Download
zapach wody n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zapach wody PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zapach wody

Zapach wody

212 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Zapach wody

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zapach wody Wykonał: Filip Chrobak

 2. Zapach Zapach wody jest powodowany obecnością w niej: • gazów • produktów rozkładu ciał organicznych, mikroorganizmów i organizmów wodnych • produktów rozkładu substancji nieorganicznych i organicznych wprowadzanych ze ściekami

 3. Instrukcja pomiaru i obliczeń BADANIE ZAPACHU WODY Odczynniki i sprzęt laboratoryjny: Sprzęt laboratoryjny:kolba stożkowa, szkiełko zegarkowe, palnik Odczynniki:próbka wody Etapy pracy: Pobierz próbki wody ze strefy przybrzeżnej, powierzchniowej i przydennej Wlej 200cm3 pobranej próbki do kolby stożkowej i ogrzewaj do temperatury 200C Przykryj kolbę szkiełkiem zegarkowym i wąchaj zapach przy wylocie kolby Określ rodzaj zapachu i intensywność Czynności od 2 – 4 powtórz dla pozostałych próbek Wnioski i ocenę jakości i intensywności zapachu wody przeprowadź na podstawie tabeli

 4. Rozróżnia się trzy rodzaje zapachu wody: • R - roślinny: siana, ziemi, torfu, mchu, kwiatów, traw • G - gnilny: pleśni, siarkowodoru, fekaliów, stęchlizny • S - specyficzny: chloru, fenolu, nafty, acetonu, smoły

 5. Tabela intensywności zapachu

 6. Woda z rzeki

 7. Woda z kranu

 8. Woda ze studni

 9. Opis pomiarów badania zapachu wody z rzeki Pomiar został przeprowadzony w Bielance Harkabuzie, Rabie Wyżnej i Sieniawie. Woda z rzek w Rokicinach, Sieniawie i Bielance ma I klasę, woda z rzeki w Rabie Wyżnej ma II klasę, natomiast z Harkabuza woda ma najniższą III klasę.

 10. Opis pomiarów badania zapachu wody z kranu Pomiar został przeprowadzony w Bielance Harkabuzie, Rabie Wyżnej i Sieniawie. Woda z wszystkich wymienionych wyżej miejscowości ma I klasę.

 11. Opis pomiarów badania zapachu wody ze studni Pomiar został przeprowadzony w Bielance Harkabuzie, Rabie Wyżnej i Sieniawie. Woda w Rokicinach, Sieniawie i Bielance ma I klasę a w Rabie i Harkabuzie II klasę.

 12. Wpływ zapachu wody na środowisko Zapach wody mogą powodować różne czynniki. Niektóre z nich sprawiają, że woda nie pachnie zbyt zachęcająco, i dlatego nie pijemy wody, która już nie pachnie za dobrze. Zapach informuje nas, że w wodzie mogą znajdować się różne substancje szkodliwe dla człowieka. Dlatego zawsze przed wypiciem wody dobrze by było najpierw sprawdzić jej zapach.

 13. Prezentacja została wykonana na podstawie wiadomości z wyszukiwarki internetowej Google.

 14. DZIĘKUJE ZA UWAGĘ Badania wykorzystane do prezentacji zostały przeprowadzone na zajęciach ,,Wodo jaka jesteś i co z tobą będzie-patrol zanieczyszczeń” prowadzonych w ramach programuRównać Szanse 2007 – regionalny konkurs grantowy -,,Niezbadane tajemnice kropli wody”