Download
bachrat helena n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bachratá Helena PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bachratá Helena

Bachratá Helena

137 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Bachratá Helena

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Výrobky COOP Jednota Bachratá Helena

  2. Výrobky vlastnej značky COOP Jednota Jednota – obchod plný života – toto heslo pozná snáď každý, ale nie každý pozná výrobky našej vlastnej značky COOP Jednota. Pre zákazníka sú: • cenovo prístupné • dobrej kvality • širokého sortimentu

  3. Kvalita výrobkov • V systéme COOP Jednota sa kladie najväčší dôraz práve na kvalitu výrobkov vlastnej značky. • Výrobky vlastnej značky sú pripravované starostlivo s patričným dôrazom na výber najlepšieho dodávateľa.

  4. Prečo je cena nižšia? • Cenová výhodnosť - nevyplýva z nízkej kvality výrobku. • Dôvodom je ušetrenie nákladov u výrobcu. • Ušetrením nákladov – sa znižuje konečná cenu výrobku

  5. COOP Jednota ponúka výrobky pod svojimi maloobchodnými značkami • COOP PREMIUM • COOP JEDNOTA ŠTANDARD • COOP JEDNOTA DOBRÁ CENA

  6. COOP PREMIUM • špičkové výrobky s najvyššou kvalitou • s nižšou cenou ako ostatné značkové výrobky • nájdete ich v sieti predajní COOP Jednota na Slovensku, v Čechách a v Maďarsku • garanciou kvality tohto radu je zlatá pečať COOP EURO QUALITY

  7. COOPJEDNOTAŠTANDARD • tieto výrobky sú novinkou v ponuke • prinášajú garanciu vyššej kvality za bežnú cenu • sú to výrobky vysokého štandardu.

  8. COOP JEDNOTA DOBRÁ CENA • Nakupujte za akciové ceny aj mimo akcií. • Jednota má viac ako 50 kvalitných výrobkov za veľmi dobrú cenu.

  9. Použitá literatúra: • Časopis Obchod Plný Života JEDNOTA • www.coopjednota.sk • www.google.sk

  10. Ďakujem za pozornosť.