Download
piramide regulate n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Piramide regulate PowerPoint Presentation
Download Presentation
Piramide regulate

Piramide regulate

460 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Piramide regulate

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Piramide regulate Piramida patrulaterã regulatã Piramida triunghiularã regulatã ABC triunghi echilateral VO înãlţime; O-centru de greutate VBC, VCA, VAB feţe laterale (triunghiuri isoscele congruente) ABCD pãtrat VO înãltime ({O}=AC ∩ BD ) VBC, VCD, VDA, VAB feţe laterale (triunghiuri isoscele congruente)

  2. Triunghiuri de lucru în piramida triunghiularã regulatã

  3. Triunghiuri de lucru în piramida patrulaterã regulatã

  4. Triunghiuri de lucru în piramida hexagonalã regulatã

  5. O piramidã se numeşte regulatã dacã: Are ca bazã un poligon regulat (cu toate laturile şi toate unghiurile congruente); Toate muchiile laterale sunt congruente; Toate feţele laterale sunt triunghiuri isoscele congruente; Piciorul perpendicularei duse din vârful piramidei coincide cu centrul poligonului (centrul cercului circumscris).