ekranı

 12. Modüle Giriş Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar. • Sisteme bağlandığında kullanıcı adı ve şifre istenir. • Kullanıcı adı =T.C. numaranızdır. • İlk defa bu modüle girenlerin şifresi ise 123456 olarak tanımlanır. • Daha önce Sağlık Bakanlığından (ÇKYS veri tabanında)TC ile şifre almış iseniz aynı şifre TSİM modülü içinde geçerlidir. • Sistem, ilk giriş yapmanız ile birlikte şifrenizi değiştirmenizi otomatik olarak ister. • Eğer şifre kaybı yaşanırsa İl Sağlık Müdürlüğü TSİM yetkilisi ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.

 13. Veri Giriş Ekranı

 14. Veri Giriş Ekranı Tedavi HizmetleriSeçilir Yeni Formlardan İşlem Yapmak İstediğiniz Seçilir.

 15. Rapor Butonu Sekme Raporlama için tarih aralığı belirleme alanı

 16. İl Sağlık Müdürlüğü ve Sekreterlikler Onay

 17. Veri Girişi • Dönem ve kurumunuzu mutlaka kontrol etmelisiniz • Sayfada sekmeleri kullanarak bilgileri giriniz • Bilgi girişinde ENTER tuşunu kullanarak seri veri girişi yapılabilir • Boş matbu formu kullanılarak birimlere boş formu doldurularak sisteme kolay giriş yapılabilir. • Rapor butonu kullanılarak doldurduğunuz veriler toplu görülebilir ve çıktı halinde saklanılabilinir. • Veri girişi bitikten sonra F10 yada kaydet butonu ile sayfa kaydedilir.

 18. Veri Girişi • Onay Butonu ise tüm giriş yapılan yada boş bırakılan verilerin sistem tarafından kuralları kontrol edilir ve veri sisteme uygunsa İl Sağlık Müdürlüğünün ilgili birim yetkilisinin ve KHB Genel sekreterliklerin sistemine onaylanması için gönderilir. • Eğer zorunlu alan var ve boş bırakıldı ise sistem onaylamazve o kısmı doldurmanız gerekir. Gerçekten ilgili alan boş olması gerekiyor ise “0” kullanınız.

 19. Veri Girişi • Tıbbi olmayan ve her ay tekrar yazılan veri otomatik bir sonraki aya gelir. Değişiklik yapılabilir. • Bazı veriler ÇKYS, İKYS sisteminden geldiği için değiştirmek isteyebilirsiniz. Fakat bu sistemlerden gelen verileri sistemlerde düzelttirmediğiniz sürece sizlere her veri girişinde uyarı gelecektir. Örneğin; Personel sayıları

 20. Veri Girişi • İl Sağlık Müdürlüğü ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği yetkilileri kendi şifreleri ile sisteme girerler ve kendilerine bağlı tüm kurum ve işletmeleri görürler. • Onay butonuna basarak kaydedilmiş, onaylı, onaysız tüm verileri görür ve onaylı olan verileri İl Sağlık Müdürlüğü ve Genel Sekreterlikler Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yollar.

 21. Veri Girişi • Sistem her ayın 1 ile 10’u arasında kurumların veri girişine açıktır. • Her ayın 11-15’ i arası Sağlık Müdürlüğünün ilgili birimlerinin ve Kamu Hastaneleri Sekreterliklerinin onay süreleri için açıktır.

 22. YENİ HASTANE BİLGİ FORMLARI

 23. YÖNETİM (KAMU) SEKMESİ

 24. BİNA SEKMESİ -1

 25. BİNA SEKMESİ -2

 26. Ana Blok kapalı m² alanı en büyük olan bloktur. • Ek Bloklar; birbiriyle bağlantılı blokların hepsi ayrı blok olarak sayılacaktır. • Ana yerleşim; arsa alanı m² olarak en büyük olandır. • Arsa alanı, yerleşimin bulunduğu yerin boş olarak düşünüldüğündeki alanıdır. Yerleşimin bulunduğu yerdeki binaların kapalı alanları dahil edilmeyecektir.

 27. Örneğin;bir hastanede aynı ada içinde farklı parsellerde bulunan bloklar tek bir yerleşim olarak düşünülüp, farklı ada ve parselde bulunan binalar ise ayrı bir yerleşke olarak düşünülecektir. Blok Blok parseller Blok Blok ada 2. yerleşke 1. yerleşke

 28. Dikkat Edilecek Hususlar • Bina sekmesinde bulunan Oda sayıları alanına yatak sayıları yazılmamalıdır. • Hem wc’ si hem de duşu olan 1 ve 2 yataklı odalarda bulunan yataklar Nitelikli yatakolup, Tescilli yatak sayısından fazla olamaz. • Hasta oda sayılarının toplamı; bina sayfasına blok bazında girilen hasta oda sayıları toplamı ile aynı olmalıdır.

