1 / 80

Frihet, kultur och innovation

Frihet, kultur och innovation. Det finns inga genvägar till framgång. Frihet, kultur och innovation. Det finns inga genvägar till framgång (eller lycka). Ett litet historiskt perspektiv. ...som kanske börjar någon gång på 1700-talet. ...men vi hoppar först till. Runeberg.

tobias
Télécharger la présentation

Frihet, kultur och innovation

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Frihet, kulturoch innovation Det finns inga genvägar till framgång Nils Torvalds SIC-seminariet Arcada 10.2.2007

 2. Frihet, kulturoch innovation Det finns inga genvägar till framgång (eller lycka)

 3. Ett litet historiskt perspektiv ...som kanske börjar någon gång på 1700-talet...

 4. ...men vi hoppar först till...

 5. Runeberg (Vi är väl goda finlandssvenskar)

 6. 1848 kom ”Sägerna” ut

 7. ...och vi lärde oss den utantill Det är fin dikt, men rent formmässigt finns det just ingenting nytt..

 8. ...och det blev vårt kulturarv Sven Dufvas fader var sergeant, avdankad, arm och grå, var med år åttiåtta ren och var ren gammal då; han bodde på sin torva han och fick sitt bröd av den och hade kring sig nio barn och yngst bland dem sin Sven. (Som alltså inte stod för innovationerna.)

 9. ..men nästan samtidigt... ...händer någonting oerhört...

 10. 1855 gav en ung amerikansk poet vid namn Walt Withman ut sin första diktsamling Leaves of Grass på svenska vanligtvis (lite felaktigt) kallad Strån av gräs

 11. Översättning - 1935

 12. Det är en revolution... Song of Myself I celebrate myself, and I sing myself, And what I assume you shall assume, For every atom belonging to me as good belongs to you. I loafe and invite my soul, I learn and loafe at my ease observing a spear of summer grass.

 13. ...som sprider sig... Sång om mig själv Jag firar mig själv och sjunger mig själv; Och vad jag tar för mig, skall också du ta för dig, För varje atom, som finns i mig, finns också i dej. Jag lättjas och bjuder min själ, Jag lutar mej och lättjas med den enkelhet jag ser på sommargräsets spjut

 14. Och vi kan ta andra exempel Någon gång kring 1825 skriver Beethoven sin stråkkvartett i Es-dur, op. 127. Det är för mig totalt obegripligt hur en döv man kan skriva någonting så oerhört

 15. Så hur skall vi förklara det?

 16. Så hur skall vi förklara det? Det enklaste sättet är att förklara allting med ett enda allomfattande begrepp: De är genier!

 17. Praktiskt!

 18. ... och enkelt Därmed slipper vi alla förklaringar (och det är ju skönt).

 19. Men det är en dålig förklaring som inte håller länge Den innebär att vi inte ens försöker begripa det stora i att vara människa: ”Besynnerligt vrång blev människans färd I det som vi kallar guds vackra värld. Dock kunna vi ock berätta och klamra oss fast vid detta: att allt som är gudalikt och stort och som tänder till eld det har människan gjort” Nils Ferlin Diktens port ur diktsamlingen Från mitt ekorrhjul

 20. Det finns två spår

 21. Därmed också andra infallsvinklar Kring slutet av 1770-talet satte sig ett antal gentlemän ner i Philadelphia för att lösa ett kinkigt problem i förhållande till Englands kung. De hade alla läst eller bläddrat eller konverserat om den engelska upplysningens centrala böcker. Kanske främst John Locke.

 22. De skriver ett manifest • som förändrar deras värld och världsbild • som skapar ett ideal (som ofta feltolkas) • som förändrar vår värld • som får de europeiska kungahusen att rysa • och som bidrar till den franska revolutionen (som bidrar till op. 127)

 23. Det är naturligtvis

 24. Vad jag försöker hävda är att innovationer är en funktion av ”frihetliga dimensioner” Det besvärliga uttrycket beror på att frihet inte är ett särskilt entydigt eller enkelt begrepp och vi kan försöka närma oss det från oräkneliga infallsvinklar (och borde kanske göra det lite mera ofta)

 25. ...det andra spåret... ...handlar om samhällets växelförhållanden MELLLAN olika sfärer av mänsklig verksamhet.

