Download
badanie reklam w miesi czniku magiel n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Badanie reklam w miesięczniku Magiel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Badanie reklam w miesięczniku Magiel

Badanie reklam w miesięczniku Magiel

106 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Badanie reklam w miesięczniku Magiel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Badanie reklam w miesięczniku Magiel Raport z badania ilościowego SKN Badań Marketingowych www.sknbm.prv.pl/ SKN BM

 2. Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Czytelnictwo Magla 3. Postrzeganie reklam w Maglu 4. Student SGH jako konsument 5. Struktura społeczno-demograficzna badanych 6. Wnioski SKN BM

 3. Wprowadzenie • Badanie zostało przeprowadzone w lutym 2005 r. przez SKN BM • Badanie miało postać ankiety audytoryjnej • Przeprowadzono je wśród studentów SGH, w 35 losowo wybranych grupach językowych A • Struktura wylosowanych grup odpowiadała strukturze studentów lat I-IV • Studenci V roku nie zostali objęci badaniem • Łącznie przeprowadzono 440 wywiadów ankietowych SKN BM

 4. Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Czytelnictwo Magla 3. Postrzeganie reklam w Maglu 4. Student SGH jako konsument 5. Struktura społeczno-demograficzna badanych 6. Wnioski SKN BM

 5. Czytelnictwo Magla Czy czytałeś/aś lub przeglądałeś/aś ostatni numer Magla? (Czytelnicy Magla) Jak często w ciągu ostatniego semestru czytałeś/aś lub przeglądałeś/aś Magla? N=437 N=325 24% 25% 50% 51% 51% tak nie co miesiąc 1-2 numery w ogóle SKN BM

 6. Czytelnictwo Magla według roku studiów Jak często w ciągu ostatniego semestru czytałeś/aś lub przeglądałeś/aś Magla? CO MIESIĄC 1-2 NUMERY 19% 19% 20% 27% 25% 25% 36% W OGÓLE 28% 24% pierwszy drugi 47% trzeci 12% czwarty N=427 17% SKN BM

 7. Intensywność czytelnictwa Ile średnio czasu poświęcasz łącznie na czytanie Magla? (Czytelnicy Magla) 1% 10% ok. 10-15 minut (jedna przerwa) 43% ok. 20-45 minut (część wykładu/kilka przerw) 1-2 godziny powyżej 2 godzin 45% N=326 SKN BM

 8. Ocena dostępności Magla Jak często zdarza się, że masz problemy ze zdobyciem nowego numeru Magla? (Czytelnicy Magla) 5% 18% 15% nie mam zdania bardzo rzadko lub nigdy rzadko 22% często bardzo często 39% N=326 SKN BM

 9. Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Czytelnictwo Magla 3. Postrzeganie reklam w Maglu 4. Student SGH jako konsument 5. Struktura społeczno-demograficzna badanych 6. Wnioski SKN BM

 10. Zauważanie reklam w Maglu Czy zwracasz uwagę na reklamy zamieszczane w Maglu? 2% 9% 25% nigdy sporadycznie często zawsze N=327 64% SKN BM

 11. Najbardziej i najmniej lubiane formy reklamy Jaką formę reklamy w Maglu lubisz najbardziej? Jaką formę reklamy w Maglu lubisz najmniej? 13% 37% 11% reklama kolorowa na okładce 29% 12% insert (wkładka) 13% mniejsza reklama czarno- biała wewnątrz numeru reklama czarno-biała, pełna 15% strona A4 23% artykuł sponsorowany 25% 22% N=318 N=315 SKN BM

 12. Postrzeganie artykułów sponsorowanych Czy spotkałeś się w Maglu z artykułami sponsorowanymi? Jak oceniasz artykuły sponsorowane w Maglu? N=306 35% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6% 4% 50% 28% 13% zauważalne 65% 11% 2% 34% 39% 14% nienatarczywe tak nie 10% 1% 30% 39% 19% interesujące 9% wyczerpujące 25% 34% 30% 2% w pełni się zgadzam zgadzam się 18% 22% 38% 22% wiarygodne nie mam zdania nie zgadzam się 11% 2% 56% 18% 14% skuteczne zdecydowanie nie zgadzam się SKN BM

 13. Jakie kategorie produktów/ usług powinny być Twoim zdaniem reklamowane w Maglu? Reklamy akceptowane w Maglu 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 77% kluby studenckie 68% centra rozrywki 67% kawiarnie, puby 51% szkoły językowe 41% punkty sprzeda|y produktów kultury 36% usługi turystyczne 31% obiekty sportowe 29% produkty/usługi telefonii komórkowej 27% linie lotnicze, linie autokarowe 25% produkty/ usługi bankowe 16% marki odzieży 16% usługi finansowe 13% produkty/ usługi informatyczne 4% produkty spożywcze 3% inne 6% nie mam zdania N=314 SKN BM

 14. Reakcja na zwiększenie liczby reklam w Maglu Jak zareagowałbyś na zwiększenie liczby reklam w Maglu? 50% 38% 40% 30% 24% 21% 20% 17% 10% 0% Bardzo by mi to przeszkadzało Nie mam zdania Nie przeszkadzałoby mi to Przeszkadzałoby mi to w niewielkim stopniu N=323 SKN BM

