Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DS-160 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
DS-160 2010

DS-160 2010

168 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

DS-160 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AMBASADA STATELOR UNITE ALE AMERICIIBUCUREŞTI, ROMÂNIAEMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICABUCHAREST, ROMANIA DS-160 2010

 2. Noua Aplicaţie DS-160The New DS-160 Visa Application Form Informaţii Generale: Background: A new step in the ongoing modernization of the visa application process. The DS-160 is a fully web-based non-immigrant visa application form. The new DS-160 form replaces the following forms: DS-156 DS-157 DS-158 • Reprezintă un nou pas în modernizarea procesului de solicitare a vizelor. • DS-160 este un formular electronic pentru solicitarea vizelor temporare. • Noul DS-160 înlocuieşte următoarele formulare: • DS-156 • DS-157 • DS-158

 3. Noua Aplicaţie DS-160The New DS-160 Visa Application Form Informaţii Generale: Background: One form instead of three. Completely online – nothing to be filled out by hand. Pop-up translation into Romanian of the text. “Save” function - do not need to complete all at once. The application can be saved for reuse. Print only one page – the confirmation page. • Un singur formular în loc de trei. • Totul online – nimic de completat în scris. • Traducere automată în limba română a textului formularului. • Funcţia “Salvează” – nu este necesar să fie completat într-o singură sesiune. • Aplicaţia poate fi salvată şi reutilizată. • O singură pagină de tipărit – pagina de confirmare.

 4. Calendarul Implementării Aplicaţiei DS-160The DS-160 Implementation Calendar • 1 Martie 2010: Vizele A, G şi NATO. • 15 Martie 2010: Vizele F,M,J şi toate solicitările de viză în baza unei petiţii. • 1 Aprilie 2010: Toate celelalte categorii de vize. • March 1, 2010 : A, G and NATO visas. • March 15, 2010: F,M,J and all petition-based visa applications. • April 1, 2010: All other visa categories.

 5. Completarea Formularului DS-160Completing the DS-160 • Pasul 1Step 1 • Mergeţi la: Go to: https://ceac.state.gov/genniv • Citiţi instrucţiunile şi apăsaţi butonul “Start Application”. Read the instructions and click “Start Application”.

 6. Completarea Formularului DS-160Completing the DS-160 • Pasul 2Step 2 • Selectaţi Ambasada sau Consulatul unde veţi aplica. (Bucharest, Romania) Select the Embassy or the Consulate where you will apply. • Apasaţi “Test Photo” pentru a testa şi încărca fotografia. Click “Test Photo” to test and start uploading your photo.

 7. Completarea Formularului DS-160Completing the DS-160 • Pasul 3Step 3 ÎncărcareaPhoto fotografieiUpload • Selectaţi fotografia şi apăsaţi butonul “Upload Selected Photo” . Browse your photo and click “Upload Selected Photo” . • Dacă fotografia îndeplineşte standardele de calitate, apăsaţi “Continue Using This Photo”. If the photo meets the quality standards click “Continue Using This Photo”. • Dacă fotografia nu e acceptată, apăsaţi “Continue Without a Photo” sau “Select a Different Photo”. If the photo does not pass click “Continue Without a Photo” or “Select a Different Photo”.

 8. Completarea Formularului DS-160Completing the DS-160 • Pasul 4Step 4 • Completaţi formularul DS-160 răspunzând corect şi complet la toate intrebările. Complete all questions carefully and accurately. • Introducerea unor informaţii incorecte sau incomplete va duce la întârzierea procesării aplicaţiei. Providing incorrect or inaccurate information willgenerate delays in processing your visa application.

 9. Completarea Formularului DS-160Completing the DS-160 • Cum salvăm formularul DS-160? How to save the form DS-160? • Puteţi salva aplicaţia pe hard drive şi procesul de completare poate continua ulterior. The application can be saved to the hard drive and you may continue later. • Apăsaţi “Save” la finalul fiecărei pagini completate. Click “Save” at the bottom of any page completed. • Apăsaţi “Save Application to File”. Click “Save Application to File”. • Apăsaţi “Save” şi selectaţi partiţia în care doriţi să salvaţi. Click “Save” and select where you want to save the application.

 10. Completarea Formularului DS-160Completing the DS-160 • Căutarea unei aplicaţii salvate Retrieving a Saved Application • Căutaţi partiţia în care aţi salvat aplicaţia. Browse to the saved application file. • Apăsaţi “Upload Data”. Click “Upload Data”.

 11. Completarea Formularului DS-160Completing the DS-160 • Sfaturi !Tips! • Dacă o întrebare nu reflectă situaţia dvs., apăsaţi “Does Not Apply”. If a question does not apply to you, click “Does Not Apply”. • Răspundeţi cât mai detaliat. Provide as many details as you can. • Fiţi atenţi la întrebările cu răspunsuri de tip Da/Nu. Be careful with the questions that have Yes/No answers.

 12. Completarea Formularului DS-160Completing the DS-160 • Pasul 5Step 5 • Verificaţi informaţiile din formular. Review the information provided in the form. • Totul trebuie să fie corect şi complet. Odată trimis formularul, nu mai puteţi face modificări. Everything must be correct and accurate. Once the application is submitted, it is impossible to make any changes.

 13. Completarea Formularului DS-160Completing the DS-160 • Pasul 6Step 6 • Trimiterea formularului Submitting Your Application • Introduceţi seria paşaportului aici. Insert the passport number here. • Introduceţicodul generat de sistem aici. Insert the code generated by the system here.

 14. Completarea Formularului DS-160Completing the DS-160 • Pasul 7Step 7 • Tiparirea paginii de confirmarepentru Consulat. Apasaţi aici. Print Your Confirmation Page for the Consulate. Click here. • Tiparirea întregii aplicaţii în scop personal. Apasaţi aici. Print the entire application for your own records. Click here. • Trimiterea paginii de confirmare la o adresă e-mail. Apasaţi aici. E-mail the confirmation page to a specific e-mail address. Click here.

 15. Completarea Formularului DS-160Completing the DS-160 • Aceasta este o pagină de confirmare în care fotografia nu a fost incarcată. This is a confirmation page without a photo uploaded. • Va trebui să aduceţi o fotografie recentă care să respecte standardele de calitate detaliate la http://romania.usembassy.gov You will have to bring a recent photo that meets all the quality standards listed on http://romania.usembassy.gov

 16. Completarea Formularului DS-160Completing the DS-160 • Contact : United States Consulate26, Nicolae Filipescu Street,District 2, Bucharest020962 RomaniaTelephone: (+40) 21 200-3300Fax: (+40) 21 200-3381E-mail Visas: visasbucharest@state.gov Website: http://romania.usembassy.gov