Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zasady: PowerPoint Presentation

Zasady:

119 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Zasady:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Modelowa wioska – uczenie się od innych poprzez słuchanie i obserwację Zastosowanie: Podczas powtórek. Do opanowania nowych wiadomości ( czas na wcześniejsze zapoznanie się z materiałem – np. praca domowa). Podczas rozwiązywania problemów – godzina wych. Na podstawie: NLP dla nauczycieli . R Churches Zasady: Mała wioska siada w kółku –uczniowie eksperci z danej dziedziny. Przedstawiają, dyskutują, prezentują. Krąg na zewnątrz: obserwatorzy – pracują z arkuszem obserwacji: zapisują notatki, wypełniają karty pracy. Obserwatorzy dołączają do wioski, dzielą się swoimi spostrzeżeniami. Czas na refleksję.

  2. Zasady: Przygotuj tablicę do bingo z polami ( liczbę określ wg potrzeb) - wpisz w nich: np.: cele lekcji, nacobezu, nowe pojęcia, zagadnienia, zadania – do nauczenia się na lekcji. Odkrywaj kolejne pola, gdy został osiągnięty cel lub sprawdzasz realizację nacobezu, powtarzasz, podsumowujesz. Uczniowie mogą mieć swoje własne Tablice: sami wpisują w pola zagadnienia na początku lekcji. Zastosowanie: Bingo na tablicy służy np. do monitorowania celów, nacobezu, do podsumowania lekcji. Tablica z Bingo dla ucznia – może służyć do samooceny, oceny koleżeńskiej. Na podstawie: Colin Rose, Szkoła może być fascynująca... Poradnik dla rodziców i nauczycieli. Audiobook Gra w klasowe Bingo

  3. Zasady: Przygotowuj dla uczniów Bilety wstępu na kolejna lekcję. Na bilecie wstępu zapisz temat. Zadaj I pytanie i zostaw miejsce na odpowiedź: Co już wiemy: (uczeń wpisuje wiedzę dotychczasową, może się zdarzyć, że napisze , nic nie wiem!) Zadaj II pytanie i zostaw miejsce na odpowiedź: Czego się dowiedziałem samodzielnie z różnych źródeł ( np. zasugerowanych przez n-la) Zadaj III pytanie i zostaw miejsce na odpowiedź: Czego bym chciał się dowiedzieć na lekcji? Zastosowanie: Przygotowanie się do nowej lekcji. Łączenie wiedzy posiadanej z nabytą. Wdrażanie uczniów do samodzielności. Na podstawie: Colin Rose, Szkoła może być fascynująca... Poradnik dla rodziców i nauczycieli. Audiobook Bilet wstępu

  4. Pomocna Trójka - Jak się uczyć i ćwiczyć umiejętność słuchania Zastosowanie: Do zastosowania podczas powtórek, Do opanowania nowych wiadomości ( czas na wcześniejsze zapoznanie się z materiałem), Podczas rozwiązywania problemów. Na podstawie: NLP dla nauczycieli . R Churches Zasady: Utwórz trzyosobowe zespoły. Wyznacz role: obserwatora, pomocnika, ucznia. Uczeń prosi o pomoc – (wytłumaczenie, rozwiązanie zadania); Pomocnik – pomaga, tłumaczy, Obserwator: ocenia współpracę, mówi, co było dobre, a co nie, przy okazji słuchając uczy się , utrwala. Przeprowadź ćwiczenie kilkakrotnie, aby każdy miał okazję, wcielić się w inną rolę.

  5. Zasady: Uczniowie sami wymyślają pytania po każdej lekcji - odwołując się do celów, kryteriów. Ustalamy zasadę: po każdej lekcji wywieszamy listę pytań, z której nauczyciel wybiera np. 5 pytań na następnej lekcji do pytania, po 3 lekcjach do kartkówki. Zastosowanie: Podsumowanie lekcji. Sprawdzenie osiągnięcia celów lekcji/ nacobezu. Na podstawie: Colin Rose, Szkoła może być fascynująca... Poradnik dla rodziców i nauczycieli. Audiobook Bank pytań – Bank wiedzy

  6. Zasady: Dzielimy klasę na dwa zespoły: A i B. Uczniowie z grupy A i B otrzymują różny materiał do powtórzenia w domu, na lekcji. Nauczyciel zapowiada, że jutro zagramy w mecz wyzwań; Zespół A układa pytania dla zespołu B i odwrotnie na podstawie otrzymanego materiału. Szukanie pytań jest trudniejsze - od wymyślania odpowiedzi. Organizujemy mecz A kontra B. Zastosowanie: Powtórki. Samodzielne uczenie się i ocena koleżeńska, samoocena. Na podstawie: Colin Rose, Szkoła może być fascynująca... Poradnik dla rodziców i nauczycieli. Audiobook Mecz wyzwań – od pytania do nauki.