Otwarcie zebrania Prof. dr hab. med. Tomasz Guzik Koordynator - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Otwarcie zebrania Prof. dr hab. med. Tomasz Guzik Koordynator PowerPoint Presentation
Download Presentation
Otwarcie zebrania Prof. dr hab. med. Tomasz Guzik Koordynator

play fullscreen
1 / 47
Otwarcie zebrania Prof. dr hab. med. Tomasz Guzik Koordynator
156 Views
Download Presentation
torgny
Download Presentation

Otwarcie zebrania Prof. dr hab. med. Tomasz Guzik Koordynator

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Spotkanie JubileuszowePolskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu KrążeniaUniwersytet Jagielloński Collegium Novum2005 - 2010

 2. Otwarte VI Walne Zebranie Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia Kraków, 3 grudnia 2010 • Otwarcie zebrania • Prof. dr hab. med. Tomasz Guzik • Koordynator • Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia w roku 2010

 3. Sprawozdanie z działalności Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia 2009/2010 Prof. dr hab. med. Piotr Podolec Przewodniczący Grupy Roboczej Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia ds. Wytycznych

 4. Członkowie PFPPrezesi oraz Prezesi Elekci Towarzystw Naukowych 2009-2010 • Polskiego Towarzystwa KardiologicznegoProf. Waldemar Banasiak, Prof. Janina Stępińska • Towarzystwa Internistów Polskich Prof. Jacek Musiał, prof. Andrzej Szczeklik prof. Anetta Undas • Polskiego Towarzystwa DiabetologicznegoProf. Władysław Grzeszczak, dr hab. Leszek Czupryniak • Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia TętniczegoProf. Krystyna Widecka, prof. Danuta Czarnecka • Polskiego Towarzystwa Badań nad MiażdżycąProf. Tomasz Guzik • Polskiego Towarzystwa PediatrycznegoProf. Alicja Chybicka prof. dr hab. med. Jerzy Stańczyk • Polskiego Towarzystwa NeurologicznegoProf. Krzysztof Selmaj, Prof. Wojciech Kozubski • Kolegium Lekarzy Rodzinnych w PolsceDr med. Maciej Godycki-Ćwirko

 5. Grupa Robocza PFP ds. Wytycznych - 2010 • Przewodniczący– prof. dr hab. med. Piotr Podolec • Sekretarz – dr med. Grzegorz Kopeć • Koordynator PFP (2010) – prof. dr hab. med. Tomasz Guzik • Członkowie: • Przedstawiciel PTK – prof. dr hab. med. Andrzej Pająk • Przedstawiciel TIP – prof. dr hab. med. Anetta Undas • Przedstawiciel PTD – dr n. med. Elżbieta Kozek • Przedstawiciel PTNT – prof. dr hab. med. Danuta Czarnecka • Przedstawiciel PTBnM – prof. dr hab. med.. Tomasz Guzik • Przedstawiciel PTP – prof. dr hab. med. Jerzy Stańczyk • Przedstawiciel PTN – prof. dr hab. med. Grzegorz Opala • Przedstawiciel KLRwP – dr n. med. Maciej Godycki - Ćwirko • Eksperci: • Prof. dr hab. med. Wojciech Drygas • Dr hab. med. Piotr Jankowski • Prof. dr hab. med. Ryszard Piotrowicz • Prof. dr hab. med. Andrzej Rynkiewicz • Dr hab. med. Tomasz Zdrojewski • Dr hab. med. Adam Windak

