Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
O nas PowerPoint Presentation

O nas

336 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

O nas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. System biblioteczny MAK+ - problemy i nadzieje małych i średnich bibliotek, na przykładzie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej

 2. O nas Z historii komputeryzacji System biblioteczny MAK+ … Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej Dlaczego MAK+ Problemy i nadzieje Podsumowanie

 3. O nas Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej Działa na terenie gminy miejsko – wiejskiej Pełni zadania biblioteki powiatowej od czerwca 1999 roku na zasadzie porozumienia między samorządem powiatu i gminy Gmina Kolbuszowa liczy 24 144 mieszkańców, w tym miasto Kolbuszowa 9 446 Powiat Kolbuszowski liczy 62 846 mieszkańców (sześć gmin)

 4. O nas Sieć bibliotek publicznych Gmina Kolbuszowa: Biblioteka miejska 7 filii wiejskich 2 punkty biblioteczne 19 punktów wymiany księgozbioru w powiecie 139 569 księgozbioru Powiat Pięć bibliotek gminnych 19 filii wiejskich 5 punktów bibliotecznych 332 176 księgozbioru

 5. O nas Z historii komputeryzacji System biblioteczny MAK+ … Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej Dlaczego MAK+ Problemy i nadzieje Podsumowanie

 6. Z historii komputeryzacji Komputeryzacja w MiPBP • Katalog własny - od 1991 roku (I stopień szczegółowości) • MAK BN - od 1993 roku • sukcesywnie wprowadzono wszystkie dostępne moduły w bibliotece miejskiej • wdrożono MAKWWW oraz multiwyszukiwarkę dla Komputerowych Baz Bibliotecznych „FIDKAR” • za pośrednictwem „FIDKAR” przeszukiwano katalogi, bazy danych biblioteki (działów i filii) • zapoczątkowano komputeryzację bibliotek w powiecie

 7. Z historii komputeryzacji Doświadczenia MAK BN umożliwił przeprowadzenie komputeryzacji Minimalne wymagania sprzętowe MAK-a ułatwiły pozyskanie komputerów Przeprowadzono migrację katalogów z własnego formatu i programu do MAK-a w formacie MARCBN,następnie do MARC21 Rozpoczęto szkolenia bibliotekarzy z powiatu

 8. Z historii komputeryzacji Zawiedzione nadzieje - MAK5 Kwiecień 2007 - konferencja w Kielcach, podsumowanie dorobku MAK BN i zapowiedź dalszego jego rozwoju pod nazwą MAK5 Grudzień 2007 - warsztaty w Bibliotece Narodowej, prezentacja działającej wersji. Zapowiedź przekazania MAKa5 użytkownikom do końca 2008 roku 29 listopada 2008 - Biblioteka Narodowa zapowiedziała zaniechanie pracy nad rozwojem MAK5, a Instytut Książki przedstawił wstępne założenia pakietu bibliotecznego tworzonego od podstaw o nazwie MAK+

 9. Z historii komputeryzacji Stanął przed nami problem, co dalej z rozwojem komputeryzacji w MiPBP i w sieci bibliotek publicznych w powiecie ?!!!

 10. O nas Z historii komputeryzacji System biblioteczny MAK+ … Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej Dlaczego MAK+ Problemy i nadzieje Podsumowanie

 11. Dlaczego MAK+ Mieliśmy do wyboru trzy wyjścia W dalszym ciągu eksploatować MAK BN i … czekać Zakupić i wdrożyć jeden z kilku sprawdzonych pakietów dostępnych na rynku Zaangażować się w projekt Instytutu Książki MAK+

 12. Dlaczego MAK+ Podejmując decyzję musieliśmy brać pod uwagę także możliwości i oczekiwania bibliotek publicznych w powiecie Nie mogliśmy w dalszym ciągu kontynuować rozpoczętej komputeryzacji bibliotek w powiecie w oparciu o program bez przyszłości Znaliśmy możliwości finansowe bibliotek w powiecie

 13. Dlaczego MAK+ Dochody powiatów w przeliczeniu na głowę jednego mieszkańca za rok 2010 Powiat kolbuszowski 584,98 na osobę

 14. Dlaczego MAK+ Dlatego pomimo, że mieliśmy i mamy świadomość, że pakiet jest ciągle tworzony i rozbudowywany wybraliśmy

 15. O nas Z historii komputeryzacji System biblioteczny MAK+ … Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej Dlaczego MAK+ Problemy i nadzieje Podsumowanie

 16. Problemy i nadzieje Co nas przekonało do MAK+ ? Filozofia systemu • Przyjęcie zasady łączącej centralizacje z decentralizacją • Serwer centralny – serwery lokalne • Każda, nawet najmniejsza biblioteka jest traktowana przez system podmiotowo • Jeden opis bibliograficzny firmowany przez Bibliotekę Narodową • Możliwości współkatalogowania • Centralne meliorowanie katalogów lokalnych • Nowoczesna architektura i interfejs przyjazny dla użytkowników

 17. Problemy i nadzieje Co nas przekonało do MAK+ ? Cena Logistyka Pakiet jest częścią programu rządowego Biblioteka+ Program jest tworzony przez instytucję Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Biblioteką Narodową System zabezpieczeń baz danych Możliwość udziału w tworzeniu jednolitego nowoczesnego oprogramowania dla średnich i małych bibliotek

