1 / 30

O nas

System biblioteczny MAK+ - problemy i nadzieje małych i średnich bibliotek, na przykładzie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej. O nas. Z historii komputeryzacji. System biblioteczny MAK+ … Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej. Dlaczego MAK+.

taji
Télécharger la présentation

O nas

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. System biblioteczny MAK+ - problemy i nadzieje małych i średnich bibliotek, na przykładzie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej

 2. O nas Z historii komputeryzacji System biblioteczny MAK+ … Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej Dlaczego MAK+ Problemy i nadzieje Podsumowanie

 3. O nas Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej Działa na terenie gminy miejsko – wiejskiej Pełni zadania biblioteki powiatowej od czerwca 1999 roku na zasadzie porozumienia między samorządem powiatu i gminy Gmina Kolbuszowa liczy 24 144 mieszkańców, w tym miasto Kolbuszowa 9 446 Powiat Kolbuszowski liczy 62 846 mieszkańców (sześć gmin)

 4. O nas Sieć bibliotek publicznych Gmina Kolbuszowa: Biblioteka miejska 7 filii wiejskich 2 punkty biblioteczne 19 punktów wymiany księgozbioru w powiecie 139 569 księgozbioru Powiat Pięć bibliotek gminnych 19 filii wiejskich 5 punktów bibliotecznych 332 176 księgozbioru

 5. O nas Z historii komputeryzacji System biblioteczny MAK+ … Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej Dlaczego MAK+ Problemy i nadzieje Podsumowanie

 6. Z historii komputeryzacji Komputeryzacja w MiPBP • Katalog własny - od 1991 roku (I stopień szczegółowości) • MAK BN - od 1993 roku • sukcesywnie wprowadzono wszystkie dostępne moduły w bibliotece miejskiej • wdrożono MAKWWW oraz multiwyszukiwarkę dla Komputerowych Baz Bibliotecznych „FIDKAR” • za pośrednictwem „FIDKAR” przeszukiwano katalogi, bazy danych biblioteki (działów i filii) • zapoczątkowano komputeryzację bibliotek w powiecie

 7. Z historii komputeryzacji Doświadczenia MAK BN umożliwił przeprowadzenie komputeryzacji Minimalne wymagania sprzętowe MAK-a ułatwiły pozyskanie komputerów Przeprowadzono migrację katalogów z własnego formatu i programu do MAK-a w formacie MARCBN,następnie do MARC21 Rozpoczęto szkolenia bibliotekarzy z powiatu

 8. Z historii komputeryzacji Zawiedzione nadzieje - MAK5 Kwiecień 2007 - konferencja w Kielcach, podsumowanie dorobku MAK BN i zapowiedź dalszego jego rozwoju pod nazwą MAK5 Grudzień 2007 - warsztaty w Bibliotece Narodowej, prezentacja działającej wersji. Zapowiedź przekazania MAKa5 użytkownikom do końca 2008 roku 29 listopada 2008 - Biblioteka Narodowa zapowiedziała zaniechanie pracy nad rozwojem MAK5, a Instytut Książki przedstawił wstępne założenia pakietu bibliotecznego tworzonego od podstaw o nazwie MAK+

 9. Z historii komputeryzacji Stanął przed nami problem, co dalej z rozwojem komputeryzacji w MiPBP i w sieci bibliotek publicznych w powiecie ?!!!

 10. O nas Z historii komputeryzacji System biblioteczny MAK+ … Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej Dlaczego MAK+ Problemy i nadzieje Podsumowanie

 11. Dlaczego MAK+ Mieliśmy do wyboru trzy wyjścia W dalszym ciągu eksploatować MAK BN i … czekać Zakupić i wdrożyć jeden z kilku sprawdzonych pakietów dostępnych na rynku Zaangażować się w projekt Instytutu Książki MAK+

 12. Dlaczego MAK+ Podejmując decyzję musieliśmy brać pod uwagę także możliwości i oczekiwania bibliotek publicznych w powiecie Nie mogliśmy w dalszym ciągu kontynuować rozpoczętej komputeryzacji bibliotek w powiecie w oparciu o program bez przyszłości Znaliśmy możliwości finansowe bibliotek w powiecie

 13. Dlaczego MAK+ Dochody powiatów w przeliczeniu na głowę jednego mieszkańca za rok 2010 Powiat kolbuszowski 584,98 na osobę

 14. Dlaczego MAK+ Dlatego pomimo, że mieliśmy i mamy świadomość, że pakiet jest ciągle tworzony i rozbudowywany wybraliśmy

 15. O nas Z historii komputeryzacji System biblioteczny MAK+ … Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej Dlaczego MAK+ Problemy i nadzieje Podsumowanie

 16. Problemy i nadzieje Co nas przekonało do MAK+ ? Filozofia systemu • Przyjęcie zasady łączącej centralizacje z decentralizacją • Serwer centralny – serwery lokalne • Każda, nawet najmniejsza biblioteka jest traktowana przez system podmiotowo • Jeden opis bibliograficzny firmowany przez Bibliotekę Narodową • Możliwości współkatalogowania • Centralne meliorowanie katalogów lokalnych • Nowoczesna architektura i interfejs przyjazny dla użytkowników

