Download
symbol bv n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
symbolbv.nl black belt PowerPoint Presentation
Download Presentation
symbolbv.nl black belt

symbolbv.nl black belt

340 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

symbolbv.nl black belt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Symbol BV World Class Performance Symbol is gespecialiseerd in ‘ProcessImprovement’ en geeft trainingen, waaronder Lean Six SigmaGreen Belt en Black Belt.

  2. Lean Six Sigma Tegenwoordig zijn de eisen voor het verkorten van de doorlooptijd en het verhogen van de kwaliteit steeds hoger. Hierom is het nodig constant te blijven werken aan het verbeteren van kennis op het gebied van kwaliteit en besturing. Dit kan met een Lean Six Sigma training.

  3. Green Belt Een Lean Six SigmaGreen Belt is een vakspecialist die verantwoordelijk is voor het verbeteren van processen. Bij Symbol kunt u een Green Belt training volgen om efficiënt en gestructureerd te analyseren en op te lossen.

  4. Black Belt Een Lean Six SigmaBlack Belt is enerzijds projectmanager en anderzijds vakspecialist. Een Black Belt is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe producten en processen of de verbetering daarvan.

  5. Symbol BV Symbol: http://www.symbolbv.nl/ Lean Six Sigma: http://www.symbolbv.nl/ Green Belt: http://www.symbolbv.nl/lean-six-sigma-green-belt-training-industrie.html Black Belt: http://www.symbolbv.nl/lean-six-sigma-black-belt-training-industrie.html