Download
provoz c loud computingu s vyu it m n stroj microsoft n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Provoz C loud computingu s využitím nástrojů Microsoft PowerPoint Presentation
Download Presentation
Provoz C loud computingu s využitím nástrojů Microsoft

Provoz C loud computingu s využitím nástrojů Microsoft

102 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Provoz C loud computingu s využitím nástrojů Microsoft

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Provoz Cloudcomputingus využitím nástrojů Microsoft Tomáš Baďura ARI

  2. Mnoho velkých společností dávno začalo prosazovat přesun výpočetního výkonu IT do velkých datových center. • Decentralizované systémy měly vysoké provozní náklady a jejich sloučení na jedno místo vyřešilo mnohá bolavá místa firemních IT. • S masivním nástupem virtualizace se tento proces ještě více zefektivnil. • Naddimenzování infrastruktury datových center => nevyužitý veškerý výkon => nabídka přebytečného výkonu dalším subjektům. • Rozvoj oblasti cloudcomputingu, vycházející částečně z dobře známých hostingových služeb.

  3. Cloudcomputing • „Obecný pojem pro všechno, co se týká poskytování hostovaných služeb přes internet“. • Jedná se o standardizovaný, samoobslužný model využití zdrojů virtualizačních prostředků. • Jméno cloudcomputing bylo inspirováno symbolem oblaku, který je často používán k zobrazení internetu ve vývojových diagramech a schématech.

  4. Odlišení Cloudcomputingu od hostingu • Pružné služby dle aktuálních potřeb. • Zákazník neřeší, zda má dostatečný hardware. • Neplatí za software, pouze za jeho použití. • Možnost využití od kancelářských aplikací, přes systémy pro distribuované výpočty, až po operační systémy. • např. služby Windows Live (Hotmail, Messenger, SkyDrive), Office 365, Windows Intune a další.

  5. Veřejný a soukromý Cloud • Veřejný: služby prodávány komukoli na internetu. • Soukromý:jsou proprietární sítě nebo datová centra, (např. uvnitř jedné korporace). • Virtualizované prostředí s automatizovanými procesy provozu. • Samotná infrastruktura privátního cloudu může být provozována interním IT oddělením. • Pro privátní cloud vytvořený na platformě Microsoft potřebujeme následující infrastrukturní součásti: • Správa identit – Windows Server ActiveDirectory • Virtualizace – Microsoft Hyper-V, VMware ESX, CitrixXen • Management – řešení Microsoft System Center • Uživatelské rozhraní – SelfServicePortal (System Center VirtualMachineManager)

  6. System Center VirtualMachineManager • správa fyzického a vlastního virtualizačníhoprostředí, • v současné době je možné spravovat virtualizační platformy Microsoft Hyper-V, Microsoft Virtual Server, VMware ESX a CitrixXenServer.

  7. SCVMM lze aplikačně propojit se System Center OperationsManager (SCOM) čímž vznikne řešení pro celé virtualizační platformy, obsahující host server, virtuální počítače, síťovou infrastrukturu a datové úložiště.

  8. System Center VirtualMachineManager • dokáže integrovat vstupy z dalších aplikací a začlenit je do své databáze a pomocí konfigurovatelných vnitřních procesů automatizovat lidské činnosti IT oddělení. System Center OperationsManager (SCOM)dohled fyzického i virtuálního IT prostředí založeného na platformě Microsoft Windows, vybraných operačních systémech UNIX/LINUX. SCOM umožňuje sbírat a vyhodnocovat informace z bezpečnostních logů systémů Windows i UNIX/LINUX. System Center ConfigurationManager (SCCM), řešení pro správu fyzických i virtuálních serverů, klientských počítačů i mobilních zařízení. System Center Data Protection Manager (SCDPM), Záloha celých virtuálních počítačů, operační systémy virtuálních počítačů nebo jednotlivé serverové aplikační role

  9. V době, kdy se některá velká datová centra mění díky konsolidaci, optimalizaci a vysoké automatizaci na poskytovatele ICT služeb, ať klasických nebo cloudových, je nutnost využití moderních nástrojů pro správu celého životního cyklu ICT služeb nutností. Bez těchto nástrojů bychom většinu času trávili jen řešením problémů.

  10. Použité zdroje: http://www.zive.cz/clanky/provoz-privatniho-cloudu-s-vyuzitim-nastroju-microsoft/sc-3-a-158835/default.aspx http://www.masternewmedia.org/cloud-computing-enterprise-content-distributors-moving-from-database-to-web-services-curation/ • KONEC • Děkuji za pozornost