Download
n gra inl rningsstilar identifierade under 70 80 talet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Några inlärningsstilar identifierade under 70-80-talet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Några inlärningsstilar identifierade under 70-80-talet

Några inlärningsstilar identifierade under 70-80-talet

211 Views Download Presentation
Download Presentation

Några inlärningsstilar identifierade under 70-80-talet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Några inlärningsstilar identifierade under 70-80-talet

  2. Howard Gardner • De sju intelligenserna – nu nio • läsa-lyssna (språklig logisk intelligens) • göra saker med kroppen (kroppslig-kinestetisk intelligens) • en viss dominerande intelligens still föredrar en viss lärstil

  3. Holister helhetsintryck samband mellan delområden överblick detaljer sen Serialister undersöker ett delområde i taget intresse för detaljer helhetsbilden kommer sent i lärprocessen ………………………. Båda lika värdefulla! Vilken hjärnhalva styr? Gordon Pask

  4. 21 olika faktorer, förhållanden, som påverkar lärprocessen miljö känslomässiga sociala fysiska Dunn & Dunn

  5. David Kolb • Återkommer