Download
ast m kontrol ne li kin veriler 24 04 2008 ttd kongresi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Astım Kontrolüne İlişkin Veriler 24.04.2008 – TTD Kongresi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Astım Kontrolüne İlişkin Veriler 24.04.2008 – TTD Kongresi

Astım Kontrolüne İlişkin Veriler 24.04.2008 – TTD Kongresi

219 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Astım Kontrolüne İlişkin Veriler 24.04.2008 – TTD Kongresi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Astım Kontrolüne İlişkin Veriler 24.04.2008 – TTD Kongresi Dr. Bilun Gemicioğlu

 2. İçerik • Astımda Kontrol Kavramı • Kontrol Verileri • Telefon veya yüzyüze anketörle toplumda astımlılarda taramalar • Doktor tanılı astımlılarda taramalar • Prospektif çalışma verileri

 3. Astım Kontrolü Tanımı ‘The full range of clinical impairment that patients with asthma may experience as a result of their disease’ ‘Astım hastalığının sonucu olarak hastaların yaşadıkları klinik belirtilerinin bütünüdür.’ • Juniper et al AJRCCM 1999; 14: 902

 4. Astım Tanımı İçinde Kontrol İnflamasyon • Kronik hava yolu inflamasyonu ve bronş hiperreaktivitesi ile karakterize, nöbetler şeklinde öksürük, dispne, hışıltılı solunum, göğüste tıkanıklık yakınmaları ile seyreden reverzibl hava yolu obstrüksiyonudur. Semptom SFT-Fizyoloji

 5. Kontrol Kriterleri Neler Olmalı ? İNFLAMMOMETRİ SEMPTOMLAR Gündüz-Gece semptomu İndükte balgam NO BHR Kurtarıcı gereksinimi Acil başvuru Astım Kontrolü Hastanın belirtiği kontrol düzeyi İş–okul kayıpları SFT PEF değişimleri FEV1

 6. Astım Kontrolü Gelecek Riskin Kontrolü Şimdiki Klinik Kontrol Alevlenmeler FEV1 Düşüşü Tedavilerin uzun dönemde yan etkileri Fe NO İ. Balgamda Eosinofili BHR Semptomlar Kurtarıcı kullanımı SFT Aktivite durumu ACQ ACT AQLQ

 7. GINA 2006 ve Kontrol Kavramı Bir haftada kısmi kontroldeki 3 veya daha fazla özelliğin bulunması

 8. Astım Kontrolünü Numerik Değerlendiren Testler

 9. Astım Kontrol Testi™ (AKT) • Son 4 haftada astımınız sizin işte, okulda veya evde yapmak istediklerinizi ne kadar etkiledi? Puan Hiçbir zaman Bazen Nadiren Tamamen Çoğunlukla • Son 4 hafta süresince, ne kadar sıklıkla nefes darlığı hissettiniz? Günde bir kezden fazla Hiçbir zaman Haftada 1 veya 2 kez Günde bir kez Haftada 3-6 kez • Son 4 hafta süresince, astım şikayetleriniz (hışıltı, öksürük, nefes darlığı, göğüste sıkışma veya ağrı) kaç kez gece veya sabah sizi normal kalkış saatinizden önce uyandırdı? Haftada en az 4 gece Hiçbir zaman Haftada 2-3 gece Bir veya iki kez Haftada bir kez • Son 4 hafta süresince rahatlatıcı inhaler cihazınızı veya Salbutamol türü nebulizer cihazınızı kaç kez kullandınız? Günde 3 kez veya daha sık Haftada 1 kez veya daha az Hiçbir zaman Günde 1 veya 2 kez Haftada 2 veya 3 kez • Son 4 haftadaki astım kontrolünüzü nasıl değerlendirirsiniz? Hiç kontrol altında değil Tamamen kontrol altında Bir dereceye kadar İyi düzeyde Zayıf düzeyde Hasta Toplam Puanı

 10. AIRLA Asthma Insights and Reality in Latin America AIR çalışmaları:Asthma Inside and Reality AIRCEE AIRA AIRNZ 30 ülkede 11339olguda telefon veya yüzyüze görüşme ile tarama

