Download
pro itkov semin 30 listopadu 2011 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prožitkový seminář 30. listopadu 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prožitkový seminář 30. listopadu 2011

Prožitkový seminář 30. listopadu 2011

115 Views Download Presentation
Download Presentation

Prožitkový seminář 30. listopadu 2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Projekt Inkluze – nová cesta vzdělávání OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. číslo projektu CZ.1.07/1.2.02/04.0010 Prožitkový seminář 30. listopadu 2011 HIPOTERAPIE

  2. 1. První zmínka o spolupráci člověka a koně je z uměleckých předmětů ve 2. stol. před Kristem z Číny - konkrétnější zpráva je od jihoamerických indiánů vozících své druhy napříč koňského hřbetu - nepřímá srdeční masáž - po 1.světové válce rehabilitace válečných invalidů konec 20. stol. zaznamenává velký rozmach využití koně v rehabilitační péči - RÚ Chuchelná, ÚSP Zbůch Plzeň, vznik ČHS v roce 1991

  3. 2. hipoterapie  - významná součást rehabilitace handicapovaného člověka  -  rehabilitace  -   aktivizační proces umožňující návrat klienta do kvality života

  4. hipoterapie  -  rehabilitační léčebné ježdění na koni na základě trojrozměrného pohybu koňského hřbetu stimulující svalstvo celého těla - základní způsob chodu - krok                    -  inervace nervového systému - vliv na patologický tonus svalové hmoty                    -  náhrada chůze - u jezdce v sedu fyziologický rotační pohyb pánve                    -  napomáhá orientaci v prostoru u klientů se smyslovými poruchami                    -  positivní vliv na psychiku klienta - spojení – příroda, kůň

  5. 3.indikace  -  od ranného dětství do téměř důchodového věku                -  DMO různé typy  -  doplnění celého rhb procesu                -  patologický svalový tonus - vadné držení těla, LMD                                                           - hypotonické formy - kůň stimiluje                                                           - hyperkinetické formy–kůň je trpělivý                 -  postraumatické a degenerativní onemocnění nervového systému                 -  smyslové poruchy                  -  mentální retardace, autismus ( kůň je kamarád ), aspergerův syndrom

  6. 4. Kontraindikace -  alergie, astma, kožní defekty                            - luxace kyčelních kloubů, osteoporosa, zakřivení páteře nad 30st.                          -  pooperační stavy, nekompenzovaná epilepsie

  7. 5.podmínky  -  nutné doporučení lékaře, podepsané bezpečnostní prohlášení                    -  vhodný oděv a obuv                    -  spolupráce rodičů ( informace o dítěti..)                    -  správná volba koně, tým zaškolených pracovníků                    -  technika jízdy - nastavení určitého plánu - madla, sedlo, jízda v leže, asistovaný sed...                    -  frekvence ježdění  -  ideál - 1 až 3krát týdně při základní jednotce 20min.

  8. 6.závěr  -  věnujeme se terapeutickému ježdění na koni již více jak deset let, naše  klientela je rozsáhlá-asi na sto dětí i dospělých si u nás prošlo určitou dobou ježdění. Dosáhli jsme společně různých výsledků, klienti jsou postupně uváděny do rehabilitační péče na koni dle druhu a stupně postižení. Také záleží na prvním setkání klienta s koněm a hledat správný způsob, jak  velké zvíře přijmout, od toho se odvíjí další postupy. Nemalou úlohu hraje spolupráce rodičů, jejich informace o náladě dítěte mnohdy vysvětluje, proč dítě nespolupracuje. Rodič často funguje i jako pomocník při jízdě. Pro rozsáhlou klientelu dětí mentálně retardovaných s plnou pohybovou aktivitou, popřípadě s autistickými rysy je velké využití AVK (p.Burdová )

  9. 7. kazuistika

  10. Děkujeme za pozornost Hana Išová Ing. Michaela Burdová