vz 09012 zaji t n elektronick ch informa n ch zdroj pro humanitn a spole ensk obory n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VZ 09012 Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory PowerPoint Presentation
Download Presentation
VZ 09012 Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory

play fullscreen
1 / 16

VZ 09012 Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory

91 Views Download Presentation
Download Presentation

VZ 09012 Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VZ 09012 Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory VZ 09012 Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory Řešitel: Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní knihovna PhDr.Miloslava Faitová

 2. VZ 09012 Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory Cíle projektu • informační zabezpečení humanitních a společenských oborů kvalitními informačními zdroji - Cambridge Journals Online, Oxford Journals Online, Periodicals Archive Online a JSTOR. • vytváření webových stránek k projektu, vzdělávání a propagace výše uvedených elektronických informačních zdrojů. • zpřístupnění informačních zdrojů vzdáleným přístupem za pomoci technologie Shibboleth, Konečným cílem bylo zvýšení kvality práce koncového uživatele – výzkumného pracovníka.

 3. VZ 09012 Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory Seznam zpřístupněných elektronických informačních zdrojů Cambridge Journals Online - 5 uživatelů MU, UJEP, UPOL, UTB, ZČU Oxford Journals Online – 5 uživatelů MU, UJEP, UPOL, UTB, ZČU Periodicals Archiv Online - 4 uživatelé UJEP, UPOL, UTB, ZČU JSTOR, Arts&Sciences I.-IV. - 8 uživatelů JU, MU, OU, UJEP, UPce, UPOL, UTB, ZČU

 4. VZ 09012 Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory

 5. VZ 09012 Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory

 6. VZ 09012 Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory

 7. VZ 09012 Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory

 8. VZ 09012 Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory

 9. VZ 09012 Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory Webové stránky, školení a propagace • http://hss.zcu.cz (statistiky, aktuality, prezentace ze školení) • Vzdělávání • 2 x pro knihovníky a ak.prac. • další vzdělávací akce pro uživatele • Propagační materiály – připraveno v r.2010, dotisk 2011, další materiály z JSTOR

 10. VZ 09012 Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory Shibboleth • Nesporné výhody vzdáleného přístupu • Nutná podpora ze strany dodavatele EIZ i příjemce ČR • Federace identit EduID • Členy všechny VŠ participující v projektu • Nepřipravenost ze strany dodavatelů EIZ

 11. VZ 09012 Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory

 12. VZ 09012 Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory

 13. VZ 09012 Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory

 14. VZ 09012 Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory Srovnání se zahraničím Příprava projektu – konsorciální model Řešení projektu - získané EIZ zajišťují vysokým školám přístup k EIZ na úrovni srovnatelné se zahraničními VŠ a vytvořit tak rovnocenné podmínky pro VaVaI

 15. VZ 09012 Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory Vývoj v dalších letech • Financování zajištěno do konce roku 2013 • 2014 -> • Pokračovat v konsorciálním modelu • Není reálné v plné míře hradit z prostředků VŠ • Navazující program?

 16. VZ 09012 Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory Děkuji za pozornost