 11. Türkiye’de katılan şehirler Yüz yüze görüşme ile 15 şehirde, 8350 ev taranmıştır Rastgele örnekleme yoluyla :hekim tarafından konulmuş astım tanısı ve son 12 ay içerisinde astım ilacı kullanımı veya astım atakları ve semptomları olan hastalar belirlenmiştir Sekerel et al. Respir Med 2006

 12. AIR Olgularının Hastalık Ağırlıkları Rabe et al. J Allergy Clin Immunol 2004 Sekerel et al. Respir Med 2006

 13. Asya Pasifik Batı Avrupa Doğu Avruoa A.B.D Japonya Türkiye Yüksek semptom sıklığı Hasta % 92 100 80 74 62 61 56 59 60 51 51 44 41 41 40 36 20 0 Gece semptomları Gündüz semptomları Son 4 hafta Rabe et al. Eur Respir J 2000; www.asthmainamerica.com; Lai et al. JACI 2003; Adachi et al. Arerugi 2002; Rabe et al. J Allergy Clin Immunol 2004 Sekerel et al. Respir Med 2006

 14. Asya Pasifik Japonya Batı Avrupa Doğu Avrupa Türkiye ABD Yüksek sıklıkta hastane ve acile yatış 15 10 Son 12 ayda hastaneye yatış 7 19 9 25 19 Son 12 ayda acil servis ziyareti 13 10 21 23 48 0 10 20 30 40 50 Rabe et al. Eur Respir J 2000; www.asthmainamerica.com; Lai et al. J Allergy Clin Immunol 2003; Adachi et al. Arerugi 2002; Rabe et al. J Allergy Clin Immunol 2004 Sekerel et al. Respir Med 2006 Hasta %

 15. Asya Pasifik Türkiye Batı Avrupa Doğu Avrupa ABD Japonya Belirgin aktivite kısıtlanması % olgu 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sosyal aktivite Ev işleri Yaşam şekli Uyku Fizik aktivite Meslek seçimi Rabe et al. Eur Respir J 2000;Lai et al. J Allergy Clin Immunol 2003;Adachi et al. Arerugi 2002; Rabe et al. J Allergy Clin Immunol 2004; Sekerel et al. Respir Med 2006

 16. Asya Pasifik Japonya Batı Avrupa Doğu Avrupa Türkiye USA Yetersiz fonksiyonel takip 7 9 PEFmetresi olan 28 6 28 19 33 Son yılda SFT yaptıran 29 33 52 35 45 0 10 20 30 40 50 % olgu Rabe et al. Eur Respir J 2000; www.asthmainamerica.com; Lai et al. JACI 2003; Adachi et al. Arerugi 2002; Rabe et al. J Allergy Clin Immunol 2004 Sekerel et al. Respir Med 2006

 17. Asya Pasifik Batı avrupa Doğu Avrupa ABD Japonya 11 13 30 16 12 Türkiye 11 17 26 18 9 9 18 26 16 20 Düşük İnhale steroid kullanımı Hafif 17 Orta 19 Ağır 20 0 5 10 15 20 25 30 35 % Olgu Rabe et al. Eur Respir J 2000; www.asthmainamerica.com; Lai et al. JACI 2003; Adachi et al. Arerugi 2002; Rabe et al. J Allergy Clin Immunol 2004 Sekerel et al. Respir Med 2006

 18. Astım şiddeti ve algılanan kontrol düzeyi %1.25 %45 GINA Hedeflerine Göre Kontrol Edilen Hastalar Hastalığının Kontrol Altında Olduğunu Düşünen Hastalar Sekerel et al. Respir Med 2006

 19. Hastalar kontrol düzeylerini olduğundan yüksek tahmin ederler (AIRE Çalışmaları) Kendi değerlendirmelerine göre kontrol: Tam kontrol İyi kontrol Hasta %’si 60 50 40 30 20 10 0 ABD Avrupa Asya Pasifik Japonya Orta ve Doğu Avrupa Şiddetli semptomları olan hastalar Rabe et al. Eur Respir J 2000; www.asthmainamerica.com; Lai et al. JACI 2003; Adachi et al. Arerugi 2002; Rabe et al. J Allergy Clin Immunol 2004

