1 / 15

Zapraszamy do Polski i naszego miasta Tarnowa

Zapraszamy do Polski i naszego miasta Tarnowa. POLAND. Stolica WARSZAWA. KRAKÓW. TARNÓW. Polska to państwo położone w Europie Środkowej, między Morzem Bałtyckim na północy a górami Karpatami i Sudetami na południu.

tana
Télécharger la présentation

Zapraszamy do Polski i naszego miasta Tarnowa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Zapraszamy do Polski i naszego miasta Tarnowa

 2. POLAND Stolica WARSZAWA KRAKÓW TARNÓW

 3. Polska to państwo położone w Europie Środkowej, między Morzem Bałtyckim na północy a górami Karpatami i Sudetami na południu. W Polsce jest różnorodny krajobraz: morze, góry, jeziora, tereny nizinne, wyżyny. Powierzchnia Polski wynosi 322 575 km². Zamieszkuje ją przez ponad 38 milionów ludzi. Za datę utworzenia państwa polskiego przyjmowany jest rok 966, kiedy władca Mieszko I przyjął chrzest. W latach 1772–1795 ziemie polskie zostały rozdzielone przez zaborców: Prusy, Rosję i Austrię. W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. We wrześniu 1939 roku od ataku Niemiec na Polskę rozpoczyna się II wojna światowa. Polska ma bogatą i długą historię, tradycję oraz wiele cennych zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

 4. Biżuteria z bursztynu Papież Jan Paweł II Światowej sławy pianista Fryderyk Chopin Sery górskie Twórca Solidarności Lech Wałęsa Polskie owoce Polskie zamki Stroje regionalne Tradycyjna kiełbasa

 5. Warszawa Warszawa - piastująca od ponad czterech stuleci godność stolicy - jest największym miastem w Polsce. Symbolem miasta jest widniejąca w jej herbie Syrenka. Leży w środkowo – wschodniej części kraju, nad rzeką Wisłą. Warszawa jest dużym ośrodkiem naukowym, kulturalnym, politycznym oraz gospodarczym. W Warszawie na uwagę zasługuje stare miasto wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

 6. Kraków Kraków to drugie co do wielkości miasto w Polsce. Położony jest nad największą polską rzeką Wisłą. Jest jednym z najstarszych miast Polski o ponad tysiącletniej historii, posiada wartościowe obiekty architektury, działa w nim wiele instytucji i placówek kulturalnych gromadzących bezcenne zabytki. Do 1795 r. Kraków był stolicą Polski, a do 1611 r. siedzibą polskich władców.

 7. Tarnów Integrated Primary School named after Marii Dąbrowskiej

 8. Tarnów to miasto położone w południowej Polsce; 80 km od Krakowa i 300 km od stolicy kraju. Przez miasto przepływają dwie rzeki: Biała i Dunajec. Miasto leży u stóp wzgórza zwanego Górą Świętego Marcina, które ma 384 m n.p.m. Miasto założone zostało w 1330 roku. Prawa miejskie nadał król Władysław Łokietek. Dzisiaj Tarnów zamieszkuje 114 tysięcy mieszkańców. W Tarnowie działa teatr, kina, muzea, wiele jest parków i skwerów do wypoczynku. Rozwija się tutaj głównie przemysł maszynowy i chemiczny.

 9. Kilka ciekawostek O MIEŚCIE… • Tarnów nazywany jest polskim biegunem ciepła • W Tarnowie zaczynają się góry Karpaty • Tarnów zwany jest perłą polskiego renesansu • Nazwa miasta pochodzi od krzewów tarniny • Tarnów jest pierwszym miastem w Polsce, które w 1918 roku odzyskało niepodległość • Z Tarnowa w czasie II wojny światowej wyrusza pierwszy transport więźniów do obozu koncentracyjnego w Auschitz

 10. Na środku rynku stoi ratusz zbudowany w XIV w. Rynek zwany jest perłą polskiego renesansu

 11. Pomnik Jana Pawła II 9 i 10 czerwca 1987r. papież Jan Paweł II przebywał w naszym mieście. Niedaleko rynku jest Katedra, która pochodzi z XIV w.

 12. Park Strzelecki Miejsce wypoczynku dla dorosłych i zabawy dla najmłodszych Mauzoleum gen. Józefa Bema bohatera o wolność Polski i Węgier

More Related