Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Poligoane regulate PowerPoint Presentation
Download Presentation
Poligoane regulate

Poligoane regulate

3173 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Poligoane regulate

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Poligoane regulate Definiţie: Un poligon convex,se numeşte poligon regulat ,dacă are toate laturile congruente şi toate unghiurile congruente. Exemple: triunghiul echilateral,pătratul Construcţia unui poligon regulat cu nlaturi Desenăm un cerc cu centrul în O. Împărţim cercul în narce consecutive congruente , fiecare arcare măsura F Unim punctele consecutive de diviziune E 60° 60° Exemplu : n = 6 60° A D O 60° O este centrul poligonului. 60° 60° C B Profesor:Ciocotişan Radu

  2. Dacă n=3 poligonul regulat se numeşte triunghi echilateral Dacă n=4 poligonul regulat se numeşte pătrat Dacă n=5 poligonul regulat se numeşte pentagon regulat Dacă n=6 poligonul regulat se numeşte hexagon regulat C D a B a M a O Elementele poligonului regulat. A AB=BC=CD=...= l – latura poligonului Definiţie : distanţa de la centrul poligonului regulat la oricare dintre laturile sale se numeşte APOTEMA poligonului OM –apotemaa Obs: apotema este perpendiculară pe latura poligonului regulat ( fiind distanţă) a ┴ l Profesor:Ciocotişan Radu

  3. Unghiurile unui poligon regulat cu n laturi ln un R un R O ln R –raza cercului circumscris Consecinţă: Dacă n = 3 ( triunghi echilateral) atunci u3 = 60° Dacă n = 4 ( pătrat) atunci u4 = 90° Dacă n = 6 ( hexagon regulat) atunci u6 = 120° Manual VII –Editura RADICAL-1999 Aplicaţia 5 pag 162 Rezolvă singur- 1 Profesor:Ciocotişan Radu

  4. Perimetrulşi ariapoligonului regulat cu n laturi ln ln a a Perimetrul = suma laturilor= n·l a O ln Aria Aria = n·Atriunghi Pag 162-aplicaţia 6,rezolvă singur 2,4 Profesor:Ciocotişan Radu

  5. A 1.) Triunghiul echilateral În Δ BOD cateta a se opune unghiului de 30° l3 l3 R O R 30° a3 latura R apotema 30° C B D Aria r-raza cercului înscris A În funcţie de latură R r =a3 r r R r =a3 În funcţie de R C B Manual-Pag 163-aplicatia :3,4,5,6 Profesor:Ciocotişan Radu

  6. 2.) Pătratul 45° 45° l4 l4 R a4 45° R O latura apotema Aria r-raza cercului înscris În funcţie de latură l4 R r =a4 r = a4 r r În funcţie de R l4 Manual-Pag 164-aplicatia:8,9,10,11 Profesor:Ciocotişan Radu

  7. E D 3.) Hexagonul regulat l6 O F C latura l6 apotema R R a6 Aria A B În funcţie de latură r = a6 r-raza cercului înscris În funcţie de R r=a6 Manual:164-aplicaţii-13-16 Rez.singur:1-7+probleme rezolvate Profesor:Ciocotişan Radu