 15. Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Czytelnictwo Magla 3. Postrzeganie reklam w Maglu 4. Student SGH jako konsument 5. Struktura społeczno-demograficzna badanych 6. Wnioski SKN BM

 16. Hobby (1) Jakie jest twoje ulubione hobby? 0% 10% 20% 30% 40% 50% sport 43% muzyka 15% czytanie 13% kino 12% turystyka, podróże 7% taniec, śpiew 6% komputery 6% relaks 5% nauka 5% spotkania ze znajomymi 5% fotografia 3% motoryzacja 2% teatr 2% języki 2% 2% sztuka N=348 6% inne SKN BM

 17. Hobby (2) Jakie jest twoje ulubione hobby? - wymienione kategorie • Sport – w tym narciarstwo, piłka nożna, żeglarstwo, wspinaczka skałkowa, kajakarstwo, siatkówka, sporty walki, joga, jazda na rowerze, jazda konna, sporty ekstremalne, tenis, bieganie • Muzyka – słuchanie oraz gra na gitarze, pianinie, perkusji • Czytanie – prasy, magazynów specjalistycznych, książek • Kino • Turystyka, podróże • Taniec, śpiew • Komputery – programowanie, gry, poszukiwanie informacji, Internet, elektronika • Relaks - sen, odpoczynek, TV, seks  • Nauka - w tym nauki ekonomiczne, filozofia, psychologia, teologia, historia, zoologia • Spotkania ze znajomymi – wyjścia do klubów i pubów • Fotografia • Motoryzacja • Teatr • Języki obce • Sztuka - malarstwo, rysunek • Inne – w tym wędkarstwo, gotowanie, jedzenie, modelarstwo, robienie na drutach, szachy, brydż SKN BM

 18. Kluby Jak często wychodzisz do klubów? 40% 33% 30% 28% 23% 20% 10% 7% 7% 1% 0% w ogóle rzadziej niż raz na 2-3 raz w 2-3 razy w częściej niż raz w tygodnie tygodniu tygodniu 3 razy w miesiącu tygodniu N = 430 SKN BM

 19. Kursy językowe Czy uczysz się lub planujesz uczyć się języków obcych na kursach poza lektoratami i kursami komercyjnymi oferowanymi przez SGH? 27% tak 33% nie, ale planuję zapisać się na kurs nie uczę się i nie planuję zapisać się na kurs 37% N = 429 SKN BM

 20. Wyjazdy za granicę (1) Jak często wyjeżdżałeś/aś za granicę w ciągu ostatniego roku? - wyjazdy w celach turystycznych/ rozrywkowych 35% 30% 30% 24% 25% 21% 20% 15% 10% 7% 4% 5% 1% 1% 0% 0 1 2 3 4 5 6 N = 427 SKN BM

 21. Wyjazdy za granicę (2) Jak często wyjeżdżałeś/aś za granicę w ciągu ostatniego roku? - wyjazdy w celach zarobkowych 80% 70% 70% 60% 50% 40% 30% 24% 20% 10% 1% 1% 0% 0 1 2 3 4 5 6 N = 422 SKN BM

 22. Spędzanie wakacji (1) Gdzie planujesz spędzić najbliższe wakacje? Za granicą W Polsce 15% 44% tak nie 56% N = 435 85% SKN BM

 23. Spędzanie wakacji (2) Ile tygodni spędziłeś/aś podczas ostatnich wakacji pracując, na wyjazdach rekreacyjnych, ucząc się lub nic nie robiąc? 90% 78% 80% 70% pracując (N=409) 60% 52% 52% 50% na wyjazdach 46% rekreacyjnych 40% (N=412) 31% 30% ucząc się (N=405) 18% 17% 20% 15% 11% 11% nic nie robiąc 10% 9% 9% 8% 8% 7% 10% 6% 5% (N=376) 2% 2% 1% 1% 1% 0% od 0 od 3 od 5 od 9 od 12 od 15 18 i do 2 do 5 do 8 do 11 do 14 do 17 więcej N=376-412 SKN BM

 24. Spędzanie wakacji (3) Ile tygodni spędziłeś/aś podczas ostatnich wakacji pracując, na wyjazdach rekreacyjnych, ucząc się lub nic nie robiąc? (średnie wartości) 5 4 4 3 3 3 2 1 1 0 Pracując Na wyjazdach rekreacyjnych Ucząc się Nic nie robiąc N=376-412 SKN BM

 25. Dochód rozporządzalny studentów • Przeciętna suma jaką mają studenci do dyspozycji w miesiącu: 858 zł • Średnia dla kobiet: 796 zł, dla mężczyzn: 920 zł • Średnia dla pracujących: 1207 zł, dla planujących podjąć pracę: 788 zł, dla nie planujących podjąć pracy: 853 zł SKN BM

 26. Podział budżetu 7% 6% na jedzenie i 39% mieszkanie na rozrywkę 10% na ubrania, kosmetyki na kulturę 10% na naukę 13% na sport 16% na inne rzeczy N=358 SKN BM

