Download
pagalba ass turintiems vaikams ir j eimoms n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pagalba ASS turintiems vaikams ir j ų šeimoms PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pagalba ASS turintiems vaikams ir j ų šeimoms

Pagalba ASS turintiems vaikams ir j ų šeimoms

204 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Pagalba ASS turintiems vaikams ir j ų šeimoms

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pagalba ASS turintiems vaikams ir jų šeimoms Kristina Pociūtė ISADD Lietuva, 2014 – 05- 12 Kaunas

 2. Ateitis priklauso nuo… • Vaiko amžiaus – kuo jaunesnis, tuo lengviau dirbti. • Autizmo eigos, kintamumo. • Programos tinkamumo • Programos intensyvumo. • Jūsų supratimo ir įsitraukimo.

 3. Šiandien: • Peržvelgsimeautizmoeigą – nuokūdikystėsikisuaugusiojo. • Bandysimeaptartibendrassiekiamybesirkylančiaskliūtis, norsvisivaikaiyraskirtingi. • Aptarsimegreitaiirlėtaibesimokančiusvaikus. Reikianepamiršti, kadkiekvienasvaikasyraindividualus.

 4. Greitai ir lėtai besimokantys vaikai • Apie 45-50% vaikų, turinčių ASD, potensialiai būtų greitai besimokantys. • Bet mes to nematysime, jei jie nebus tinkamai ugdomi. • Lėtai besimokantys vaikai taip pat gali rasti savo vietą bendruomenėje, bet jiems reikia ypatingo dėmesio. • Be pagalbos abiems grupėms bus be galo sunku.

 5. Pirmi 6 mėnesiai Dauguma… • Vytysis normaliai, skirtumų nematysime. • Kai kurie bus socialūs, bet paskui regresuos. Mažuma… • Vengs prisilietimo (išsiries). • Daug verks išreikšdami diskomfortą. • Šypsena vėluos. • Reikš ankstyvas manijas ir ritualus. • Nesidomės bendraamžiais.

 6. Tėvai turėtų… • Sudominti/pritraukti! Perdėtais socialiniais signalais. • Sudominti/pritraukti! Kopijuoti juos, palaikyti dėmesį. • Sudominti/pritraukti! Siekti nuolatinio bendravimo. • Sudominti/pritraukti! Būti vertingi/norimi.

 7. 6 – 12 mėnesių • Socialinis susidomėjimas gali staigiai išnykti. • Nykstantis akių kontaktas. • Raida sustoja. • Staiga nutyla. • Stebi burną, o ne akis. • Keisti garsai (be balsių). • Nereaguoja į vardą. • Nereaguoja į žmogaus balsą.

 8. Tėvai turėtų… • Labiau stengtis sudominti vaiką – įtraukti – “lįsti” į akis. • Skatinti socializaciją ir mąstymą. • Neleisti susidaryti blogiems įpročiams. Ypač su maistu, žaislais ir stimais.

 9. ASD išryškėja 12 – 18 mėnesiais • Bendroji motorika vystosi normaliai. • Kalbos nėra – gal tik beprasmiai pasikartojantys skiemenys (mama, tata, dada…). • Nereaguoja į vardą. • Nesidomi bendraamžiais. • Gali domėtis keistais dalykais (logotipai, raidės, reklamos, besikartojantys garsai). • Domėsis dainos melodija, o ne žodžiais. • Nenormali sensorika.

 10. Tėvai turėtų… • Pradėti ABA (EIBI) su profesionaliais žmonėmis. • Įsijunkti į ABA (EIBI) ir naudoti kasdienėje buityje. • Sudominti/įtraukti socialiai. • Neleisti vystytis stimams. • Valdyti pykčio priepuolius.

 11. 24 – 30 mėnesiais išryškėja skirtinga ASD įtaka Greitai besimokantys: • Rodo socialinį susidomėjimą–nors ir neigiamą. • Imitavimas. • Echolalija. • Kartais prisiriša prie vieno suaugusiojo. Lėtai besimokantys: • Stipresni stimai ir jie vis stiprėja. • Pykčio priepuoliai. • Keisti garsai, kurių kalboje nėra. • Egocentrizmas.

