1 / 12

Biti kao ptica!

Biti kao ptica!. Jeste li već motrili ptice koje se na đ u pred nekim problemom, npr. prilikom gradnje gnijezda?. Danima i danima one grade svoje gnijezdo, skupljaju ć i razne materijale , č esto ih donose ć i izdaleka….

sine
Télécharger la présentation

Biti kao ptica!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Biti kao ptica!

 2. Jeste liveć motrili ptice koje se nađu pred nekim problemom, npr. prilikom gradnje gnijezda?

 3. Danima i danima one grade svoje gnijezdo, skupljajući razne materijale,često ih donoseći izdaleka…

 4. ... I kad završe to gnijezdo i kad su spremne položiti u njih svoja jaja, nevrijeme ili ljudsko”djelo” ili neka životinja, uništi ga i propadne im sve što su gradile upornim trudom.

 5. Što učini ptica? Onemoća i napusti svoj rad?

 6. Ni slučajno! Ona počinje opet i opet, sve dok jaja ne položi u gnijezdo.

 7. Dogodi se često, prije nego se izlegu mladi ptići, da životinja, dijete, nevrijeme, unište to gnijezdo, ali ovaj put s dragocjenim sadržajem…

 8. Vrlo je teško opet početi od nule. Aliptica nikad ne zastane, ne uzmakne. Ona nastavlja pjevati i graditi, graditi i pjevati…

 9. Imate li ponekad osjećaj da vašživot,posao ili vaša obitelj nisu ono očemu ste sanjali? Imate li nekad želju reći: “Dosta”, to što nastojim ne vrijedi truda, to je previše za mene?

 10. Osjećate li umor zbog svakidašnje borbe za život, zbog narušenog povjerenja, nepostignutog cilja kad ste već bili sigurni da ste ga postigli?

 11. U životu svatko ponekad doživi udarce, ali ne zaustavljajte se nikada. Ako vam pomaže, izrecite molitvu, nadajte se boljem. Ne dopustite da vas zaokupe problemi nastali u životnoj borbi... Pokušajte ih nadići i riješiti. Pokupite komadiće vašeg nadanja, ponovno ih složite i počnite ispočetka! Kao ptice!

 12. Nije važno što će se dogoditi!Ne odustajte iidite samo naprijed. Život je stalna borba, ali vrijedi truda prihvatiti ga! I nemojte nikada prestati pjevati!

More Related