 6. Partnerzy i Przyjaciele Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (56 osób i instytucji)

 7. Partnerzy i Przyjaciele Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (56 osób i instytucji)

 8. Partnerzy i Przyjaciele Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia

 9. Partnerzy i Przyjaciele Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia

 10. Partnerzy i Przyjaciele Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia

 11. Partnerzy i Przyjaciele Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia

 12. Wydanie – V. 2009r. • Zatwierdzenie – VI.2009r. • Kardiologia Polska –IX. 2009r.

 13. Wydanie – XII. 2009r. • Zatwierdzenie – I.2010r. • Kardiologia Polska –I. 2010r.

 14. Wydanie – III. 2010r. • Zatwierdzenie – IV.2010r. • Kardiologia Polska - V. 2010r.

 15. Wydanie – IX. 2010r. • Zatwierdzenie – X.2010r. • Kardiologia Polska - II. 2011r.

 16. Wydanie – XI. 2010r. • Zatwierdzenie – XII.2010r. • Kardiologia Polska - III. 2011r.

 17. Wytyczne PFP (2005-2010)

 18. Wytyczne PFP (2005-2010)

 19. Sponsorzy Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia

 20. 175 autorów, 151 rozdziałów, 766 stron Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki - Tom 2

 21. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation Kwiecień 2010

 22. Professor Stephen HarrapISH International Forum Officer, President Elect • To: Chair, Polish Forum On Prophylaxis (Polskie Forum Profilaktyki) Invitation to join the ISH as an Affiliated Society of the ISH International Forum ISH International Consultative Forum założone w 1992 roku w celu promowania dialogu z narodowymi i regionalnymi towarzystwami zajmującymi się nadciśnieniem tętnicznym. Dialog ten dotyczyć ma szeregu zagadnień od polityki, przez strategie kontroli czynników ryzyka, do badań naukowych włącznie. Zaproszenie Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia do Międzynarodowego Forum International Society of Hypertension

 23. Dyskusja z udziałem Prezesów Towarzystw Naukowych Członków PFP i zaproszonych Gości Prof. dr hab. med. Tomasz Guzik Koordynator Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia w roku 2010

 24. Dyskusja z udziałem Prezesów Towarzystw Naukowych Członków PFP i zaproszonych Gości 1. Zmiany w Regulaminie - deklaracja 2. Przedstawiciele Towarzystw w Grupie Roboczej PFP ds. Wytycznych. 3. Przystąpienie PFP do Międzynarodowego Forum International Society of Hypertension. 4. Promocja Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia poza granicami kraju. 4. Wolne wnioski

 25. Zatwierdzona 20 listopada 2010r. Propozycja zmian w Regulaminie PFP: Umieszczenie ww. Deklaracji jako punktu 11 Regulaminu Deklaracja współdziałania w ramach Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia

 26. Zasady głosowania • Osoby uprawnione (11 osób): • Aktualni Prezesi lub Prezesi Elekci (Wiceprezesi) Towarzystw Naukowych Członków PFP lub oddelegowane osoby (1 głos /Towarzystwo) • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne • Towarzystwo Internistów Polskich • Polskie Towarzystwo Diabetologicznego • Polskie Towarzystw Nadciśnienia Tętniczego • Polskie Towarzystwo Badań nad Miażdżycą • Polskie Towarzystwo Pediatryczne • Polskie Towarzystwo Neurologiczne • Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce • Przewodniczący Grupy Roboczej • Sekretarz Grupy Roboczej • Koordynator PFP • Minimalna frekwencja– 50% (6 osób) • Przyjęcie uchwały– większością głosów

 27. Absolutorium dla Grupy Roboczej PFP ds. Wytycznych za działalność w roku 2009/2010 Głosowanie

 28. Zmiany w Regulaminu PFP punktu 11: „Deklaracja współdziałania w ramach Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia” Głosowanie

 29. Przystąpienie Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia do Międzynarodowego Forum International Society of Hypertension Głosowanie

 30. DyskusjaCzy konieczna jest aktualizacja Wytycznych Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia? Prowadzenie: Prof. dr hab. med. Piotr Podolec - Przewodniczący Grupy Roboczej Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia ds. Wytycznych

 31. Wspólne stanowisko dotyczące rozpoznawaniai leczenia zespołu uzależnieniaod tytoniuu pacjentów z chorobami układu krążenia Prof. dr hab. med. Witold Zatoński Ekspert Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia ds. Nikotynizmu Dr hab. med. Piotr Jankowski Ekspert Polskiego Forum Profilaktyki