AKADEMIKERFACKET FÖR KULTUR OCH KOMMUNIKATION - PowerPoint PPT Presentation

akademikerfacket f r kultur och kommunikation n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AKADEMIKERFACKET FÖR KULTUR OCH KOMMUNIKATION PowerPoint Presentation
Download Presentation
AKADEMIKERFACKET FÖR KULTUR OCH KOMMUNIKATION

play fullscreen
1 / 16
AKADEMIKERFACKET FÖR KULTUR OCH KOMMUNIKATION
149 Views
Download Presentation
kita
Download Presentation

AKADEMIKERFACKET FÖR KULTUR OCH KOMMUNIKATION

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AKADEMIKERFACKET FÖR KULTUR OCH KOMMUNIKATION

 2. Dagens upplägg • DIK:s medlemsgrupper • Om kompetens och att tänka brett • Yrken/arbetsområden bland våra medlemmar • Arbetslöshetsstatistik • Tips och avrundning

 3. DIK:s kompetens- och intresseområden • Studenter och yrkesverksamma Kultur Informations hantering Kommunikation

 4. Vad är det som gör att någon får ett jobb?

 5. Humanister vs ingenjörer Humanister Ingenjörer Kvalitativa mål Mätbara mål Är sitt ämne, sitt jobb Gör sitt jobb Problematiserande, långrandiga Snabba, går mot facit Frihet, ansvar och egen tid Gemenskap, strukturerad tid Individuell problemformulering Individuell problemlösning Bildning först, jobb i andra hand Givna arbetsplatser Känslan av rätt personligt val, men Känslan av rätt samhälleligt fel samhälleligt val, men tråkigt just nu Från: Mixa för att maxa, en etnografisk studie av kompetensblandning gjord av DIK och Sveriges ingenjörer

 6. Vad kan en humanist?

 7. Är det nåt annat än TP man blir bra på? Logiskt tänkande, argumentation, analysera, kritiskt tänkande, att läsa stora textmassor, skriva på svenska, skriva på engelska, presentationer i text, problemsökande, problemlösande, kulturella företeelser, metod och teori, skriva grundliga rapporter, kreativitet, förmåga att dra tillförlitliga slutsatser, använda olika perspektiv, att lyssna, läsa avancerade texter på svenska och engelska, självdisciplin, muntliga presentationer, objektivitet, att tänka självständigt, att planera och organisera, att uppmärksamma detaljer, att jämföra data och källor, att identifiera förhållanden och mönster, att sätta upp mål, att ifrågasätta, initiativtagande, ledarskap och att arbeta i grupp, resultatinriktat, lätt för att anpassa sig, stresstålighet, att vara uppdaterad, mm… Förmågan att identifiera och lösa problem, att arbeta med information och att hantera många olika data, göra riskbedömningar och att dra slutsatser.

 8. Kultur • Kulturmiljö • Byggnadsantikvarie • Arkeolog • Antikvarie • Konservator • Museum • Intendent • Museipedagog • Curator • Kulturproduktion • Kulturförmedlare/ kulturadministratör • Kulturstrateg • Kulturproducent • Hemslöjdskonsulent • Konsulent • Multimediaproducent • Kulturdirektör

 9. Informationshantering • Arkiv • Arkivarie • It-arkivarie • Document manager • Dokumentingenjör • Bibliotek • Bibliotekarie • Skol- • Folk- • Forsknings- • Läns- • Informatik • Informatiker • Informationsspecialist • Informationsarkitekt

 10. Kommunikation • PR • Pr-konsult • Pr-strateg • Marknadsföring • Art director • Copywriter • Projektledare • Kommunikatör • Marknadsförare • Redaktion • Grafisk formgivare • Redaktör • Redigerare • Journalist

 11. Kommunikation forts • Organisationskommunikation • Informatör • Pressekreterare • Informationsstrateg • Kommunikationsstrateg • Språk • Tolk • Teckenspråkstolk • Översättare • Logoped • Retorikkonsult • Datalingvist

 12. Arbetslöshet per intressegrupp

 13. Egenföretagande och entreprenörstänk/-krav allt vanligare i kultursektorn • Karriärval utifrån intresse är tufft, men fullt möjligt och lönar sig ofta i längden. • En majoritet av högskoleutbildningarna är INTE yrkesutbildningar • Nästan ingen karriärbana är spikrak eller direkt kopplad till enbart utbildningen

 14. Tips till den som är osäker • Gör en tankekarta • Hitta dina drivkrafter – vad är viktigt för dig? • Boka in en baklängesintervju • Håll koll på branschen och ev. drömjobb • Det finns både program och möjlighet att bygga sin egen utbildning • Stressa inte fram ett utbildningsval • ingen nackdel att jobba och börja plugga något år efter studenten om möjlighet finns

 15. Hur fungerar det då? • Det tar drygt ett år för en akademiker att etablera sig på arbetsmarknaden efter avslutade studier. • Jobb förmedlas idag främst via kontakter. • DIK har över 600 yrkestitlar i sitt medlemsregister, spridda över hela arbetsmarknaden. • All statistik bygger på de som har tagit sin examen. Det är viktigt att studenten fullföljer sin utbildning! • Allt pekar på att fler kontakter med arbetsmarknaden under sin utbildning ökar möjligheterna till att få jobb.

 16. Monica Johansson Studenthandläggare monica.johansson@dik.se 08-466 24 90 / 0733-662490 www.dik.se Följ oss på facebook: facketDIK och twitter: @DIKkarriar + @facketDIK