Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wyniki: PowerPoint Presentation

Wyniki:

171 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Wyniki:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jak zmierzyć ciśnienie krwi?Jak postępować w razie krwotoku?Krótka prezentacja, po lekturze której zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze spotkania.

 2. W ramach projektu pt. „Sekrety układu krążenia”, 21 lutego odbyło się spotkanie z pielęgniarką szkolną, panią Marią Wojdyłą.W trakcie spotkania nauczyliśmy się dokonywać pomiaru ciśnienia krwi. Dowiedzieliśmy się również, w jaki sposób należy udzielić pierwszej pomocy w razie krwotoków.

 3. Po krótkiej instrukcji pani pielęgniarki, każdy z nas wykonywał pomiar ciśnienia krwi kolegi lub koleżanki

 4. Wyniki: Zmierzono ciśnienie krwi 11 osobom. U siedmiu uczniów stwierdzono ciśnienie RR 120/60. U dwóch uczestników projektu występuje ciśnienie RR 110/60. U dwóch pozostałych wystąpiło ciśnienie RR 110/55 i RR100/55. .

 5. Wnioski: • Potrafimy mierzyć ciśnienie krwi. • Ciśnienie krwi wszystkich badanych w niewielkim stopniu odstaje od normy (RR 120/80)

 6. Krwotoki- rodzaje i pomoc w razie krwotoków.

 7. Krwotok • Krwotok jest to wylanie się krwi z naczynia krwionośnego lub serca wskutek urazowego lub chorobowego uszkodzenia ich ściany. Nagła utrata ponad 500 ml krwi może być niebezpieczna, lecz ubytek krwi do 1 litra, jeśli jest powolny, nie stanowi bezpośredniego zagrożenia życia. Bardzo trudno jest ocenić ilość utraconej krwi. W przypadku krwotoku wewnętrznego jest to praktycznie niemożliwe.

 8. Dlaczego krwotoki są niebezpieczne? • Krew zaopatruje w tlen i substancje odżywcze całe ciało człowieka. Narządy najszybciej reagują na niedotlenienie, a narządem szczególnie wrażliwym na niedotlenienie jest mózg. Stąd też zmiany objętości krwi krążącej, a szczególnie nagła utrata dużej ilości krwi w krótkim czasie, szybko prowadzą do objawów wstrząsu.

 9. Objawami krwotoków mogą być: • bladość powłok ciała, • przyspieszenie tętna, • spadek ciśnienia krwi, • ogólne osłabienie, • szum w uszach, • zimny pot, • mroczki przed oczyma, • niepokój • wreszcie utrata przytomności, która poprzedza zgon.

 10. Wpływ wystąpienia krwotoku na niektóre parametry życiowe:

 11. Rodzaje krwotoków: • Wyróżniamy dwa rodzaje krwotoków :* Krwotok zewnętrzny* Krwotok wewnętrzny • Rodzaje krwotoków zewnętrznych:* Krwotok tętniczy* Krwotok żylny* Krwotok miąższowy

 12. Rodzaje krwotoków wewnętrznych:- Do jamy czaszkowej- Z płuc do oskrzeli- Do żołądka- Do jamy otrzewnej- Śródtkankowe

 13. Pomoc w razie krwotoków:

 14. Pierwsza pomoc przy krwotoku zewnętrznym: • poszkodowanego należy ułożyć w pozycji leżącej lub pozycji przeciw-wstrząsowej (w przypadku dużych krwotoków), • jeżeli krwawienie dotyczy kończyny - unosimy ją, powyżej poziomu serca, • stosujemy ucisk doraźny na ranę lub na najbliższą tętnicę doprowadzającą krew do rany,

 15. Miejsca ucisku

 16. Uniesienie kończyny:

 17. zakładamy jałowy opatrunek uciskowy: • zasada działania opatrunku uciskowego: zatrzymywany jest przepływ tylko w wybranej tętnicy, krążenie w kończynie odbywa się dalej poprzez sieć mniejszych, pobocznych naczyń krwionośnych

 18. Jeśli mimo ucisku rana nadal krwawi, nie należy zdejmować opatrunku, lecz dołożyć waty i ucisnąć go silniej drugą opaską.

 19. kontrolujemy tętno na zranionej kończynie, • sprawdzamy czynności życiowe poszkodowanego, • zapewniamy poszkodowanemu komfort termiczny i psychiczny, • w razie potrzeby wzywamy pogotowie.

 20. Krwawienia wewnętrznego nie jesteśmy w stanie zatamować, możemy jedynie zmniejszyć ilość wypływającej krwi. Objawy i pierwsza pomoc zależą od miejsca, gdzie krwotok występuje. Przy podejrzeniu krwotoku wewnętrznego zawsze wzywamy pogotowie!

 21. Nie tylko teoria... • Tego wszystkiego, nie tylko nauczyliśmy się teoretycznie, ale również mogliśmy to przećwiczyć. Dziękujemy Pani Marii Wojdyle! Wszystkich gorąco zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć ze spotkania!

 22. Bibliografia: Podczas pracy nad tą prezentacją korzystano ze stron: http://sciaga.interia.pl/id/bryk/k/www/wart&art_id=17675&cz=2 http://www.kppsp.mielec.pl/pomoc/rany_krwotoki.htm http://po.zso10.gliwice.pl/krwotoki.html

 23. Prezentację przygotowali: Mateusz Urbaniak Damian Antolak