 20. AIRE’in AKT ile haritalaması Sadece %2 olguda AKT=25 saptanmıştır Schatz M et al. AJRCCM 2004

 21. AIRET’in AKT ile haritalaması Sadece %1 olguda AKT=25 saptanmıştır Gemicioğlu B et al ERJ 2006 (Poster)

 22. INSPIRE: INternational aSthma Patients Inside REsearch • Doktor tanılı astımlı hastalar (n:2406) • İnhaler steroid veya inhaler steroid + uzun etkili beta agonist kullananlar • Telefon bağlantısı ile • Astım kontrol parametreleri; astım değişkenliği; hastaların tutumları Partridge M. BMC Pulmonary Medicine 2006; 6:13

 23. INSPIRE:Her iki hastadan birinin son 1 yılda astım nedeniyle hastane başvurusu var 1 veya daha fazlası, %47 Yok, %53 Partridge M. BMC Pulmonary Medicine 2006; 6:13

 24. INSPIRE: INternational aSthma Patients Inside REsearch ICS veya kombinasyon tedavisine rağmen hastaların %74’ü her gün bronkodilatör alıyor. Astım hastaların günlük yaşamını her düzeyde etkiliyor Hasta (%) Hasta (%) Partridge M. BMC Pulmonary Medicine 2006; 6:13

 25. INSPIRE: Kontrol edici tedaviye rağmen hastaların ancak % 30’u kontrol altında % 50 kontrol altında olmayan % 30 iyi kontrol edilebilen % 20 iyi kontrol edilemeyen ACQ-6 Özet Skorlaması İyi kontrol edilebilen: 0.0 - 0.74 İyi kontrol edilemeyen: 0.75 - 1.5 Kontrol altında olmayan: 1.5+ Partridge M. BMC Pulmonary Medicine 2006; 6:13

 26. INSPIRE Çalışmasında hastalar ACQ sonuçlarının gösterdiğinden daha iyi kontrol altında olduklarını düşünmekteydi Önceki hafta içerisinde astımın ‘nispeten iyi durumda’ olduğunu bildiren hastaların oranı: ACQ’ya göre iyi kontrol altında ACQ’ya göre iyi kontrol altında değil ACQ’ya göre kontrol altında değil %97 Nispeten iyi %89 Nispeten iyi %57 Nispeten iyi Partridge MR et al. BMC Pulm Med 2006

 27. Hekimler de hastaların semptomlarını sıklıkla olduğundan az tahmin ederler Soluk alıp vermede güçlük Gece uyanma Kuru öksürük Konuşmanın etkilenmesi Ayda 1 semptomu olan hastalar (%) Price D, et al. Asthma J 1999

 28. İstanbul Trabzon Bolu Kocaeli Ankara Erzurum Sivas Elazığ Kayseri İzmir Konya Diyarbakır Manisa Antalya Türkiye’de üçüncü basamakta AKT 18 Üniversite ve 6 Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniğine başvuran 2337 hastaya yüzyüze anket uygulandı ve Astım Kontrol Testi yapıldı H.Türktaş’tan alınmıştır

 29. Türkiye’de üçüncü basamakta AKT % <19 >20 =25 AKT Hasta değerlendirmesi H.Türktaş’tan alınmıştır

 30. ACT<19 ACT>20 Türkiye’de üçüncü basamakta AKT * % * p<0.001 * H.Türktaş’tan alınmıştır

 31. TOTALKONTROL Titrasyon dozu Hedef İYİKONTROL Şimdiki kontrol derecesi GOAL:Gaining Optimal Asthma controL Düşük dozlarla başlangıç yapıp ‘Total Kontrol’ sağlanana kadar doz artırılır Bateman ED et al. Am J Respir Crit Care Med 2004; 170: 836-44

 32. GOAL: Çalışma Protokolu TAM KONTROL İYİ KONTROL Her hafta aşağıdakilerden iki veya daha fazlası Her hafta aşağıdakilerden hepsi Gündüz semptomları • Semptom skoru >1 olan <2 gün • Hiç yok • <2 gün ve <4 kez/hf kullanılması • ≥80 hergün Kurtarıcı b2 kullanımı • Hiç yok Gündüz PEF • ≥80 hergün Gece uyanmaları • Hiç yok • Hiç yok Alevlenmeler • Hiç yok • Hiç yok Acil servis ziyareti • Hiç yok • Hiç yok Yan etki • Hiç yok • Hiç yok Bateman ED et al. Am J Respir Crit Care Med 2004; 170: 836-44

