Download
ciz slova n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CIZÍ SLOVA PowerPoint Presentation
Download Presentation
CIZÍ SLOVA

CIZÍ SLOVA

167 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

CIZÍ SLOVA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. CIZÍ SLOVA

  2. Cizí slova =) nedodržují pravidla o psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách.

  3. Má někdo z naší třídy cizí jméno? • Vymyslete ve skupině cizí jména?

  4. Cizí jména jsou např. Patr_k, R_chard, Mar_e, Dar_na, Den_sa, Bor_s, N_kola, Domin_k

  5. NEVÍŠ, CO ZNAMENAJÍ NĚKTERÁ CIZÍ SLOVA? POMŮŽE TI SLOVNÍK CIZÍCH SLOV.

  6. Víš, co znamenají tato slova? Poraďte se ve skupině. Zvolte si mluvčího, který význam těchto slov vysvětlí třídě. EXIT TOAST EMPATIE

  7. Najděte ve slovníku tato cizí slova: GASTRONOMIE, TITUL, RIGOL, CHIRURGIE, DILEMA

  8. Najděte ve slovníku cizích slov pět výrazů a nechte spolužáky hádat, co znamenají. AŤ SE VÁM PODAŘÍ NAJÍT ZAJÍMAVÁ SLOVA!

  9. ZDROJE: Microsoft Autor: Olga Josífková, josifek@email.cz, prosinec 2012 Český jazyk 5. ročník, Prezentace na procvičení cizích slov. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.