 12. Tėvai turėtų… • Reikia daug ABA valandų. • Visi artimieji turi įsitraukti į ABA (EIBI). • Įtvirtinti atsiektus įgūdžius. • Programa turi aprėpti kasdieninį gyvenimą. • Tikslai turi būti individualizuoti.

 13. 30 – 42 mėnesiai Greitaibesimokantys: • Pradėsįsisavintimokomusįgūdžius. • Pradėsrodytinorąbendrauti. • Augspaklusnumasirnorasįtikti. Lėtaibesimokantys: • Mąstymoraidalėta, vėluojantireprezentacija. • Atsitrauks – bus savampasaulyje. • Noraskontroliuotiaplinką (pvz.pykčiopriepuoliais). • Daugstimų – nenormalisensorika.

 14. Permainingi faktoriai • Dispraksija – oralinė ir motorinė. • Nepakankama foneminė klausa. • Pastovumo stoka – darželiai – auklės. • Stresas – nesėkmės baimė (ypač kai negali kalbėti). Tai sumažins greitai besimokančių vaikų progresą.

 15. Tėvai turėtų… • Mažinti stimus visais įmanomais būdais. • Jokių televizorių ir filmų. • iPad ir kompiuteris turi būti naudojami tik tikslingai ir su priežiūra. • Visada laikytis taisyklių. • Išgauti paklusnumą. • Visada naudotisimbolius. Tai įvadas į kalbą. • Nespausti kalbėjimo. • Užimti – įtraukti – sudominti.

 16. 3,5 – 5 metai Greitai besimokantys reaguos į mokymą: • Kalba vystysis – atsiras kalbėjimas. • Vystysis mąstymas. • Socialinis vystymasis lėtesnis, bus noras bendrauti su suaugusiaisiais. Lėtai besimokantys: • Dispraksija ir kitos problemos trukdys. • Simboliai bus reikalingi ilgiau. • Atsiras nauji stimai, kurie trukdys.

 17. Tėvai turėtų… • Būti labai atsargūs su darželiais – ASD vaikai nesimoko grupėse. • Jiems reikia individualaus ugdymo – kartu ir bendraamžių pavyzdžių. • Integracija su pagalba bus galima tik tada, kai vaikas rodys susidomėjimą bendraamžiais. • Palaikyti programos intensyvuma, nes gresia regresas. • Pastoviai įtraukti atsiektus įgūdžius į kasdieninį gyvenimą.

 18. 6 – 12 metai Greitai besimokantys: • Akademinis progresas: matematika ir skaitymas bus puikūs, bet supratimas ir rašto darbai silpni. • Socialiai: vienišius/ atsiskyrėlis. • Supranta, kad yra kitoks – kyla depresija. • Kyla nerimas – didelė nesėkmės baimė. Lėtai besimokantys: • Neintegruotas – lanko spec. mokyklą. • Nesavarankiškas. • Užsidaręs, nuolat stiminasi. Ritualai ir manijos didėja.

 19. Tėvai turėtų… • Pirmenybę teikti įgūdžių funkcionalumui ir savarankiškumui. • Apdovanoti gerą elgesį, ne tik už darbus. • Sudominti, plėsti suvokimą, „auginti“ pasitikėjimą savimi. • Tinkamai reaguoti į stresą ir baimę. • Venkti manijų – nukreipti. • Atpažinti baimes – nujautrinti. • Bendrauti su vaiku.

 20. Paauglystė • Hormonų audros – emocijų kaita (bangavimas). • Didejant testosteronui kyla agresija. • Seksualiniai poreikiai. • Kūno pokyčiai. • Pasikeitę lūkesčiai ir reikalavimai. Tai sunku visiems, o ypač ASD paaugliams dėl suvokimo ir komunikacijos stokos bei pasikeitimų baimės.

