1 / 77

Máte problém?

Máte problém?. Možno pomôže trochu sa zamyslieť a podívať sa na veci z inej perspektívy!. Ponúkame niečo málo z astronómie ako námet…. Automatická animovaná prezentácia s hudbou. Hubble teleskop.

Télécharger la présentation

Máte problém?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Máte problém? Možno pomôže trochu sa zamyslieť a podívať sa na veci z inej perspektívy! Ponúkame niečo málo z astronómie ako námet… Automatická animovaná prezentácia s hudbou

 2. Hubble teleskop

 3. Hubblov teleskop se nachádza mimo našej atmosféry a krúži okolo Zeme vo výške 593 km na hladinou mora a našu planétu obehne rýchlosťou 28.000 km/h za 96 až 97 minút. Svoje meno získal na počesť amerického astronóma Edwina Powella Hubbleho (1889-1953). Hubblov ďalekohľad bol vynesený na obežnú dráhu dňa 24.04.1990. Váži11000 kg, jeho valcová časť meria13,2 m a má priemer 4,2 m. Zrkadlový princíp zobrazenia pracuje s ohniskovou vzdialenosťou 57,6 m (!). Tento ďalekohľad je schopný zachytiť obraz telesa z hĺbky kozmu s rozlíšením menším než 0,1 uhlovej sekundy!

 4. ISS = medzinárodná kozmická stanica

 5. Pohľad na Zem z ISS

 6. Najlepšie zábery ďalekohľadu Hubble

 7. 1. Pohľad na galaxiu Sombrero, vzdialenú 28 miliónov svetelných rokov. Jeden z najlepších snímok teleskopu Hubble.

 8. 2. Snímka “Ant’sNebula”= Mravčiehmloviny, nazvané tak pre svoju neobvyklú formu, vzdialenosť 3000 až 6000 svetelných rokov.

 9. 3. Hmlovina Eskimo, vzdialená 5000 svetelných rokov

 10. 4. Ďalšia najlepšia snímka je Cat’s Eye Nebula, “Hmlovina Mačacie oko”.

 11. 5. miesto zaujala snímka “Hour Glass Nebula”, hmlovina vzniknutá z explózie hviezdy, vzdialená asi 8000 svetelných rokov

 12. 6. Výrez z fota “Cone Nebula”, Kužeľová hmlovina, vzdialenosť od Zeme 2,5 svetelného roka.

 13. 7. Výrez fotky “Swan Nebula”, = Labutia hmlovina”, 5.500 svetelnýchrokov.. Gigantický zhluk vodíka, malého podielu kyslíka, síry a iných prvkov.

 14. 8. Tento nádherný obraz sa nazýva “Starry night”, známy tiež ako “Light Echo”

 15. 9. Špirálové galaxie NGC 2207 a IC 2163 zo vzdialenosti 114 miliónov svetelných rokov vo vzájomnej kolízii

 16. 10. Výrez fota hmloviny “Trifid Nebula” s jednotlivými hviezdami, vzdialená 9000 svetelných rokov.

 17. Ďalšie obrázky z Hubble

 18. Voyager 1 : Tento satelit bol vyslaný na púť vesmírom v roku 1977, toho času sa nachádza vo vzdialenosti viac ako 16 miliárd km od Zeme stále ešte funguje a zasiela dáta!

 19. Aktuálna pozícia družice Voyager 1

 20. Trpasličia planéta- 2003 UB 313 (Eris)

 21. Foto Halleyho kométy

 22. “Eagle Nebula” Orlia hmlovina

 23. Kruhová hmlovina

 24. Hmlovina RCW 79

 25. NGC 2237: Ružicová hmlovina

 26. M42: Hmlovina Orión

 27. Proto Star

 28. Pohľad na Mliečnu dráhu (Slnko označené žltou značkou )

 29. “Čierna diera”

 30. Hmlovina NGC 4414

 31. Zem, nad africkou časťou rovníka pokrytou mrakmi

 32. Ten istý pohľad bez mrakov

 33. Zem s pribúdajúcim Mesiacom

 34. Zem a Mesiac

 35. Zem a spln Mesiaca

 36. Slnko a jeho atmosféra

 37. Slnko bez atmosféry

 38. Venuša bez mrakov

 39. Venuša s mrakmi

 40. Merkúr

 41. Mars

 42. Obežné dráhy Phobosa a Deimosa okolo Marsu

 43. Jupiter

 44. Jupiter jeho 8 najbližších mesiacov

 45. Saturn

 46. Mesiace Saturna s grafikou ich obehových dráh

 47. Urán

 48. Urán a jeho satelity

 49. Neptún

 50. Niektoré z 13 mesiacov Neptúna a ich dráhy

More Related