Kenmerken van vrouwen met een urogenitale prolaps - PowerPoint PPT Presentation

kenmerken van vrouwen met een urogenitale prolaps n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kenmerken van vrouwen met een urogenitale prolaps PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kenmerken van vrouwen met een urogenitale prolaps

play fullscreen
1 / 13
Kenmerken van vrouwen met een urogenitale prolaps
217 Views
Download Presentation
theo
Download Presentation

Kenmerken van vrouwen met een urogenitale prolaps

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kenmerken van vrouwen met een urogenitale prolaps M. Wiegersma, C.M.C.R. Panman, B.J. Kollen, M.Y. Berger, Y. Lisman-Van Leeuwen, J.H. Dekker UMCG Afdeling Huisartsgeneeskunde Dit project wordt mogelijk gemaakt door: Programma Alledaagse Ziekten

 2. Urogenitale prolaps

 3. Urogenitale prolaps in de Nederlandse huisartspraktijk • 11% van de 45-85 jarige vrouwen heeft verzakkings-klachten (zien of voelen van een vaginale uitstulping)1 • Bij 75% van de 45-85 jarige vrouwen is enige mate van urogenitale prolaps meetbaar1 • In de Nederlandse Huisartsen Registratie Netwerken is de prevalentie van urogenitale prolaps bij vrouwen ≥ 45 jaar slechts 0,8% tot 2,7%2 • Slieker-ten Hove MC. et al. Am J Obstet Gynecol 2009 • MW van der Linden, GP Westert, DH de Bakker, FG Schellevis. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk. Klachten en aandoeningen in de bevolking en in de huisartspraktijk. Utrecht/Bilthoven: NIVEL/RIVM, 2004.

 4. Redenen om geen hulp te zoeken3 • (te) weinig klachten • Onbekendheid met de aandoening • Schaamte • Onbekendheid met behandelmogelijkheden • 3) Pakbaz M. et al. ActaObstetGynecolScand 2011; 90: 1115-1120. • Welke kenmerken verhogen de kans op het vinden van een prolaps bij vrouwen die met bekkenbodemsymptomen op het spreekuur komen?

 5. Onderzoeksvraag • Hoe kan de huisarts deze vrouwen herkennen? • Welke kenmerken verhogen de kans op het vinden van een prolaps bij vrouwen die met bekkenbodemsymptomen op het spreekuur komen?

 6. Methode

 7. Methode • Metingen • Gestandaardiseerd interview, PFDI-20 vragenlijst, POP-Q meting • Statistische analyse: logistische regressie • Uitkomstvariabele: Aanwezigheid van urogenitale prolaps • Determinanten: patiëntkarakteristieken en symptomen

 8. ResultatenKarakteristieken studiepopulatie

 9. Resultaten * Complete case analyse , n=866 vrouwen (28 geëxcludeerd i.v.m. missing data) †Complete case analyse , n= 723 vrouwen (11 geëxcludeerd i.v.m. missing data)

 10. Resultaten * Complete case analyse , n=866 vrouwen (28 geëxcludeerd i.v.m. missing data) †Complete case analyse , n= 723 vrouwen (11 geëxcludeerd i.v.m. missing data)

 11. Samenvatting Risicofactorenvoorurogenitale prolaps: Hogerepariteit Eerdere prolaps behandeling Hogergeboortegewicht kind Hogereleeftijdbij de eerstebevalling Familieanamnese? Voorspellendesymptomen: Vaginaleuitstulping Manueleondersteuningbijdefecatie Incontinentievoorvasteontlasting

 12. Beschouwing • Aanwezigheid van deze risicofactoren/symptomen: urogynaecologisch onderzoek overwegen • Vrouwen met urogenitale prolaps behandeling aanbieden • Echter: weinig vergelijkend onderzoek naar de behandeling van een prolaps in de 1e lijn

 13. Vragen?