 29. Dikkat Edilecek Hususlar • Toplam Yatak sayısı alanındaki değer,Ana dal ve Yan dal ekranına gireceğiniz klinik bazlı yatak sayılarınızın toplamı ile aynı olmalıdır. • Tıbbi olmayan alanlarda bir defa ‘’0’’ girilen ve sürekli ‘’0’’ gelen bölümler ve diğer veriler takip edilerek değişiklik olduğunda doğru rakamlarla güncellenmelidir.

 30. HİZMET SEKMESİ

 31. Hizmetler • Toplam Kurum Dışına Sevk Edilen Hasta Sayısı (Acil ve Yoğunbakım DAHİL) • Toplam Konsültasyon Muayene Sayısı • e-Reçete Sayısı • e-İmzalı Reçete Sayısı • Hükümlü ve Tutuklular İçin Muhafazalı Poliklinik Oda Sayısı • Mahkum Yatağı Sayısı

 32. Oda ve Yatak • 1 Yataklı WC siz/Duşsuz Oda Sayısı • 2 Yataklı WC siz/Duşsuz Oda Sayısı • 3. 4. 5.. Yataklı Oda Sayısı • 1. 2. 3.. Yataklı Yoğun Bakım Oda Sayısı • Toplam Yatak Sayısı

 33. Bunlar Hasta Yatağı Değil!!! • a) Yeni doğan sağlıklı bebek sepetleri ve transport kuvözler, • b) Doğum için kullanılan doğum masaları ve sancı odası (travay) yatakları, • c) Poliklinik, acil ve laboratuvarlarda muayene, küçük müdahale, gözlem ve hastaların istirahati için kullanılan sedye ve yataklar, • d) Anestezi odası ve ameliyathanelerde, ameliyat öncesi uyuma ve bekleme için kullanılan yataklar,

 34. Bunlar Hasta Yatağı Değil!!! • e) Ameliyat sonrası bakım (uyandırma) odası yatakları, • f) Kemoterapi, radyoterapi, girişimsel radyoloji, genel ve lokal anestezi, intravenöz, infüzyon, • inhalasyon ve sedasyonişlemleri ile diyaliz tedavisi gibi 24 saatten daha az bir zaman dilimi içinde yapılan tedaviler için kullanılan “Günübirlik Tedavi Yatakları”, • g) Hastanede devamlı olarak kalanlarla nöbetçi personel için ayrılan yataklar, • h) Refakatçi yatakları

 35. Semt Polikliniği • 1. Semt Polikliniğinin Adı • 1. Semt Polikliniğinde bulunan poliklinikler • 1. Semt Polikliniğindeki Muayene sayısı (anadal-yandalsayfasınada ayrıntılı olarak yazınız.)

 36. Kvcve kardiyoloji branşlarında yapılan işlem detayları bu alana girilmelidir.. Bu alana girilen işlemler ana dal da kvc ve kardiyoloji ile ilgili alana mutlaka eklenmelidir. Bu bölümde bir çok alan zorunludur. Alanlar doldurulmazsa veri girişiniz onaylanamayacaktır.

 37. KVC Hizmetleri • Koroner ByPass • Kalp Kapak Ameliyatı • Aort Cerrahisi • Konjenital Kalp Ameliyat Sayıları • Kalp Nakli • Kardiyoloji Hizmetleri

 38. Toplum Ruh Sağlığı Alanına sadece Toplum Ruh Sağlığı Merkezi olan Kurumlar veri girişi yapacaklardır.

 39. Toplum Ruh Sağlığı Hizmetleri • Cinsiyete Göre Toplam Kayıtlı / Aktif Hasta • Cinsiyete Göre Sosyal Güvence Durumu • Cinsiyet ve Yaş Gruplandırması • Personel durumu • Psikoterapi, zeka testi ve eğitim hizmetleri • Konan teşhisler

 40. Onkoloji Hizmetleri • Toplam Hasta • Yeni Hasta • Kemoterapi Radyoterapi Seans sayısı

 41. Ivf/İnfertilite • OPU İşlem Sayısı D • ondurulan Gonat Sayısı • İmha Edilen Gonat Sayısı • Yapılan İşlemler Sonucu (ıvf/inf) Canlı Doğan Bebek sayısı • Yapılan İşlemler Sonucu (ıvf/inf) Taburcu Bebek sayısı • Yeni İnfertilite Raporu Alan Erkek Hasta Sayısı • Yeni İnfertilite Raporu Alan Kadın Hasta Sayısı

 42. FTR Tedavisi • A Grubu Tedavi Sayısı • B Grubu Tedavi Sayısı • C Grubu Tedavi Sayısı • D Grubu Tedavi Sayısı

 43. Rehabilitasyon İşlemleri • Nörolojik Rehab. Üni. Yapılan İşlem Sayısı • Pediatrik Rehab. Üni. Yapılan İşlem Sayısı • Ortopedik Rehab. Üni. Yapılan İşlem Sayısı • KardiyopulmonerRehab. Üni. Yapılan İşlem Sayısı • .. 22 adet rehabilitasyon hizmeti