Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nové modulové výukové a inovativní programy - zvýšení kvality ve vzdělávání PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nové modulové výukové a inovativní programy - zvýšení kvality ve vzdělávání

Nové modulové výukové a inovativní programy - zvýšení kvality ve vzdělávání

101 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Nové modulové výukové a inovativní programy - zvýšení kvality ve vzdělávání

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Nové modulové výukové a inovativní programy - zvýšení kvality ve vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropskýmsociálním fondem a státním rozpočtem ČR ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana

 2. Energetika Zeměpis – 9. ročník Mgr. Robert Soukup ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana

 3. Energetika • Elektrická energie je pro chod naší společnosti nepostradatelná. V dnešní době ji považujeme za samozřejmost. • Nejvíce vyrobené el. energie mají nejvyspělejší státy (USA, Japonsko). • Výroba elektřiny je finančně velmi náročná a značně poškozuje životní prostředí. • Do začátku 19. století užívali lidé převážně obnovitelných zdrojů paliv a energie (biomasa, práce zvířat, lidí, voda, vítr, sluneční záření). Posun od obnovitelných k neobnovitelným zdrojům je výsledek průmyslové revoluce a vědeckotechnického rozvoje v 19. a 20. století. ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana

 4. Obnovitelné energetické zdroje Neobnovitelné energetické zdroje ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana

 5. Energetika • Energetické zdroje: - Neobnovitelné - fosilní paliva: černé uhlí, hnědé uhlí, lignid, ropa, zemní plyn - uran - Obnovitelné - vodní energie - biomasa - větrná - sluneční - geotermální energie ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana

 6. Typy elektráren: • 1) tepelné (62 %) - spalování fosilních paliv (černé a hnědé uhlí, ropa, zemní plyn) - nevýhoda:značné znečišťování ovzduší - ve světě: uhlí (Čína, Rusko, Austrálie, Polsko), ropa (Perský záliv, USA) • 2) vodní (20 %) - přehrady na vodních tocích - nevýhoda:malý výkon, zanášení přehrad - ve světě: Norsko, Brazílie, Rakousko, v Číně je největší (18 000 MW) • 3) jaderné (18 %) - štěpení uranu, plutonia - nevýhoda:riziko katastrofy, skladování vyhořelého paliva, jsou drahé - ve světě: Francie, Belgie, Litva • 4) další jsou: - geotermální (Island) - sluneční - větrné - přílivové - spalování biomasy ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana

 7. Poznej správný typ elektrárny jaderná geotermální přílivová

 8. Poznej správný typ elektrárny tepelná sluneční vodní větrná ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana

 9. Co víš o vodní elektrárně Dlouhé Stráně? Čím je zajímavá? ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana

 10. Největší vodní elektrárna na světě – Tři soutěsky. Její výkon činí 18 200 MW (což stejně jako 9 Temelínů). Přehrada se nachází v Číně na její největší řece Jang-c'-tiang a v provozu je od roku 2008. Druhá největší vodní elektrárna světa Itaipú se nachází na řece Paraná mezi státy Brazílie a Paraguay. Její výkon je 14 000 MW a zprovozněna byla již roku 1984. ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana

 11. Zdroje obrázků: • http://www.sonic.net/~lilith/EnviraFuels/images/renewable-vs-non.gif • http://www.teachengineering.org/collection/cub_/lessons/cub_images/cub_environ_lesson03_figure2.gif • http://www.teachengineering.org/collection/cub_/lessons/cub_images/cub_environ_lesson03_figure1.gif • http://www.southcom.mil/AppsSC/files/Blogs/1242408236.jpg • http://media.novinky.cz/734/107349-original-kbnmq.jpg • http://i.idnes.cz/05/091/gal/JANaac770f7a_ELEKTRARNA_DLOUHE_STRANE.JPG • http://www.casopisstavebnictvi.cz/UserFiles/File/0710/06_model_velky.jpg • http://www.casopisstavebnictvi.cz/UserFiles/Image/0710/DS_4.jpg • http://www.sujb.cz/imgs/Lokalita_ETE_maly.jpg • http://en.wikipedia.org/wiki/File:NesjavellirPowerPlant_edit2.jpg • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:TideKraftwerk.jpg • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:TideKraftwerk.jpg • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Turbiny_wiatrowe_ubt.jpeg • http://i.idnes.cz/06/034/maxi/CEN1203fb_vzduch_orlik.JPG • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Elektrarna_Prunerov_II_20070926.jpg ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana