Download
nacionalin valstybin vietimo pagalb mokiniui mokytojui mokyklai teikianti vietimo staiga n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nacionalinė valstybinė švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui, mokyklai teikianti švietimo įstaiga PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nacionalinė valstybinė švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui, mokyklai teikianti švietimo įstaiga

Nacionalinė valstybinė švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui, mokyklai teikianti švietimo įstaiga

177 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Nacionalinė valstybinė švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui, mokyklai teikianti švietimo įstaiga

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nacionalinė valstybinė švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui, mokyklai teikianti švietimo įstaiga

 2. Demografinė situacija

 3. Gyventojai Temperatūra CO2 koncentracija Medienos vartojimas Vandens vartojimas .....

 4. ES kontekstas: nedarbas • Nedarbo lygis sparčiai auga, ypač tarp jaunų žmonių. Jaunimo nedarbas ES pasiekė naują rekordinį lygį 22,4% • Lietuvoje 2012 IV k. 27.5 % Paradoksas – aukštas nedarbo lygis bet kvalifikuotų specialistų poreikis

 5. Kas mūsų laukia? Jau 2045 m., pasak Oksfordo universiteto analitikų, visas pasaulis bus pamiršęs apie 45 proc. šiandieninių profesijų. Kaip mūsų gyvenimus pakeitė mobilieji telefonai?

 6. Ką mes jam galime pasakyti?

 7. Efektyviosios STEM programos bruožai (STEM WhitePaper, 2009) • Mokiniai turi turėti galimybes rinktis įvairias mokymosi užduotis, kurios įtraukia juos į mokymosi procesą ir didina jų motyvaciją užbaigti projektą • Mokymosi užduotis turi būti konkreti, aiški, nedviprasmiška • Mokiniai turi turėti galimybę modeliuoti sprendimus, praktiškai spręsti problemas ir gauti konstruktyvią grįžtamąją informaciją iš bendraamžių ir mokytojų • Mokymosi aplinka turi būti patraukli, kuo arčiausia, realiai orientuota į individualius besimokančiųjų poreikius ir interesus • Kiekvienas mokinys turi gauti pagalbą, atsižvelgiant į individualius mokymosi poreikius ir pasiekimų lygį, turi vykti bendradarbiavimas tarp gerai besimokančiųjų ir su mokymosi sunkumais susidūrusiais mokiniais

 8. Efektyvus STEM: koks poveikis mokiniui Efektyvus STEM Poveikis mokiniui Iššūkių pasirinkimas Mokymosi užduoties apibrėžtumas Sprendimų modeliavimas Veiklos patrauklumas Partnerystė ir bendradarbiavimas • Galimybės rinktis įvairias užduotis • Tikslios, konkrečios, aiškios užduotys • Galimybės modeliuoti sprendimus • Mokymosi aplinka orientuota į poreikius ir interesus • Pagalba, bendradarbiavimas tarp gerai besimokančiųjų ir su mokymosi sunkumais susidūrusiais mokiniais

 9. Renkuosi atsakingai, mokausi tikslingai, veikiu bendradarbiaudamas MOKYMUISI GYVENIMUI, DARBUI Aukštosios technologijos AUKŠTESNI MOKYMOSI PASIEKIMAI KARJEROS PROJEKTAVIMAS Taikymas, analizė, sintezė TYRINĖJIMO DVASIA SĄSAJOS SU REALIU GYVENIMU ANALITINIS, KRITINIS , LOGINIS MĄSTYMAS KŪRYBIŠKUMAS

 10. Aktualus klausimas • Aptarti tarptautinio penkiolikmečių tyrimo OECD PISA 2015 m. konstruktą • Problemų sprendimas bendradarbiaujant • Finansinis raštingumas • Pasiūlyti priemones tyrimo rezultatų gerinimui

 11. Tarptautinio penkiolikmečių tyrimo OECD PISA 2015 m. metmenys