 17. Problemy i nadzieje Co nas przekonało do MAK+ ? Cena Logistyka Pakiet jest częścią programu rządowego Biblioteka+ Program jest tworzony przez instytucję Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Biblioteką Narodową System zabezpieczeń baz danych Możliwość udziału w tworzeniu jednolitego nowoczesnego oprogramowania dla średnich i małych bibliotek

 18. Problemy i nadzieje Wybór MAK+ w województwie podkarpackim: 30 bibliotek głównych – 119 filii z tego: Na podstawie danych WiMBP w Rzeszowie (przygotowanych na konferencję)

 19. Problemy i nadzieje Podkarpacie 67%placówek bibliotecznych, które zdecydowały się na MAK+ dotychczas nie miało żadnego pakietu bibliotecznego lub eksploatowano MAK BN

 20. Problemy i nadzieje Etapy wdrażania MAK+ w MiPBP w Kolbuszowej 2010 roku (od czerwca) • testowanie programu, szkolenia dla bibliotekarzy • przygotowanie baz do konwersji, • rozpoczęcie przenoszenia danych 2011 • całość zbiorów jest opracowywana w MAK+ i dodatkowo konwertowana do MAK 4.3 dla zachowania spójności katalogów, • sukcesywnie jest prowadzona rekonwersja katalogów centrali (wypożyczalnia główna, odział dla dzieci i młodzieży, czytelnia, wypożyczalnia międzybiblioteczna)

 21. Problemy i nadzieje Etapy wdrażania MAK+ w MiPBP w Kolbuszowej 2012 • całość zbiorów jest opracowywana w MAK+ • zamknięto katalogi prowadzone w MAK BN (wyjątek stanowią bazy bibliografii regionalnej i DŻS) • uruchomiono wypożyczalnię w MAK+ w centrali (wypożyczalnię główną od 1 stycznia, nieco później oddział dla dzieci i młodzieży) • moduł wypożyczalni w MAK 4.3 jest sukcesywnie wygaszany • 7 filii MiPBPprzeprowadza rekonwersję swoich katalogów • Gminne Biblioteki Publiczne w powiecie rozpoczęły budowanie katalogów w MAK+ 2013 (plany) • uruchomienie modułu wypożyczalni we wszystkich filiach (od 1 stycznia) • wdrożenie modułu bibliografii regionalnej • wprowadzenie 100% katalogu do MAK+ • skatalogowanie starodruków depozytu Kolegiaty Kolbuszowskiej • testowanie nowych wersji systemu

 22. Problemy i nadzieje Ilość rekordów katalogu w MAK+ w stosunku do wielkości księgozbioru w procentach - wybrane przykłady • MiPBP w Kolbuszowej - 58 % • Centrala (biblioteka miejska) - 89 % • Biblioteki gminne powiatu kolbuszowskiego - od 0,07%; 2,67%; 3,04; 21,41; do 46,4% • ale filia Mazury, gdzie pracuje bibliotekarka na ½ etatu - GBP Raniżów (od lipca 2011) - 88. 5 % 15 % placówek w województwie podkarpackim nie rozpoczęło katalogowania

 23. Problemy i nadzieje Nasze uwagi do MAK+ - wybrane Zbyt wolno są wdrażane kolejne moduły, a moduły już udostępnione są niedostatecznie przetestowane Kłopot z odsyłaczami i przeszukiwaniem katalogów lokalnych według różnych kryteriów, również stworzonych przez czytelników Problemy z wyszukiwaniem w KHW Brak obowiązkowego pola UKD Niedopracowany moduł wypożyczenia i statystyki Dynamicznie wzrastająca liczba rekordów tymczasowych

 24. Problemy i nadzieje Ilość rekordów bibliograficznych w Bazie Centralnej Liczba rekordów ogółem wynosi: 1 469 013 Dane na dzień 16.10.2012

 25. Problemy i nadzieje Skąd pozyskujemy opisy Proporcje obliczono podczas opracowania 300 tytułów w czasie tygodnia wMiPBP Kolbuszowa (od 8 do 12 października 2012)

 26. Problemy i nadzieje Nasze największe obawy wynikające z doświadczeń związanych z MAK5 Wycofanie się Biblioteki Narodowej z projektu Ograniczenie środków na dokończenie, utrzymanie i rozwój MAK+

 27. O nas Z historii komputeryzacji System biblioteczny MAK+ … Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej Dlaczego MAK+ Problemy i nadzieje Podsumowanie

 28. Podsumowanie Uwagi końcowe MAK+, po spełnieniu kilku warunków, jest na najlepszej drodze do stania się nowoczesnym, w pełni profesjonalnym pakietem bibliotecznym dedykowanym nie tylko dla małych i średnich bibliotek Dzięki niemu możemy zbudować Katalog Centralny bibliotek publicznych Bibliotekarze z małych i średnich bibliotek zostali włączeni do komputeryzacji i cyfryzacji procesów bibliotecznych Powstała nieformalna, ale funkcjonalna sieć bibliotek publicznych

 29. Podsumowanie a nie było łatwo! Po 30 miesiącach wdrażania MAK+ możemy z całą pewnością powiedzieć, że decyzja o wyborze pakietu była słuszna. Udało nam się zbudować największy katalog w MAK+ w Polsce (w ostatnich tygodniach „wyprzedziliśmy” BP w Swarzędzu ). Włączyliśmy do komputeryzacji biblioteki publiczne z powiatu. Przekonaliśmy do programu bibliotekarzy i czytelników,

 30. Dziękuję za uwagę

More Related