 33. GOAL çalışmasında optimum dozda salmeterol/flutikazon tedavisi ile iyi kontrol oranları FP FazII SFC Faz II Hastalar (%) FP Faz I SFC Faz I 80 %78 %75 %70 %71 %69 60 %65 %60 %62 %52 %51 40 %47 %33 20 0 Düşük doz ICS (K2) Orta doz ICS (K3) Steroid kullanmamış (K1) Bateman ED. AJ RCCM 2004;170:836-844.

 34. Tedaviye oral steroidler eklendikten sonra hastaların +%7’sinde dahaiyi bir kontrol sağlanmıştır SFCve oral kortikosteroidler Hastalar (%) FP Faz II SFC Faz II 100 FP Faz I SFC Faz I %+5 %+4 %+7 80 %+9 %+7 %78 %75 %70 %+10 60 %60 %62 40 %47 20 0 Düşük doz ICS (S2) Orta doz ICS (S3) Steroid kullanmamış (S1) Bateman ED. AJ RCCM 2004;170:836-844.

 35. GOAL : Kontrolün değişme olasılığı Total kontrol İyi-kontrol Yetersiz kontrol Ekzaserbasyon Bateman et al. ERS 2006

 36. GOAL : Kontrolün değişme olasılığı 89.4% Katman 1 Total kontrol İyi kontrol 7.8% 0.1% 2.8% Yetersiz kontrol Ekzaserbasyon Bateman et al. ERS 2006

 37. GOAL : Kontrolün değişme olasılığı Katman 1 70.0% Total kontrol İyi kontrol 18.4% 11.1% 0.1% Yetersiz kontrol Ekzaserbasyon Bateman et al. ERS 2006

 38. SMART Çalışma konseptinde kontrol sonuçları Geç Müdahale Erken Müdahale Anında Müdahale Semptom Alevlenme Semptom AstımKontrolü Zaman

 39. Smart Çalışmaları Demografik Verileri Çalışmalar SMILE STEP STEAM AHEAD STAY COMPASS Özellikler (n=3394) (n=1890) (n=2760) (n=2305) (n=2760) (n=3335) Ort. Yaş, yıl 42 43 38 39 36 38 72 Ort FEV1, % pred. 70 75 71 73 73 755 Ort ICS başl, mg/day 746 349 712 615 744 LABA, % 58 44 19 55 28 46 Ort SABA, inh./day run-indönemi 1.9 1.9 1.7 2.3 1.7 2.3 Kontrolde astım günleri % run-indönemi 9 8 18 6 6 6

 40. SMART Çalışmalarında Yöntemler 4 x Budesonid + Terbutalin (Budesonid + Formoterol) + Terbutalin Run-in (Budesonid+/- Formoterol) + Terbutalin (Budesonid + Formoterol)+ Formoterol R Salmeterol + Flutikazon + Terbutalin Karşılaştırılanlar (Budesonid+Formoterol)+ (Budesonid+Formoterol) SMART Protokolü

 41. SMART: Gelecekte alevlenme riskini azaltma (>14,000 olgu) BUD + SABA Salm-FP + SABA Alevlenmeler [100 olgu/yıl] Bud-Form + SABA Bud-Form SMART 50 *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 kontrole göre 40 30 *** * * *** ** 20 *** 10 0 AHEAD Bousquet et al Resp Med 2007 SMILE Rabe et al Lancet 2006 COMPASS Kuna et al IJCP 2007 STEP Scicchitano et al CMRO 2004 STEAM Rabe et al Chest 2006 STAY O’Byrne et al AJRCCM 2005

 42. SMART: Hastaneye yatış / acilde tedavi Hopitalizasyon/ acilde tedavi sayısı BUD/FOR + SABA BUD/FOR + formoterol FP/SALM + SABA 150 BUD/FOR SMART P < 0.01 P < 0.01 P < 0.05 100 P < 0.05 50 0 Bousquet et al. AHEAD Kuna et al. COMPASS Rabe et al. STEAM Rabe KF, et al. Lancet 2006 Kuna P, et al. Int J Clin Pract 2007 Bousquet J, et al. Respir Med 2007