 18. Problemy i nadzieje Wybór MAK+ w województwie podkarpackim: 30 bibliotek głównych – 119 filii z tego: Na podstawie danych WiMBP w Rzeszowie (przygotowanych na konferencję)

 19. Problemy i nadzieje Podkarpacie 67%placówek bibliotecznych, które zdecydowały się na MAK+ dotychczas nie miało żadnego pakietu bibliotecznego lub eksploatowano MAK BN

 20. Problemy i nadzieje Etapy wdrażania MAK+ w MiPBP w Kolbuszowej 2010 roku (od czerwca) • testowanie programu, szkolenia dla bibliotekarzy • przygotowanie baz do konwersji, • rozpoczęcie przenoszenia danych 2011 • całość zbiorów jest opracowywana w MAK+ i dodatkowo konwertowana do MAK 4.3 dla zachowania spójności katalogów, • sukcesywnie jest prowadzona rekonwersja katalogów centrali (wypożyczalnia główna, odział dla dzieci i młodzieży, czytelnia, wypożyczalnia międzybiblioteczna)

 21. Problemy i nadzieje Etapy wdrażania MAK+ w MiPBP w Kolbuszowej 2012 • całość zbiorów jest opracowywana w MAK+ • zamknięto katalogi prowadzone w MAK BN (wyjątek stanowią bazy bibliografii regionalnej i DŻS) • uruchomiono wypożyczalnię w MAK+ w centrali (wypożyczalnię główną od 1 stycznia, nieco później oddział dla dzieci i młodzieży) • moduł wypożyczalni w MAK 4.3 jest sukcesywnie wygaszany • 7 filii MiPBPprzeprowadza rekonwersję swoich katalogów • Gminne Biblioteki Publiczne w powiecie rozpoczęły budowanie katalogów w MAK+ 2013 (plany) • uruchomienie modułu wypożyczalni we wszystkich filiach (od 1 stycznia) • wdrożenie modułu bibliografii regionalnej • wprowadzenie 100% katalogu do MAK+ • skatalogowanie starodruków depozytu Kolegiaty Kolbuszowskiej • testowanie nowych wersji systemu

 22. Problemy i nadzieje Ilość rekordów katalogu w MAK+ w stosunku do wielkości księgozbioru w procentach - wybrane przykłady • MiPBP w Kolbuszowej - 58 % • Centrala (biblioteka miejska) - 89 % • Biblioteki gminne powiatu kolbuszowskiego - od 0,07%; 2,67%; 3,04; 21,41; do 46,4% • ale filia Mazury, gdzie pracuje bibliotekarka na ½ etatu - GBP Raniżów (od lipca 2011) - 88. 5 % 15 % placówek w województwie podkarpackim nie rozpoczęło katalogowania

 23. Problemy i nadzieje Nasze uwagi do MAK+ - wybrane Zbyt wolno są wdrażane kolejne moduły, a moduły już udostępnione są niedostatecznie przetestowane Kłopot z odsyłaczami i przeszukiwaniem katalogów lokalnych według różnych kryteriów, również stworzonych przez czytelników Problemy z wyszukiwaniem w KHW Brak obowiązkowego pola UKD Niedopracowany moduł wypożyczenia i statystyki Dynamicznie wzrastająca liczba rekordów tymczasowych

 24. Problemy i nadzieje Ilość rekordów bibliograficznych w Bazie Centralnej Liczba rekordów ogółem wynosi: 1 469 013 Dane na dzień 16.10.2012

 25. Problemy i nadzieje Skąd pozyskujemy opisy Proporcje obliczono podczas opracowania 300 tytułów w czasie tygodnia wMiPBP Kolbuszowa (od 8 do 12 października 2012)

 26. Problemy i nadzieje Nasze największe obawy wynikające z doświadczeń związanych z MAK5 Wycofanie się Biblioteki Narodowej z projektu Ograniczenie środków na dokończenie, utrzymanie i rozwój MAK+

 27. O nas Z historii komputeryzacji System biblioteczny MAK+ … Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej Dlaczego MAK+ Problemy i nadzieje Podsumowanie

 28. Podsumowanie Uwagi końcowe MAK+, po spełnieniu kilku warunków, jest na najlepszej drodze do stania się nowoczesnym, w pełni profesjonalnym pakietem bibliotecznym dedykowanym nie tylko dla małych i średnich bibliotek Dzięki niemu możemy zbudować Katalog Centralny bibliotek publicznych Bibliotekarze z małych i średnich bibliotek zostali włączeni do komputeryzacji i cyfryzacji procesów bibliotecznych Powstała nieformalna, ale funkcjonalna sieć bibliotek publicznych

 29. Podsumowanie a nie było łatwo! Po 30 miesiącach wdrażania MAK+ możemy z całą pewnością powiedzieć, że decyzja o wyborze pakietu była słuszna. Udało nam się zbudować największy katalog w MAK+ w Polsce (w ostatnich tygodniach „wyprzedziliśmy” BP w Swarzędzu ). Włączyliśmy do komputeryzacji biblioteki publiczne z powiatu. Przekonaliśmy do programu bibliotekarzy i czytelników,

 30. Dziękuję za uwagę