Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
21. Transfer pricing – kun internt salg PowerPoint Presentation
Download Presentation
21. Transfer pricing – kun internt salg

21. Transfer pricing – kun internt salg

77 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

21. Transfer pricing – kun internt salg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Det eksterne marked 21. Transfer pricing – kun internt salg KR. 1. PEkst fastlægges Væsentligste forudsætninger: 2. MREkst fastlægges 1 type halvfabrikata produceres i en separat produktionsafdeling og har her sine egne MCP. Der er intet eksternt marked herfor. Produktionsforhold 3. MCP fastlægges Det færdige halvfabrikata sælges KUN til selskabets Marketingafdeling, der færdiggør produktet - med egne MCM – og sælger det eksternt. 4. MCM fastlægges 5. MCI alt = MCP + MCM (lodret addition) Der går ét stk. halvfabrikata til hvert styk færdigprodukt. PEkst. Optimering MCIalt 6. Find QInt (= QEkst), hvor MREkst = MCI alt PInt + MCM 7. PInt (=”Transfer price”) findes MCP 8. PEkst findes Og til slut resultatet 9. Ekstern omsætning MCM 10. TVC PInt. 11. Intern omsætning 12. DB Marketing 13. DB Produktion PEkst Q MREkst QInt = QEkst

  2. Det eksterne marked 21. Transfer pricing – kun internt salg KR. 1. PEkst fastlægges Et opgaveeksempel: 152 2. MREkst fastlægges PEkst = - 0,082 Q + 152; MCM = 0,025 Q + 9; MCP = 0,037 Q + 20 Produktionsforhold 3. MCP fastlægges 4. MCM fastlægges 5. MCI alt = MCP + MCM (lodret addition) PEkst. = 107,37 Optimering MCIalt = 0,062 Q + 29 6. Find QInt (= QEkst), hvor MREkst = MCI alt PInt + MCM = 0,025 Q + 49,14 7. PInt (=”Transfer price”) findes MCP 8. PEkst findes <= 62,74 Og til slut resultatet = 33.471,38 kr. 9. Ekstern omsætning = 58.436,12 49,14 MCM 10. TVC = 24.964,74 kr. PInt. = 40,14 11. Intern omsætning = 21.846,20 29 12. DB Marketing = 27.990,77 20 13. DB Produktion = 5.480,60 PEkst 9 926,83 Q 1.853,66 QInt = Qekst = 544,25 MREkst = - 0,164 Q + 152