 43. SMART- Kurtarıcı kullanımı 100 Budesonide + SABA BUD/FOR + SABA 80 Seretide™ + SABA BUD/FOR SMART 60 %50 günde Kurtarıcı kullanılan gün yüzdesi 40 20 0 AHEAD Bousquet et al Resp Med 2007 COMPASS Kuna et al IJCP 2007 STEP Scicchitano et al CMRO 2004 STEAM Rabe et al Chest 2006 STAY O’Byrne et al AJRCCM 2005

 44. STEROİD YÜKÜ ( COMPASS ve AHEAD ) Oral steroid günleri Ort ICS (BDP eşdeğeri) Seretide + SABA BUD/FOR + SABA 1500 2000 BUD/FOR SMART 1200 1600 SMART 2 bid SMART 2 bid 1200 900 SMART 1 bid SMART 1 bid 600 800 300 400 0 0 Bousquet et al. Kuna et al. Kuna et al. Bousquet et al. Kuna P, et al. Int J Clin Pract 2007Bousquet J, et al. Respir Med 2007

 45. Omalizumab ile yedi çalışmanın tümünde astım alevlenmelerinde azalma 1. Humbert M, et al. Allergy 2005; 2. Ayres JG, et al. Allergy 2004; 3. Vignola AM, et al. Allergy 2004 4. Busse W, et al. J Allergy Clin Immunol 2001; 5. Solèr M, et al. Eur Respir J 2001 6. Holgate ST, et al. Clin Exp Allergy 2004; 7. Bousquet J, et al. Allergy 2005

 46. Gerçek yaşam deneyiminde, omalizumab ile astım kontrolü Hasta yılı başına olay hızı Omalizumab ted.den önceki 12 aylık dönem† –%63 Omalizumab† –%65 –%29 Alevlenmeler Acil servis başvuruları Hastaneye yatışları *Fransa’daki onay öncesi dönem (2003–2006) †Omalizumab ile > 5 ay ted. edilen hasta (n=74) Molimard M, et al. Respir Med,2008

 47. Sont JK. The AMPUL study group. Am J Respir Crit Care Med 1999; 159: 1043-1051 BHR / Rehbere göre tedavi BHRgrubunda atak oranı referans gruba göre 1.8 kat az! (0.23 -0.43) BHR Grubu İnhale steroid dozu Reference Grubu Takip Ayları

 48. Balgam eozinofil düzeyi <%1 steroid dozu >%3 steroid dozu Steroid dozu balgam eozinofil düzeyi <%2 Balgam eozinofil düzeylerine göre doz ayarlaması Atak oranında kontrol gruba göre %32 azalma! Atak sıklığında %49 azalma! • Green RH. Lancet 2002; 360: 1715-1721 • Jayaram L. Eur Respir J 2006; 27: 483-94

 49. İndükte balgam – Semptom + SFT • HL Petsky, JA Kynaston, C Turner, AM Li, CJ Cates, TJ Lasserson, AB Chang: Tailored interventions based on sputum eosinophils versus clinical symptoms for asthma in children and adultsCochrane Database of Systematic Reviews 2008 • odds ratio (OR): 0.49 (95% CI 0.28 to 0.87) number needed to treat to benefit (NNTB) : 6 (95% CI 4 to 32)

 50. FeNO ile Kontrol ve Alevlenmeler FeNO grup Kontrol grup FeNO grup Kontrol grup P=0.000 P=0.005 P=0.27 P=0.24 P=0.91 P=0.56 750 500 250 0 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 Şiddetlenme oranı (sayı/hasta/yıl) Fluxonase Dose (mg/gün) ÇalışmaBaşlangıcı Evre 1 sonu(optimal doz) Evre 2 sonu(son doz) Toplam En düşük En yüksek Hastalığın alevlenmesi NO titrasyonu ile ICS dozunda %40 azalma, atak sıklığı farksız Smith AD et al. NEJM 2005; 352(21): 2163-73