Download
lider wzrostowych rynk w n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lider wzrostowych rynków PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lider wzrostowych rynków

Lider wzrostowych rynków

128 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Lider wzrostowych rynków

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lider wzrostowych rynków Konferencja WallStreet Karpacz, czerwiec 2014 r.

 2. Kim jesteśmy? Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowo-Wschodniej. Głównym rynkiem naszej działalności jest Polska, gdzie jesteśmy zdecydowanym liderem rynku wina. Głównym źródłem wzrostu Grupy są silne marki - liderzy w głównych kategoriach rynku: CIN&CIN, DORATO, EL SOL, FRESCO, PICCOLO, PLISKA. Prawie połowa przychodów pochodzi z największego i najszybciej rosnącego segmentu rynku: win stołowych. Grupa AMBRA jest prekursorem nowego i dynamicznie rozwijającego się rynku cydru w Polsce, a należąca do Grupy marka CYDR LUBELSKI jest liderem tej kategorii. Grupa obecna jest także w Czechach, na Słowacji oraz w Rumunii.

 3. AMBRA w skrócie 1992 – powstanie AMBRA S.A. 1995 – lider rynku win musujących 1997 – przejęcie marki CIN&CIN 2005 – debiut giełdowy i budowa grupy kapitałowej 2006 – lider rynku win stołowych 2009 – lider rynku sklepów specjalistycznych 2012 – lider w sprzedaży wina w Internecie 2013 – najwyższa dywidenda w historii Grupy AMBRA 2014 – CYDR LUBELSKI liderem swojej kategorii w Polsce

 4. Strategia Grupy AMBRA Wzrost wartości spółki dla jej akcjonariuszy poprzez: • pełne wykorzystanie potencjału rozwoju rynku wina w Polsce • dynamiczne powiększanie przewagi lidera rynku we wszystkich istotnych segmentach rynku wina • koncentrację na rozwoju portfela znanych i silnych marek - CIN&CIN, EL SOL, DORATO, CYDR LUBELSKI • rozwijanie pozycji rynkowej w innych wzrostowych kategoriach rynku alkoholi takich jak cydr, brandy, drinki, wódki premium • ciągłe doskonalenie kompetencji, zwiększanie skali aktywności rynkowej i realizację synergii we wszystkich obszarach działania • zwiększanie przepływów pieniężnych z operacji i konsekwentną politykę wzrostu dywidendy

 5. Konsumpcja wina w Europie Spożycie wina per capita w Polsce jest jednym z najniższych w Europie i będzie rosnąć w kolejnych latach Spożycie wina w litrach per capita w wybranych krajach europejskich Źródło: http://www.wineinstitute.org/files/World_Per_Capita_Consumption_by_Country_2011.pdf

 6. Rynek spożywczy w Polsce Napoje alkoholowe stanowią największą kategorię rynku spożywczego w Polsce Kategorie rynku spożywczego w Polsce (sprzedaż w mld zł) Źródło: AMBRA S.A./Nielsen - Retail Management Service, Total Poland, sprzedaż wartościowokwiecień 2013- marzec2014

 7. Wino na tle innych kategorii rynku • Wielkość okręgu - proporcjonalna do wielkości kategorii • Oś X – wzrost wartościowy kategorii w ostatnich 12 miesiącach, r/r • Oś Y – wzrost ilościowy kategorii w ostatnich 12 miesiącach, r/r Kategoria win rozwija się w ostatnich 12 miesiącach w większym tempie niż średnia (oś przecięcia) dla głównych kategorii FMCG. Najszybciej rozwijającymi się kategoriami ilościowo i wartościowo są produkty czekoladowe i lody. Źródło: Nielsen ON 2013

 8. Rynek alkoholi w Polsce Rynek wina to trzecia co do wielkości kategoria rynku alkoholi w Polsce Udział kategorii w sprzedaży Źródło: AMBRA S.A./Nielsen - Retail Management Service, Total Poland,sprzedaż wartościowo kwiecień 2013 – marzec 2014

 9. Rynek alkoholi w Polsce Sprzedaż wina rośnie w stosunku do piwa i wódki Dynamika wybranych kategorii rynku alkoholi w Polsce Źródło: AMBRA S.A./Nielsen - Retail Management Service, Total Poland, zmianasprzedaży wartościowo grudzień 2012 – listopad 2013vs. grudzień 2011 – listopad 2012

 10. Rynek wina w Polsce Sprzedaż wina w Polsce stale rośnie, również w okresach dekoniunktury Sprzedaż wina w Polsce w mld zł *Prognoza własna AMBRA S.A. Źródło: Nielsen, rynek Total Poland w ujęciu wartościowym

 11. AMBRA – lider rynku Udział AMBRA w rynku jest ponad dwukrotnie większy niżjej największego konkurenta Udział dostawcy w sprzedaży Źródło: AMBRA S.A./Nielsen - Retail Management Service, Total Poland,udział ilościowy w sprzedaży, kwiecień 2013– marzec 2014

 12. AMBRA - wiodące marki własne Najważniejsze marki Grupy AMBRA - CIN&CIN, DORATO, EL SOL, FRESCO, PICCOLO, CYDR LUBELSKI i PLISKA - są liderami w swoich kategoriach produktowych

 13. AMBRA - lider dystrybucji marek Sprzedaż przez sieć 26 własnych specjalistycznych sklepów, 1500 restauracji w całej Polsce i sklep internetowy www.winezja.pl

 14. Cydr - rozwój rynku lekkich alkoholi Na polskim rynku pozostaje do zagospodarowania0,5 mld litrów - wykorzystujemy ten potencjał dzięki innowacyjnemu produktowi jakim jest CYDR LUBELSKI Konsumpcja wina 114 000 000 litrów Konsumpcja poszukująca propozycji 500 000 000 litrów

 15. Cydr - potencjał rozwoju • polski rynek cydru dzisiaj nadal jest rynkiem niszowym - w 2013 r. sprzedaż osiągnie kilka milionów litrów • szacujemy potencjał polskiego rynku cydru w 2015 r. na 17,7 mln litrów • nasze badania konsumenckie oraz analizy rotacji wskazują na potencjał kategorii na poziomie 2-5% konsumpcji piwa w ciągu 5lat

 16. AMBRA - zyski i dywidendy W ciągu 9 lat od debiutu giełdowego AMBRA wypracowała ponad 100 mln zysków i wypłaciła ponad 50 mln dywidend swoim akcjonariuszom * Dane zannualizowane do 31 marca 2014 r.

 17. AMBRA -cele biznesowe • wzrost sprzedaży win zgodny z tempem wzrostu polskiego rynku wina • dynamiczny wzrost sprzedaży cydru • inwestycje w markę CYDR LUBELSKI • wzrost zysku netto i EBIT

 18. Zapraszamy do kontaktu www.ambra.com.pl ir@ambra.com.pl https://twitter.com/ambra_sa