1 / 18

Strategisk ledelse

Miniprojekter, efterår 2013. Strategisk ledelse. 1 . Fra agil entreprenør til trusted stabil samarbejdspartner.

torn
Télécharger la présentation

Strategisk ledelse

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Miniprojekter, efterår 2013 Strategisk ledelse

 2. 1. Fra agil entreprenør til trusted stabil samarbejdspartner Lille Dansk virksomhed som vokser meget. De har været agile indtil nu, men begynde at nå en hvis størrelse, hvor de ikke længere kan være enterenører. De er på vej over imod at være mere standardiserede. De er i medical. De er ved at sejre sig selv ihjel, men behøver det være sådan? Hvordan bliver kulturen ændret, så virksomheden kan komme videre på en god måde. Kan der være plads til både entreprenøren og forsat vækst?

 3. 2. SKAT er blev omstruktureret (i april) og har fået ny direktør (i december) og skal spare en milliard De bruger Scientific management, men hvordan kunne man undersøge den transition som SKAT har været igennem? Kunne man gøre det på en anden måde? SKAT er også under pres udefra pga. flere dårlige sager i pressen - hvordan mon de ser ud i den kommende tid?

 4. 3. Analyse af klassisk IT-strategi hos MAN Diesel - men set fra Stacey's briller Hvordan kan MAN Diesel udnytte deres IT-strategi set fra Stacey's perspektiv? Hvordan tager en organisation i mod sådan en "hardcore" strategi? Hvad betyder strategien for medarbejderne? Hvordan kan en "Klassisk" strategi ses fra Stacey (rammer 400 mennesker, 20000 i hele org)

 5. 4. Sparer planer på vej…? Hvordan bliver en "negativ" strukturel ændring formidlet i en organisation? Hvordan for man framet og fortalt sådan en historie på en fornuftig måde?

 6. 5. Outsourcing (i Danske Bank) Hvordan outsourcing lykkes? Hvad har andre gjort rigtigt? Hvordan gør orgs hvor det virker gjort - hvordan har orgs der ikke har lykkedes med det gjort? Forskelle og ligheder og learning…

 7. 6. DoesIT matter…? (Carr, N.) / Sammenhæng mellem IT strategi og Forretningsstrategien Er der en alignment i en org mellem IT udviklingen og så den overordnede forretningstrategi? Gør strategien det muligt at udvikle IT? Hvordan bliver IT strategien skabt ud fra forretningsstrategien? Er der en sammenhæng? Er de alignet eller er de decouplet? Hvor kommer de fra?

 8. 7. DR har fået nyt IT system, der blevet fyret 20% og nu laver de LEAN Hvilke historier er der omkring LEAN i DR? Kan vi forstå hvad det er der sker i DR vha. Stacey - hvad er det LEAN-projektet skal / gør. LEAN-projektet er lige startet og skal køre i et år (altså efter slut på dette kursus). Hvordan er LEAN i talesat? Hvad er fokus områderne og hvad er det virkelig outcome? LEAN er fremtiden - vi fyrer først, så går vi i gang med LEAN.

 9. 8. Hofstede og CRP? - Nationale forskelle i mennesker Hvordan kunne nationale forskelle influere CRP? Hvordan kunne CRP forklare kulturelle forskelle? Hvad er årsagerne til at organisationer i et nationalt perspektiv. Hvorfor er Tyske organisationer på en måde og hvorfor er Danske organisationer på en anden måde?

 10. 9. Hvordan bruger man Stacey? (Lidt for abstrakt) JOHN: Tænk hellere: Hvordan kan en leder bruge Stacey? Hvad ville implikationerne være hvis en leder brugte Stacey som ramme?

 11. 10. NLP og CRP - Er der et link? Kunne man forenkle CRP og forklare det "lettere" ? JOHN: Det er lidt problematisk, da NLP er cognitiv og CRP er figurativt / relationelt

 12. 11. Ledelse i innovationsprocesser (mangler en case!) Hvor kommer novelty fra ? Hvordan skaber man nyskabelse? Eller Creative; socialøkonomisk organisation?

 13. 12. Ledelse og strategi i DSB Der er kommet ny ledelse fornyelig. De sidste 4-5 år har DSB tabt penge. Men nu laver den nye ledelse penge ! Hvordan er det blevet muligtgjort? Hvad gør den nye ledelse anderledes sådan så de kan tjene penge nu?

 14. 13. Eyvind K Ledelsesstil – hvorfor afskediget?

 15. 14. Devoteam Alternativ organisering – med Stacey’s perspektiv

 16. 15. Produktivitetskommisionens rapport Mulighed for case!

 17. 16. Fælles offentlig digitaliseringsstrategi Mulighed for case!

 18. 17. Implementering af BI strategi hos Novo Mulighed for case!

More Related