 27. Podział budżetu według płci Mężczyźni Kobiety na jedzenie i mieszkanie 9% 4% 4% 8% na rozrywkę 10% 38% na ubrania, 39% 9% kosmetyki 11% na kulturę 9% na naukê 14% 10% na sport 17% 17% na inne rzeczy N=181 N=177 SKN BM

 28. Student pracujący Czy pracujesz lub planujesz podjąć pracę w najbliższym czasie? 10% nie pracuję, ale planuję podjąć pracę w ciągu najbliższych 6 miesięcy 46% nie pracuję i nie planuję podjąć pracy w ciągu najbliższych 6 miesięcy 45% pracuję N=424 SKN BM

 29. Student na praktykach Czy odbywasz praktyki lub planujesz je odbyć w najbliższym czasie? nie odbywam praktyk i nie planuję ich 3% odbyć w ciągu najbliższych 6 miesięcy 6% nie odbywam praktyk, ale planuję je odbyć w ciągu najbliższych 6 miesięcy 52% odbywam praktyki bezpłatne 39% odbywam praktyki płatne N=415 SKN BM

 30. Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Czytelnictwo Magla 3. Postrzeganie reklam w Maglu 4. Student SGH jako konsument 5. Struktura społeczno-demograficzna badanych 6. Wnioski SKN BM

 31. Płeć 49% mężczyzna 51% kobieta N=429 SKN BM

 32. Rok studiów 21% 30% pierwszy drugi trzeci czwarty 24% 25% N=430 SKN BM

 33. Kierunek studiów 60% 48% 50% 40% 29% 30% 23% 17% 20% 6% 10% 2% 0% FIBA SM ZIM MISI EKONOMIA Inne N=398 • 24% respondentów (94 osoby) zadeklarowało, że studiuje 2 kierunki • 0,5% (2 osoby) podało, że studiuje 3 kierunki SKN BM

 34. Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Czytelnictwo Magla 3. Postrzeganie reklam w Maglu 4. Student SGH jako konsument 5. Struktura społeczno-demograficzna badanych 6. Wnioski SKN BM

 35. Czytelnictwo Magla • Trzy czwarte respondentów czytało w ubiegłym semestrze Magla, z czego połowa czytała każdy numer. • Wśród stałych czytelników Magla (czytających każdy numer) ponad jedna trzecia to studenci III roku. • Prawie połowę osób w ogóle nie czytających Magla stanowią studenci I roku. • 40% czytelników spędza nad Maglem do 15 minut. • Ponad 90% czytelników poświęca na lekturę Magla nie więcej niż trzy kwadranse. • Zdecydowana większość czytelników (ok. 80%) stwierdziła, że ma trudności ze zdobyciem Magla rzadko, bardzo rzadko lub nigdy. SKN BM

 36. Postrzeganie reklam w Maglu • 16% czytelników zainteresowało się produktem lub usługą reklamowaną w Maglu. Najczęściej były to imprezy/kluby/kawiarnie oraz kursy językowe • Około jednej trzeciej osób , które zainteresowały się reklamowanym produktem, podało, że była to kolorowa reklama na okładce. Zbliżony odsetek nie potrafił podać formy reklamy. • Wśród produktów/ usług, których reklamy w Maglu czytelnicy akceptowaliby, najczęściej wymieniane były kluby, centra rozrywki, kawiarnie i szkoły językowe (każdorazowo ponad 50% czytelników) • 25% czytelników zwiększenie liczby reklam w Maglu bardzo by przeszkadzało. Pozostałym osobom przeszkadzałoby to w niewielkim stopniu lub w ogóle, lub też nie mają one zdania na ten temat. SKN BM

 37. Student SGH jako konsument (1) • Ponad 40% respondentów zadeklarowało jako swoje hobby sport. Znacznie mniejszy odsetek podał jako hobby muzykę, czytanie lub kino. • Około jedna trzecia respondentów odwiedza kluby raz w tygodniu lub częściej. Zbliżona liczba osób chodzi do klubów rzadziej niż raz w tygodniu, ale częściej niż raz na miesiąc. • Trzy czwarte respondentów uczęszcza na kursy językowe poza SGH lub planuje zapisać się na taki kurs. • Ponad połowa respondentów w ciągu ostatniego roku przynajmniej raz wyjechała za granicę w celach turystycznych/rozrywkowych. Około 1/4 wyjechała w celach zarobkowych. • 85% respondentów planuje spędzić przynajmniej część przyszłych wakacji za granicą. Ponad 40% - w Polsce. SKN BM

 38. Student SGH jako konsument (2) • Dochód rozporządzalny respondentów wynosi średnio ok. 850 zł. Największy dochód do dyspozycji -średnio 1200 zł - mają studenci pracujący. • Prawie 40% swojego dochodu przeciętny student przeznacza na mieszkanie i jedzenie. Na drugim miejscu znalazły się wydatki na rozrywkę (średnio 16% dochodu). • Studentki wydają nieco większą część swojego dochodu niż studenci na ubrania i kosmetyki, nieco mniej - na rozrywkę i sport. SKN BM