Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym PowerPoint Presentation
Download Presentation
Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym

Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym

112 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Osiągnięcia naukowe i badawczeoraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 2. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej • Struktura organizacyjna Wydziału • Kadra naukowa i dydaktyczna Wydziału • Źródła finansowania działalności naukowej i badawczej • Najistotniejsze kierunki badań • Zgodność z Krajowym Programem Ramowym • Współpraca z przemysłem • Z- realizowane projekty • Kierunki poziomy i formy studiów • Specjalności kształcenia • Liczba absolwentów • Rekrutacja 2006/07 Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 3. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej • Struktura organizacyjna Wydziału Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 4. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Katedralna struktura organizacyjna Wydziału Techniki Morskiej: • Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego, • Katedra Konstrukcji i Mechaniki Okrętów, • Katedra Logistyki i Ekonomiki Transportu, • Katedra Maszyn Cieplnych i Siłowni Okrętowych, • Katedra Maszyn i Systemów Transportowych, • Katedra Oceanotechniki i Projektowania Systemów Morskich, • Katedra Technicznego Zabezpieczenia Okrętów, • Zakład Technologii Okrętów. Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 5. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej • Struktura organizacyjna Wydziału • Kadra naukowa i dydaktyczna Wydziału Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 6. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Kadra naukowa i dydaktyczna Wydziału Techniki Morskiej: • Profesorowie zwyczajni - 3, • Profesorowie nadzwyczajni - 1, • Doktorzy habilitowani - 11, • Adiunkci - 24, • Wykładowcy i asystenci (w tym ze stopniem doktora) – 16. Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 7. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej • Struktura organizacyjna Wydziału • Kadra naukowa i dydaktyczna Wydziału • Źródła finansowania działalności naukowej i badawczej Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 8. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Źródła finansowania działalności naukowej i badawczej Wydziału Techniki Morskiej: • krajowe: • badania własne, • badania statutowe, • projekty badawcze własne, • projekty celowe, • projekty rozwojowe; • zagraniczne: • fundusze strukturalne UE, • 6 PR UE, • 7 PR UE. Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 9. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej • Struktura organizacyjna Wydziału • Kadra naukowa i dydaktyczna Wydziału • Źródła finansowania działalności naukowej i badawczej • Najistotniejsze kierunki badań Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 10. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Najistotniejsze kierunki badań realizowane na Wydziale Techniki Morskiej: • projektowanie i analiza wytrzymałości konstrukcji środków transportu wodnego; • budowa i remonty środków transportu wodnego; • projektowanie środków transportu wodnego, hydromechanika okrętów oraz prognozowanie właściwości morskich i oporowo-napędowych; • badania i rozwój niekonwencjonalnych źródeł energii napędu środków transportu; • badania i projektowanie systemów technicznego zabezpieczenia środków transportu wodnego i lądowego oraz badania bezpieczeństwa środków transportu; Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 11. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Najistotniejsze kierunki badań realizowane na Wydziale Techniki Morskiej, cd.: • badania i projektowanie okrętowych i portowych systemów przeładunku i transportu; • badania i projektowanie systemów transportowych, procesów logistycznych i analizy ekonomiczne tych systemów; • projektowanie i badania techniczne stacjonarnych i mobilnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych; • badanie i projektowanie procesów produkcyjnych; • badania i rozwój ewolucyjnych metod optymalizacji globalnej w zastosowaniu do projektowania środków i systemów transportowych. Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 12. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej • Struktura organizacyjna Wydziału • Kadra naukowa i dydaktyczna Wydziału • Źródła finansowania działalności naukowej i badawczej • Najistotniejsze kierunki badań • Zgodność z Krajowym Programem Ramowym Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 13. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Realizowane w Wydziale Techniki Morskiej prace badawcze są zgodne z Krajowym Programem Ramowym przyjętym przez Ministra Nauki i Informatyzacji w dniu 21 września 2005r. W szczególności zgodne są z następującymi priorytetowymi kierunkami badań: 1. strategiczny obszar badawczy: zdrowie; 1.4. priorytetowy kierunek badań: uwarunkowania środowiskowe i ich wpływ na zagrożenia zdrowotne; 2. strategiczny obszar badawczy: środowisko; 2.2. priorytetowy kierunek badań: zarządzanie środowiskiem; 7. strategiczny obszar badawczy: technologie informacyjne; 7.3. priorytetowy kierunek badań: inteligentne systemy modelowania oraz wspomagania decyzji na potrzeby sterowania i optymalizacji złożonych układów rzeczywistych; Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 14. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Realizowane prace badawcze są w szczególności zgodne z następującymi priorytetowymi kierunkami badań, cd.: 8. strategiczny obszar badawczy: energia i jej zasoby; 8.4. priorytetowy kierunek badań: odnawialne źródła energii; 9. strategiczny obszar badawczy: infrastruktura transportowa; 9.1. priorytetowy kierunek badań: elementy budowy, eksploatacji oraz bezpieczeństwa środków i systemów transportu; 9.2. priorytetowy kierunek badań: systemy zarządzania procesami transportowymi. Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 15. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej • Struktura organizacyjna Wydziału • Kadra naukowa i dydaktyczna Wydziału • Źródła finansowania działalności naukowej i badawczej • Najistotniejsze kierunki badań • Zgodność z Krajowym Programem Ramowym • Współpraca z przemysłem Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 16. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Współpraca Wydziału Techniki Morskiej z przemysłem: • Stocznia Szczecińska NOWA, • Stocznia Remontowa GRYFIA, • Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie, • Instytut Termoelektryczności – Ukraina, • Kompania Konsultingowa INEX – Ukraina, • PCA-ILAC Mutual Recognition, • SINUS GmbH – Niemcy, • MICROFLOWN – Holandia, • Tribon Solutions – Wielka Brytania, i inne Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 17. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej • Struktura organizacyjna Wydziału • Kadra naukowa i dydaktyczna Wydziału • Źródła finansowania działalności naukowej i badawczej • Najistotniejsze kierunki badań • Zgodność z Krajowym Programem Ramowym • Współpraca z przemysłem • Z- realizowane projekty Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 18. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Wybrane badania finansowane z budżetu państwa w ramach badań własnych: • Innowacyjne technologie przewozowe w transporcie morskim i śródlądowym, • Optymalizacja kształtu kadłuba statku transportowego, • Ewolucyjne metody optymalizacji globalnej w zastosowaniu do projektowania konstrukcji okrętów, • Wytrzymałość i niezawodność konstrukcji kadłuba okrętowego, • Studium badań energooszczędnych i przyjaznych środowisku okrętowych systemów energetycznych, • Sterowanie ruchem bezzałogowych pojazdów głębinowych, i inne Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 19. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Wybrane badania finansowane z budżetu państwa w ramach badań statutowych: • Analiza efektywności termicznej obiegów chłodniczych pomp ciepła i klimatyzatorów, • Konstrukcyjne bezpieczeństwo okrętów i obiektów oceanotechnicznych, • Zarządzanie ryzykiem innowacji w technikach i technologiach przewozowych oraz europejskich sieciach transportowych, • Rozwój metod projektowania energooszczędnych i proekologicznych siłowni okrętowych, • Badania zjawisk mechanicznych w napędach i ustrojach nośnych maszyn pokładowych, • Modelowanie matematyczne właściwości morskich i napędowo-sterowych, • Inżynieria ochrony obiektów morskich i śródlądowych, • Innowacyjne technologie w budowie statków i urządzeń oceanotechnicznych, i inne Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 20. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Badania finansowane z budżetu państwa w ramach projektów badawczych własnych: • Badania nad zastosowaniem modelowania i technik wirtualnych do wczesnych (przedkontraktowych) etapów projektowania statków i obiektów pływających, • Energetyczne badania przestrzennych efektów akustycznych w polu bliskim źródeł rzeczywistych, • Ryzyko jako kryterium projektowania maszyn oceanotechnicznych, • Badania dynamiki kompleksu wydobywczego do eksploatacji głębokowodnych konkrecji oceanotechnicznych, • Techniczne zabezpieczenia statków morskich od zagrożeń wibroakustycznych i pożarów, • System monitoringu głębinowego dla warunków niebezpiecznych. Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 21. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Badania finansowane z budżetu państwa w ramach projektów badawczych celowych: • Opracowanie elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją traserską - integracja z systemem TRIBON - dla zapewnienia optymalnego wykorzystania materiałów hutniczych w budowie statków, • Opracowanie systemu alternatywnego mocowania kontenerów na pokładzie otwartym na statkach B201 typu CON-RO, • Minimalizacja ciężarowo-kosztowa budowy kadłuba kontenerowca 2800-3100TEU. Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 22. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Badania finansowane z budżetu państwa w ramach projektów badawczych rozwojowych: • Numeryczne badania współdziałania steru, śruby i rufy statku zmierzające do poprawy właściwości napędowych i manewrowych statku transportowego. Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 23. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Projekty finansowane ze środków UE zrealizowane przy współudziale jednostek Wydziału Techniki Morskiej: • Europejski Fundusz Społeczny i budżet Państwa: • InMor - Innowacyjność i współpraca siłą gospodarki morskiej regionu, lata 2005-2008; • EUREKA: • BALTECOLOGICALSHIP, lata 2002-2003, opracowanie koncepcji statków przyjaznych środowiskowo dla Morza Bałtyckiego; Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 24. