Download
retehnologizare n instala ii de fabricare a cimentului prin implementarea de automate programabile n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Absolvent: Timpuriu Roxana PowerPoint Presentation
Download Presentation
Absolvent: Timpuriu Roxana

Absolvent: Timpuriu Roxana

176 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Absolvent: Timpuriu Roxana

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Retehnologizare în instalaţii de fabricare a cimentului prin implementarea de automate programabile Absolvent: Timpuriu Roxana Conducător ştiinţific: Şef lucrări, dr.ing. Octavian Ionescu

 2. Proiectul ce are ca tema “Retehnologizarea in instalatii de fabricarea cimentului prin implementarea de automate programabile” este structurat pe 3 capitole: Capitolul 1: • sistemului informatic SCADA • o caracterizare generala a PLC-ului Capitolul 2: • procesul tehnologic al cimentului • diferiti senzori si elementele de acţionare În capotolul al 3-lea voi prezenta sistemul de comandă al procesului tehnologic de producere a cimentului.

 3. Fabricarea cimentului se bazează pe un ansamblu de transformări fizico-chimice care au loc în cinci etape succesive: • Concasarea materiilor prime; • Pepararea amestecului de materii prime; • Arderea amestecului brut până la vitrifiere (clinchetizare, topire); • Răcirea amestecului; • Măcinarea clincherului răcit în prezentă de gips.

 4. Materiile prime utilizate pentru fabricarea cimentului sunt: Calcar în proporţie de 75%; Argilă sau marnă ce contine silicaţi de aluminiu şi fier, în proporţie de 23% ; Adaosuri de reacţie 2% : bauxită, diatomit, cenuşă de pirită, zguri metalurgice (contin oxizi de aluminiu, siliciu, magneziu, fier) şi gips pentru realizarea timpului de priză.

 5. Scopul acestui proiect este de a prezenta posibilitatea de control a procesului industrial de fabricare a cimentului folosindu-se automate programabile PLC (Programabille Logic Controller). Utilizarea PLC-ului permite, în plus fata de vechiul sistem, funcţii de: comandă; control; monitorizare; transmitere la distantă a datelor; de detectare a erorilor; de sesizare a defectelor. Aceste funcţii au ca scop: eficientizarea procesului; reducerea numarului de angajati; a firelor conductoare cu 80%; reducerea consumurilor de energie; cresterea calităţii materialului.

 6. Sistemul propus este format din: 1. PLC, senzori, elemente de executie2. HMI3. Infrastructura de comunicatie

 7. Fabrica de ciment controlata cu cele 2 PLC-uri

 8. Semnale prmite de la senzori, la intrarea PLC-ului, si elemente de actionare comandate in fabrica de ciment Motor Electrovalva Senzor de temperatura ridicata Senzor de temperatura Senzor de nivel

 9. PLC cu CPU 214 şi seria 6ES7-214-1BCO1-0XB0

 10. Fiecare etapă tehnologică va fi analizată, necesarul de senzori/elemente de acţionare, dar si alocarea intrarilor si iesirilor corespunzatoare PLC-ului vor fi prezentate în tabelele urmatoare: Tabelul 1. Alocarea intrarilor/ieşirilor PLC-ului pentru sistemul de concasare

 11. Tabelul 2. Alocarea intrarilor/iesirilor PLC-ului pentru sistemul depozitare Tabelul 3. Alocarea intrarilor/iesirilor PLC-ului pentru sistemul coacere

 12. Alocarea intrarilor si iesirilor

 13. În realizarea proiectului se va folosi mediul SIMATIC Step7 pentru programarea PLC-ului ( model CPU 214) şi Simatic WinCC Flexible pentru aplicatii SCADA. 1. Pentru a permite monitorizarea procesului a fost implementată o interfată grafică prin intermediul softului SCADA, WinCC Flexible, intrefată ce se integrează in proiectul Step7. 2. In realizarea proiectului s-a folosit limbajul de programare Step7 Micro/Win pentru seria de automate SIMATIC S7-200.

 14. Interfaţa de programare pentru S7 -200Limbajul LAD

 15. Step7 Micro/WIN

 16. Stand pentru realizarea de aplicaţii cu PLC Siemens CPU 214 PLC- Step 7 (Siemens); Panou cu contacte pentru comanda senzorilor; Panou de simulare a procesului tehnolagic de fabricare a cimentului; Sursa de alimentare.

 17. Concluzii Utilizatorul are posibilitatea de a urmări evoluţia procesului, dar şi de a modifica valoarea referinţei de nivel în silozuri, a temperaturii în cuptor sau răcitor, din faţa calculatorului, fără a fi nevoit să se deplaseze în fabrică, până la siloz, cuptor sau răcitor. În practică, operatorul nici nu are posibilitatea să urmărească acest proces, deoarece silozurile sunt mari şi închise, iar la cuptor temperaturile sunt ridicate. Lucrarea ilustreaza faptul ca automatul programabil ( PLC-ul), pe langa conexiunile cu instrumentele de masura si senzorii din procesul de automatizare, va trebui sa permita comanda intregului proces si, ceea ce este cel mai important, sa comunice operatorului starile procesului prin semnale vizuale. Pentru a permite monitorizarea procesului, dar si interventia operatorului in proces, a fost implementata o interfata grafica prin intermediul softului SCADA, WinCC Flexible, intrefata ce se integreaza in proiectul Step7. Aceasta ofera posibilitatea de a urmarii procesul, dar si de interveini in cazul in care este nevoie, prin oprirea elementului de executie.