Download
automatizovan v po i n syst m slpk n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Automatizovaný výpožičný systém SlPK PowerPoint Presentation
Download Presentation
Automatizovaný výpožičný systém SlPK

Automatizovaný výpožičný systém SlPK

95 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Automatizovaný výpožičný systém SlPK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Automatizovaný výpožičnýsystém SlPK Prihlásenie do systému Vyhľadávanie Výpožičky

 2. Vítame Vás v automatizovanom výpožičnom systéme Slovenskej poľnohospodárskej knižnice pri SPU v Nitre. Po prihlásení sa do systému možno vyhľadávať a vystavovať žiadanky na dokumenty z fondu knižnice. Registrovaní čitatelia majú zároveň možnosť sledovať všetky zmeny a stav svojho konta. Po vybavení žiadanky je dokument čitateľovi odložený v knižnici po dobu 2 týždňov, po tomto termíne sú nevyzdvihnuté tituly vrátené späť do skladu. Do systému sa prihlasuje zadaním čísla čitateľského preukazu a hesla.

 3. Prihlásenie čitateľa do systému Napíšte číslo svojho čitateľského preukazu Napíšte heslo Prihlásenie

 4. Číslo čitateľského preukazu Číslo čitateľského preukazu je posledné päťčíslie pod čiarovým kódom, ktorý je na preukaze. Heslo Heslo je štvor a viacznakový prístupový kľúč v číselnom alebo slovnom tvare, ktorý každý čitateľ získa pri registrácii. V prípade, že toto heslo zabudne, budú mu informácie týkajúce sa hesla sprostredkované pracovníčkami knižnice iba po predložení občianskeho preukazu

 5. Vyhľadávanie dokumentov Napíšte názov dokumentu alebo predmetové heslo Vyhľadávacie kritéria Napíšte meno autora alebo predmetové heslo Začíname vyhľadávať

 6. Vyhľadávanie dokumentov - kritériá Dokumenty možno vyhľadávať podľa: • predmetového hesla - napr. kukurica, výroba rastlinná... • názvu dokumentu - napr. Pravidlá slovenského pravopisu... • mena autora - napr. Kukučín*, Irving, W*... Tieto kritériá možno vzájomne kombinovať použitím operátorov andorand not Vyhľadávanie možno ďalej obmedziť časovo jedným rokom alebo rozpätím rokov (napr. 1998, 1990-1998) Pri vyhľadávaní je potrebné pozorne sledovať zápis znaku „*“, ktorý dotaz vždy rozširuje smerom doprava, čím sa zvyšuje počet vyhľadaných dokumentov. PÍŠTE S DIAKRITIKOU!!!

 7. Vyhľadávanie dokumentovPríklad na vyhľadávanie podľa predmetového hesla Predmetové heslo „kukurica“ s použitím možnosti rozšírenia (*) Začína vyhľadávanie

 8. Zobrazenie výsledkov vyhľadávania Po označení konkrétnych titulov kliknutím na „Zobraz označené“ budú zobrazené ďalšie podrobné informácie o dokumentoch

 9. Zobrazenie záznamu o dokumente Kliknutím na jednu z možností bude vystavená žiadanka na dokument - buď pre štúdium domov, alebo pre štúdium v priestoroch knižnice

 10. Žiadanka Bola vystavená žiadanka na tento dokument Žiadanku možno ešte stornovať Odhlásenie zo systému Možnosť zobrazenia zoznamu vypožičaných dokumentov

 11. Výpožičné lehoty dokumentov Skriptá, učebnice 1 semester s možnosťou predĺženia výpožičnej lehoty 3-krát Knihy 1 mesiac s možnosťou predĺženia výpožičnej lehoty 3-krát Časopisy Požičiavajú sa iba pre prezenčné štúdium v priestoroch knižnice. V prípade záujmu je možnosť vyhotovenia xerokópií článkov V prípade nedodržania výpožičnej lehoty posiela knižnica čitateľom upomienky, za ktoré sú účtované sankčné poplatky podľa platného knižničného poriadku.