1 / 14

iPad

iPad. En presentation av iPad - appar och funktioner. Kommunledningskontoret. Starta/stäng av. Du startar din iPad genom att trycka in på/av knappen ovanför det högra hörnet. Du stänger av din iPad genom att hålla in samma knapp tills du får fram en slide -meny.

tomai
Télécharger la présentation

iPad

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. iPad En presentation av iPad -apparoch funktioner Kommunledningskontoret

 2. Starta/stäng av Du startar din iPad genom att trycka in på/av knappen ovanför det högra hörnet. Du stänger av din iPad genom att hålla in samma knapp tills du får fram en slide-meny. Kommunledningskontoret

 3. ”Hem-knappen” Den stora knappen längst ner på din iPadär den så kallade ”Hem-knappen”. Med hjälp av den tar du dig alltid tillbaka till hemskärmen - där du hittar dina appar och program. Kommunledningskontoret

 4. Pekskärm iPaden har en pekskärm med ”touchfunktion”, vilket innebär att du navigerar med hjälp av fingrarna. Du öppnar en appgenom ett tryck med fingret. Genom att placera två fingrar på skärmen och minska eller öka avståndet mellan fingrarna zoomar du in eller ut. Kommunledningskontoret

 5. Ta en skärmdump För att ta en skärmdump tryck in både på/av knappen och ”Hem-knappen” samtidigt Skärmdumpen sparas i appen bilder. Kommunledningskontoret

 6. Vad är en app? Kommunledningskontoret

 7. AppStore Med hjälp av appen ”Appstore” laddar du ner de appar du är i behov av . Kommunledningskontoret

 8. iTunes Med hjälp av appen”iTunes” löser du in ditt Gift Card. Där kan du även följa hur stor summa du har kvar på ditt apple-konto. Kommunledningskontoret

 9. Övriga appar Kommunledningskontoret

 10. Ändra ordning För att ändra ordning på dina appar, håll fingret på en ikon tills den börjar ”vibrera”. Dra sedan ikonen med fingret för att flytta den till annan plats/annan sida alternativt dra den in i en mapp. Avsluta genom att trycka på ”Hem-knappen”. Kommunledningskontoret

 11. Radera appar Radera en app genom att trycka på den tills den börjar ”vibrera”. Tryck på krysset på appens vänstra hörn för att radera den. Kommunledningskontoret

 12. Stänga appar Dubbelklicka på ”Hem-knappen” och svep med handen uppåt för att stänga appar i ”stand by”. Tänk på att appar i ”stand by-läge” tar mer batteri. Kommunledningskontoret

 13. Ladda ner Adobe Reader Hämta hem ”Appen”Adobe Reader ”Appen” behöver du som komplement till mötesportalen Kommunledningskontoret

 14. Frågor? Kommunledningskontoret

More Related