Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Chef ! PowerPoint Presentation

Chef !

196 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Chef !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Chef ! Ik geloof dat er een klein lekje is vóór de graafmachine. Ik heb pompen geplaatst om water weg te zuigen.

  2. Waterlek

  3. Waterlek

  4. Chef !!! Er is precies gelijk een beetje gekraak achter het lek!!!

  5. Had je het me niet vroeger kunnen zeggen!!!

  6. Chef ! Een zwembad, is dat ook goed…