 26. Det är fortsättningen på Gutenberg Walt Withman hade jobbat som sättare och hade eventuellt den vägen lärt sig att spjälka upp satser och meningar ...och finna ny rytm... ...och att läsa ”upp-och-ner”

 27. Det handlar alltså om... ...fönster ...möjligheternas fönster (...alltså inte Windows...)

 28. Eventuellt handlar det omLinux

 29. ...det fina i kråksången ...är alltså att försöka förstå hur samhälle och teknologi hänger ihop på ett lite djupare plan... ...därför tillbaka till Förenta staternas självständighetsförklaring

 30. Kärnan! Vad handlar den egentligen om? Och finns det rentav här en statsrättslig innovation?

 31. Innovationen We the People är en innovation och den utvecklar sig i delstaten Massachusetts konstitution till formen Makten tillkommer folket Den skapar ett frihetsutrymme som är både centralt, besvärligt och farligt

 32. Den slår fast Att vi är födda lika och att vi därför besitter den oförytterliga rätten till liv frihet och att eftersträva lycka

 33. Men ingenting föds enbarti sin ideella form Samtidigt med de frihetliga idealen föds någonting annat Som också kan avläsas i Withmans dikt I celebrate myself Jag firar mig själv

 34. Från den amerikanska revolutionen framåt kommer vi att stappla framåt i en evig vacklan mellan att tillerkänna alla våra systrar och bröder dessa ”självklara” rättigheter (selfevident, sade männen i Philadelphia, men alltid förefaller de inte lika självklara) och våra privata, hedonistiska, själviska (och lika nödvändiga) begär att ändå få njuta och lättjas (och iaktta gräset spjut)

 35. Det är s.a.s. en del av: ”The Human Condition” Vi lever hela tiden i en värld som är mera invecklad än vi riktigt ville tro. Därför försöker vi – ganska ofta – välja enkla utgångar.

 36. Under en stor del av 1800-talet är Förenta staterna det förlovade landet till vilket miljoner förtryckta och fattiga människor kommer för att eftersträva rätten till liv, frihet och lycka Men man måste ha en dröm I have a dream...

 37. ...det förefaller vara vår lott ”Ondska och blod har följt henne åt till cirkusglädje och ödslig gråt men dröm och syn bar hon också med som en fågellåt över alp och hed som en envist dallrande sång av ljus kring frusna källor och döda hus.” Ferlin - igen

 38. Dröm och syn handlar ocksåom vad tror på att vi kan Vi ser ett oerhört uppsving av skapande verksamhet • Mark Twain börjar skriva talspråk • Edison, Tesla, Westinghouse m.fl. utvecklar en målmedveten uppfinnarverksamhet • Utanför Boston grundas en anspråkslös yrkesskola – Massachusetts Institute of Technology

 39. Trots alla slavproblem och trots allt förtryck av arbetstagarorganisationer är Förenta staterna under hela 1800-talet det mest demokratiska och det friaste landet i världen I Europa härskar från år 1814 framåt Wien-kongressens och Det heliga förbundets systematiska förtryck av alla frihetliga rörelser

 40. Men har det någon betydelse idag? Jag tror att det har, men för att vi skall förstå vilken betydelse – eller vilka betydelser – det har måste vi förstå vad sfärer av frihet egentligen betyder. Jag tror att det långt handlar om våra vardagliga frihetssfärer. Och det handlar om barnens frihetssfärer.

 41. Men först en liten sidoblick Knappast någonsin tidigare har egenskapen innovatitivet diskuterats och efterlysts med så stor frenesi som idag. Och vi förefaller dessutom göra det med all den ranginordnande fermitet våra auktoritära traditioner förutsätter

 42. Det elfte budet Var Innovativ!

 43. Det elfte budet Var Innovativ! Annars tar fan dig!

 44. Och varför är det på det viset ... för att jag tror att vi kör med falsk varudeklaration ... när vi talar om innovationer och ”den skapande klassen” talar vi – egentligen – om någonting annat ... men vi vill inte redovisa öppet ... (creative book keeping = book cooking – jfr. Enron)

 45. ”Den kreativa klassen”

 46. Men vad talar Richard Florida egentligen om? Han talar om ett ytterst tunt skikt av exceptionellt begåvade (och ofta samtidigt lite socialt begränsade individer) som är speciellt viktiga för konkurrenskampen inom ITC-sektorn

 47. Men vilken blir innebörden? Det handlar alltså om pojkarna (mest pojkar eftersom de är speciellt bra på att vara socialt begränsade) som kan vrida kod 24/7 Men det handlar samtidigt om att förändra hela vårt utbildningssystem för att ta hand om just det här tunna skiktet

 48. Genidyrkanmed ekonomiska baktankar Under de senaste 15-20 åren har jag upprepade gånger blivit tillfrågad om vad jag gjorde för att åstadkomma ett sådant barn..

 49. Men barn skall ha rätt till barndom ...och de skall inte bli instoppade i ett produktivitets- eller ”förverkliga-pappas-drömmar”-rör ...de skall ha möjligheter till att pröva sin förmåga på många områden ...inte bara det pappa (eller mamma) är bra på ...eller på vilket man gör pengar

 50. Ett ord från basketcoachen Vad jag lärde mig som baskettränare för barn

More Related