Download
pagalba mokytojui gyvendinant vidurinio ugdymo chemijos dalyko bp metodin s med iagos parengimas n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pagalba mokytojui PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pagalba mokytojui

Pagalba mokytojui

255 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Pagalba mokytojui

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pagalba mokytojui įgyvendinant vidurinio ugdymo chemijos dalyko BP. Metodinės medžiagos parengimas.

 2. Praktinės veiklos seminarai Vilniaus Žirmūnų gimnazijoje Kauno Bernardo Brazdžionio pagrindinėje mokykloje KTU cheminės technologijos fakulteto laboratorijose

 3. KTU cheminės technologijos fakulteto doc. dr.Stanislovas Grevyspristatė parengtą metodinę medžiagą chemijos pamokoms „Pramoniniai, technologiniai ir buitiniai vandenys. Paruošimas ir analizės metodai“ bei metodines rekomendacijas tiriamajam darbui nustatant vandens kietumą panaudojant triloną B.

 4. Praktinio darbo vadovaiME Deimutė Grevienė,Kauno Bernardo Brazdžionio pagrindinė mokyklaMM Nijolė Daubaraitė, Vilniaus Žirmūnų gimnazija 78 šalies chemijos mokytojai išbandė pristatytą tiriamojo darbo „Vandens kietumo nustatymas naudojant triloną B“ metodiką ir aptarė rezultatus

 5. 2013 metų chemijos VBE vertinimo komisijos pirmininkė dr. Laima Kunskaitė skaitė pranešimą tema „Bendrųjų programų įgyvendinimas ir chemijos brandos egzamino rezultatai“

 6. VBE yra susietų, tarpusavyje suderintų klausimų komplektas Užduotis turi būti gerai subalansuota Klausimų sunkumo ir skiriamosios gebos priklausomybė

 7. Problemos Dėl nevienareikšmių Bendrųjų programų formuluočių ir skirtingų arba net prieštaringų duomenų vadovėliuose yra galvosūkių ir mokiniams, ir mokytojams

 8. Ką daryti? Būtina susitarti dėl bendros visiems mokytojams nuomonės Galima aiškintis tik tai, kas neaišku Galima tartis dėl to, kas neapibrėžta Ne tiek svarbu priimti teisingiausią sprendimą, bet svarbiausia: visus mokyti vienodai

 9. Chemijos mokytojos ME Rasa Žemaitaitienė, Vilniaus licėjusMM Audronė Kuliešienė, Jonavos Senamiesčio gimnazija parengė ir pristatė metodines rekomendacijas chemijos mokytojams, organizuojantiems edukacines mokinių ekskursijas į chemijos pramonės įmones.

 10. Parengti klausimų ir užduočių bankai ekskursijoms į:

 11. Vytautas Černovas,LitChO III vertinimo komisijos narys pristatė 9-10 klasių moksleivių chemijos olimpiados programos projektą

 12. www.lchma.emokykla.ltAčiū už dėmesį • AČIŪ už dėmesį