 21. Paaugliai Greitai besimokantys: • Supratimas kaip autizmas sumažina galimybes, žemina savigarbą. • Socialinės problemos kelia frustraciją. Aplinka atstumia dėl prastų įgūdžių. Kartais norėdami pritapti įsitraukia į kriminalines grupuotes. • Akademiniai pasiekimas reikalauja daugiau pastangų. • Kyla nerimas, depresija, nervinis išsekimas. Gal net psichozė. Lėtai besimokantys: • Užsidaro, nebendrauja, nuobodžiauja - depresija. • Savarankiškumo, įgūdžių stoka – nesusiranda veiklos. • Fobijos, manijos, stimai, įvairūs pakartojimai didėja.

 22. Tėvai turėtų… Greitai besimokantys: • Suteikti galimybę konsultuotis supsichologais. • Paremti – mažinti reikalavimus ir spaudimą. Būti lankstūs. • Gerbti nepriklausomybę ir duoti erdvės. • Ugdyti moralines vertybes. Lėtai besimokantys: • Mažinti reikalavimus – suprasti, kad reikia keisti santykius pagal amžių. • Rasti užsiėmimų, veiklos, hobį. • Gerbti nepriklausomybę, atsitraukti, bet, kai reikia, suteikti pagalbą.

 23. Jaunuoliai: Greitai besimokantys: • Susidurimas su konkurencija. • Žema savigarba, stresas, abejonės, nerimas. Lengvai tampa seksualiai išnaudojami. • Santykių problemos – depresija. • Psichinis palūžimas būna dažniau, nei įprastai. Savižudybės. Įsitraukia į kriminalines grupuotes. Lėtai besimokantys: • Baigus mokykla nėra ką veikti. Nyksta įgūdžiai, kyla depresija. • Per daug laisvalaikio – kyla manijos, ritualai, fobijos. • Nustoja bendrauti, nebekalba ir užsidaro savyje.

 24. Dabartėvainebegalidaugpadėti – per vėlu Greitai besimokantys: • Padėkite finansiškai – suteikite galimybę konsultuotis su psichologais, kol morališkai sustiprės. Prisiminkite, jog jie jau suaugę. Lėtai besimokantys: • Suraskite galimybę gyventi kiek įmanoma savarankiškiau. • Raskite kasdieninių užsiėmimų ne namie. • Planuokite tinkamą ilgalaikę globą.

 25. Patarimai iš Melburno mamos, kuriai pavyko: • Supraskite ABA, prašykite, kad terapeutai Jus pamokytų. • Valdykite savo reakcijas – naudokite ABC seką “Sustok – Galvok – Veik”, kuri tinka ir tėvams. • Nevenkite pykčio priepuolių – tėvai, o ne terapeutai gali mokyti vaiką valdytis, tramdytis. • Būkite pozityvūs – tinkamą elgesį paskatinkite, atlyginkite, apdovanokite – nuolat su savimi turėkite atlygio.

 26. 5. Pailsėkite – tegul vaikas dirba pats. Jam reikia savarankiškumo – stebėkite iš toliau ir susilaikykite. 6. Pakeiskite aplinką – nuolat ką nors keiskite – akcentuokite pasikeitimo šaunumą. 7. Pažinkite pasaulį – kurkite situacijas, kuriose vaikas patirtų sėkmę. Plėskite galimybes.

 27. 8. Modeliuokite, modeliuokite, modeliuokite. Atsiminkite, kad jie darys tai, ką Jūs darote. 9. Prižiūrėkite prižiūrėtoją – save. Baikite sielvartauti ir raudoti – susidorokite su stresu (Jūsų stresas gali būti tokio pat lygio kaip fronte kariaujančio kareivio, bet jis gaus atostogas). Eikite sportuoti, turėkite atokvėpio minutę, nebijokite psichologų konsultacijų ar net gero psichiatro.

 28. 10. Patirkite ABA malonumą, tai gali būti smagu. Jūs galite tapti kūrybingi. Nepamirškite džiaugsmo ir juoko.

 29. Klausimai 