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Projekty finansowane ze środków UE zrealizowane przy współudziale jednostek Wydziału Techniki Morskiej, cd.: • 6 PR UE: • INBAT, lata 2001-2004, projekt zintegrowany, opracowanie innowacyjnego zestawu pchanego przeznaczonego do żeglugi po płytkich wodach śródlądowych, • MARSTRUCT, lata 2004-2008, sieć doskonałości, budownictwo okrętowe, konstrukcja statków, bezpieczeństwo, Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 25. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Projekty finansowane ze środków UE zrealizowane przy współudziale jednostek Wydziału Techniki Morskiej, cd.: • 7 PR UE: • jednostki organizacyjne Wydziału aplikują do zespołów formujących konsorcja przygotowujące projekty wniosków o finansowanie badań, • przedstawiciele jednostek biorą udział w spotkaniach roboczych i przygotowują odpowiednie dokumenty. Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 26. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej • Kierunki, poziomy i formy studiów Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 27. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Kierunki, poziomy i formy studiów realizowanych na Wydziale Techniki Morskiej: • OCEANOTECHNIKA: • I stopnia (7 semestrów), • stacjonarne, • niestacjonarne, • II stopnia (3 semestry), • TRANSPORT: • I stopnia (7 semestrów), • stacjonarne, • niestacjonarne. Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 28. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej • Kierunki, poziomy i formy studiów • Specjalności kształcenia Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 29. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Na kierunku OCEANOTECHNIKA realizowane są specjalności: • studia I stopnia: • projektowanie i budowa okrętów, • budowa i eksploatacja siłowni okrętowych, • inżynieria ochrony obiektów morskich i lądowych; • studia II stopnia: • projektowanie i budowa okrętów, • projektowanie systemów energetycznych, • chłodnictwo i klimatyzacja, • inżynieria bezpieczeństwa w oceanotechnice, • metody informatyczne w technice morskiej, • logistyka i zarządzanie w transporcie wodnym. Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 30. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Na kierunku TRANSPORT realizowane są specjalności: • studia I stopnia: • zintegrowany transport wodny i lądowy, • transport chłodniczy i paliw, • transport portowy i przemysłowy. Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 31. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej • Kierunki, poziomy i formy studiów • Specjalności kształcenia • Liczba absolwentów Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 32. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Liczba dyplomantów Wydziału Techniki Morskiej w roku akademickim 2005/2006: • Kierunek OCEANOTECHNIKA: • jednolite studia magisterskie1) - 26, • studia stacjonarne pierwszego stopnia2) - 19, • studia niestacjonarne pierwszego stopnia3) – 10, 1) specjalność: Okręty, obiekty i urządzenia oceanotechniczne - 13 dyplomantów, Siłownie i systemy zabezpieczeń okrętów i obiektów oceanotechnicznych - 8 dyplomantów, Metody informatyczne w technice i gospodarce morskiej - 5 dyplomantów. 2) specjalność: Budowa i eksploatacja statków śródlądowych i przybrzeżnych - 3 dyplomantów, Inżynieria ochrony obiektów morskich i lądowych - 15 dyplomantów, Technika portowa - 1 dyplomant. 3) specjalność: Siłownie okrętów i obiektów oceanotechnicznych - 7 dyplomantów, Budowa i remonty statków morskich - 3 dyplomantów. Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 33. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Liczba dyplomantów Wydziału Techniki Morskiej w roku akademickim 2005/2006, cd.: • Kierunek OCEANOTECHNIKA: • studia stacjonarne drugiego stopnia4) – 101, • studia niestacjonarne drugiego stopnia4) – 44, • Kierunek TRANSPORT: • studia stacjonarne pierwszego stopnia5) – 38, • studia niestacjonarne pierwszego stopnia – 0. • Razem: 238 dyplomantów. 4) specjalność: Logistyka i zarządzanie w transporcie wodnym. 5) specjalność: Techniki transportu zintegrowanego. Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 34. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej • Kierunki, poziomy i formy studiów • Specjalności kształcenia • Liczba absolwentów • Rekrutacja 2006/07 Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 35. Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjnaWydziału Techniki MorskiejPolitechniki Szczecińskiej Wyniki rekrutacji na rok akademicki 2006/2007: • Kierunek OCEANOTECHNIKA: • studia stacjonarne pierwszego stopnia - 72, (limit – 150) • studia niestacjonarne pierwszego stopnia – 19, (limit 50) • studia stacjonarne drugiego stopnia - 148, (limit 150) • studia niestacjonarne drugiego stopnia - 48, (limit 90) • Kierunek TRANSPORT: • studia stacjonarne pierwszego stopnia - 134, (limit 150) • studia niestacjonarne pierwszego stopnia – 24, (limit50). • Razem 445 studentów, (limit 640). Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

 36. Dziękuję za uwagę!